Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Sammen er vi stærke

Hverdagsrehabilitering i Glostrup Kommune 

Vi vil gerne hjælpe dig til, at du selvstændigt kan klare din hverdag. Vi vil sammen med dig sikre, at du bevarer eller forbedrer dit funktionsniveau, hvis det er muligt. Jo mere du selv kan klare i din hverdag – jo bedre mulighed får du for at bestemme, hvornår og hvordan du løser opgaverne. Sådan får du de bedste muligheder for selv at vælge aktiviteter du har lyst til.

Det er vores erfaring, at det hjælper de fleste til en bedre livskvalitet. 

Den hjælp og støtte du modtager, skal bidrage til at fremme og vedligeholde dit funktionsniveau. 

I forhold til din situation og behov kan du modtage hverdagsrehabilitering på forskellig måde:

Aktiverende hjælp – du inddrages i løsning af dagligdagens opgaver

Aktiverende hjemmehjælp betyder for dig, at hjemmehjælpen vil inddrage dig i løsning af de daglige opgaver. I vil sammen finde ud af, hvor meget du kan deltage med. 

Den aktiverende hjælp er ikke tidsbegrænset.

Hverdagsrehabilitering – du træner efter en plan på at blive selvhjulpen eller delvis selvhjulpen

Ved hverdagsrehabilitering er formålet at træne dig til igen at kunne klare opgaver eller dele af opgaver selv.

Du aftaler med din visitator, hvilke opgaver du gerne vil blive mere selvhjulpen omkring. Din terapeut, din hjemmehjælp og du laver en plan for, hvordan og hvornår du skal træne. En del af planen kan være træning med hjælpemidler. 

I vil holde nogle opfølgningsmøder undervejs, hvor I snakker om træningsindsatsen og måske bliver enige om ændringer. 

Når dit forløb er færdigt, vil din visitator kontakte dig, så I kan aftale, hvilken hjælp/støtte du nu har behov for.

Hverdagsrehabilitering er et forløb, som er målrettet og tidsbegrænset.

Genoptræning – Træningsforløb på Glostrup Kommunes træningscenter

Har du behov for egentlig genoptræning, for eksempel for at genvinde din fysiske styrke eller balance, kan du tilbydes et genoptræningsforløb på Glostrup Kommunes træningscenter på Dommervangen.

Formålet er at genvinde et funktionsniveau svarende til din alder og køn. 

Har du spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte Center for Sundhed og Velfærd, Visitationsenheden alle hverdag mellem klokken 9.00 og 10.00. Se telefonnummer i boksen Kontakt.