Brochurer med sundhedstilbud
Lær at leve bedst muligt med din kroniske sygdom

I nogle forløbsprogrammer bliver du en del af en gruppe, der har samme kroniske sygdom som du selv har. Andre forløbsprogrammer er individuelle.

Alle forløbsprogrammerne bliver støttet af fagligt uddannet specialister.

 

KOL - kronisk obstruktiv lungesygdom

Formålet med forløbsprogrammet er at øge din viden om din sygdom, så du kan bevare eller forbedre din hverdag og forebygge, at din sygdom bliver værre.

Der er mulighed for at vælge:

 • et teoretisk undervisningsforløb, hvor du vil blive undervist af bla sygeplejerske, farmaceut, diætist og fysioterapeut
 • et tilbud om fysisk træning.

Hvem kan deltage 

Tilbuddet er til dig, der er diagnosticeret med KOL For at kunne deltage, er det en forudsætning, at du kan komme frem til undervisningsstedet ved egen hjælp.   

Hvor og hvornår foregår KOL-forløbsprogrammet 

Undervisningen foregår: 
Træningscentret Glostrup Kommune  
Dommervangen 4, 1. sal 
2600  Glostrup 
 • Den teoretiske undervisning tilbydes som fem enkeltstående moduler fordelt hen over året - som udgangspunkt den første mandag i hver måned fra klokken 16 til 18.
 • Træningsmodulet strækker sig over et 12-ugers forløb med træning 2 gange ugentligt sidst på eftermiddagen.

Der er løbende optag på forløbene, og vi kontakter dig snarest muligt efter at vi har modtaget henvisningen fra din læge.

Hvordan bliver du henvist 

Din læge eller hospitalsafdeling kan henvise dig til et KOL-forløb.   
 

Pris 

Tilbuddet er gratis.   

Transport

Du skal selv sørge for transport. Du kan eventuelt benytte buslinje 166, og stå af ved Digevangsvej/Østervangkirken. Træningscentret ligger to minutters gang herfra. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand. 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398. 

Til sundhedspersonale

Lægen skal sende henvisningen til Glostrup Kommune på en XREF15/kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001352011. Emne: KOL-forløbsprogram.

Flere oplysninger vedrørende visitation findes på Sundhed.dk's side om KOL.

Diabetes type 2

Formålet med forløbsprogrammet er, at give dig viden om din sygdom og de sidste nye kost- og behandlingsformer, så du kan bevare - eller måske forbedre - din hverdag og dermed forebygge, at din sygdom udvikler sig yderligere.

Der indgår tre forskellige kurser i forløbsprogrammet, som du kan vælge imellem alt efter hvad der passer dig.

 • teoretisk forløb bestående af 5 undervisningsgange, hvor undervisningen varetages af sygeplejerske, diætist og fysioterapeut
 • 12 ugers træningsforløb, der varetages af fysioterapeuter.

Al undervisning foregår på hold.

Hvem kan deltage

Tilbuddet er til dig, der har type 2 diabetes, og som gerne vil kunne bevare et aktivt liv, uden at føle at sygdommen giver for mange begrænsninger. 

Du skal være over 18 år og bo i Glostrup Kommune. 

Hvor og hvornår foregår Diabetes type 2-forløbsprogrammet 

Undervisningen foregår på: 

Træningscentret Glostrup Kommune 
Dommervangen 4, 1. sal
2600 Glostrup 

 

 • Den teoretiske undervisning tilbydes som fem enkeltstående moduler fordelt hen over året - som udgangspunkt den første mandag i hver måned fra klokken 16 til 18.
 • Træningsmodulet strækker sig over et 12 ugers forløb med træning 2 gange ugentligt sidst på eftermiddage.

Der er løbende optag på disse to forløb.

 • Holdet om sund mad i teori og praksis udbydes 2 gange årligt. Tidspunktet ligger sidst på eftermiddagen.

 Vi kontakter dig snarest muligt efter at vi har modtaget henvisningen fra din læge.

Hvordan bliver du henvist

Din læge eller hospitalsafdeling kan henvise dig til et Diabetes type 2-forløb. 

Pris 

Tilbuddet er gratis. 

Transport 

Du skal selv sørge for transport. Du kan eventuelt benytte buslinje 166, og stå af ved Digevangsvej/Østervangkirken. Træningscentret ligger to minutters gang herfra. 

Tolkebistand 

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398. 

Til sundhedspersonale

Henvisningen sendes til Glostrup Kommune på en XREF15/ kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001352011. 

Emne: Forløbsprogram for type 2 diabetes.

Flere oplysninger vedrørende visitation inkl. henvisningsfraser findes på 

Glostrup Kommunes Sundhed.dk-side om forløbsprogram for T2DM.

 

Diabetes type 2 på urdu, arabisk og tyrkisk

Formålet med forløbsprogrammet er, at give dig viden om din sygdom og en forståelse for, hvordan du ved hjælp af medicin, kost og motion selv kan forebygge udvikling af følgesygdomme.

Kurset er en kombination af teoretiske oplæg og fysisk motion og strækker sig over 7 undervisningsgange af 2 timers varighed samt en opfølgning efter 3 måneder.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Glostrup, Brøndby og Albertslund Kommune.

 

Hvem kan deltage

Tilbuddet er til dig, der har type 2 diabetes, og som taler tyrkisk, urdu eller arabisk og som på grund af sproglige og/eller kulturelle udfordringer ikke kan få udbytte af kommunens ordinære forløb om Type 2-diabetes.

Du skal bo i Glostrup, Brøndby eller Albertslund Kommune.

Hvor og hvornår foregår Diabetes type 2-forløbsprogrammet 

Der tilbydes løbende nye hold. 

Undervisningen opdeles på 3 adresser efter sprog: 

Kursus på arabisk

Træningscentret Glostrup Kommune 
Dommervangen 4, 1. sal
2600 Glostrup 
tlf. 4346 8500

Kursus på urdu

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36A
2605 Brøndby
tlf. 4328 2173

Kursus på tyrkisk

Genoptræningscenter Albertslund
Sundhedshuset
Skolegangen 1
2620 Albertslund
tlf. 4368 7820

 

Hvordan bliver du henvist

Du kan blive henvist til Forløbsprogrammet via egen læge/speciallæge. Henvisningen sendes til din hjemkommune som en kommunehenvisning.

Pris 

Tilbuddet er gratis. 

Transport 

Der kan under særlige omstændigheder tilbydes hjælp til kørsel efter en konkret og individuel vurdering.

Tolkebistand 

Du skal have et minimum kendskab til dansk, men der vil være en person til stede under hele forløbet, som taler dit sprog

 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398. 

 

Til sundhedspersonale

Der anvendes hospitalshenvisning/Kommunehenvisning (MedCom standard: REF01 / XREF15), som sendes til lokationsnummer 5790000178940. 

Henvisning skal indeholde oplysninger om: Diagnose, bidiagnoser, kort sygehistorie, Lab (HbA1c, evt. total kolesterol, LDL, HDL og triglycerider m. dato), formål med henvisningen, medicin og evt. særlige forhold. Visitationsguide er udsendt til de praktiserende læger.

 

Lænde- og rygsmerter 

Formålet med rygforløbsprogrammet er at forebygge, at tilstanden ikke udvikler sig til  kroniske rygsmerter og funktionsnedsættelser og dermed går for meget ud over din livskvalitet og eventuelle arbejdsliv.

Tilbuddet består af bl.a. 

 • afklarende samtale med udgangspunkt i dit specifikke problem og behov
 • individuel behandling og træningsterapi
 • undervisning i hvordan du bedst behandler og omgås dit rygproblem.
   

Hvem kan deltage 

Tilbuddet er til dig, som for nyligt har fået problemer i din hverdag, på grund af lænde- og rygsmerter. 

Du skal være over 18 år og bo i Glostrup Kommune. 

Hvis du har haft problemer med lænd og ryg i længere tid, er dette forløbsprogram ikke for dig. Du må da spørge din læge om henvisning til andre muligheder.

Hvor og hvornår foregår lænde- og ryg forløbsprogrammet 

Tilbuddet er et tværkommunalt samarbejde og foregår på 

Træningscenter Brøndby 
Horsedammen 36 A
2605 Brøndby.
 
Vi skriver eller ringer til dig hurtigst muligt efter vi har modtaget henvisningen fra din læge. Der er løbende optag på tilbuddet.

Hvordan bliver du henvist 

Du kan blive henvist til forløbet af din praktiserende læge eller sygehuslæge.

Pris 

Tilbuddet er gratis.   

Transport 

Du skal selv sørge for transport. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos 

Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398

Forløbskoordinatorer i Brøndby Kommune på telefon 4328 2173  

Til sundhedspersonale

Lægen skal sende henvisning til Glostrup Kommune med XREF15/ kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001352011. Emne: Lænde-ryg forløb.

Flere oplysninger vedrørende visitation findes på Sundhed.dk's side om Lænde-ryg-smerter.

Hjertesygdom 

Formålet med hjerteforløbsprogrammet er at understøtte dine handlemuligheder i forhold til din hjertesygdom. Dette gøres ved at give dig indsigt i sygdommen og i de faktorer du selv kan påvirke - ligesom du vil blive præsenteret for forskellige former for træning.

Du vil blive undervist af både sygeplejersker, diætist og fysioterapeuter.

Hvem kan deltage 

Tilbuddet er til dig, som har været igennem et udrednings/behandlingsforløb på en hjerteafdeling med en af følgende diagnoser:

 • iskæmisk hjertesygdom
 • hjertesvigt
 • hjerteklapsygdom
 • konstant atrieflimren.

Hvor og hvornår foregår hjerteforløbsprogrammet 

Tilbuddet er et tværkommunalt samarbejde og foregår i: 

Sundhedshuset Albertslund
Skolegangen 1, 1. sal
2620 Albertslund 

Du vil blive kontaktet hurtigst muligt efter vi har modtaget din henvisning.

Hvordan bliver du henvist 

Det er primært læger på hospitalernes hjerteambulatorier der henviser til forløbet. Hvis dit forløb er afsluttet der, har din praktiserende læge også mulighed for at henvise dig.

Pris 

Tilbuddet er gratis.  

Transport 

Du skal selv sørge for transport. 

Tolkebistand 

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand 

Vil du vide mere 

Du kan få mere at vide hos 

Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398 

Forløbskoordinator i Albertslund Kommune på telefon 4368 7790 

Til sundhedspersonale

Lægen skal sende henvisning til Glostrup Kommune med på en XREF15/kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001352011. Emne: Hjerteforløb    

Flere oplysninger vedrørende visitation findes på
Sundhed.dk's side om hjertesygdom.

Kræftrehabilitering

Kræftrehabilitering er et tilbud til dig, der har eller har haft en kræftdiagnose indenfor de sidste 5 år. Tilbuddet er gratis og foregår i et tværkommunalt samarbejde mellem kommunerne Glostrup, Brøndby og Albertslund.
 
Formålet med kræftrehabilitering er at støtte dig fysisk, psykisk og socialt i forhold til at håndtere dit hverdags- og arbejdsliv på trods af de begrænsninger, sygdommen og/eller behandlingen kan medføre.
 

Et forløb kan indeholde:

 • Individuel vejledning og samtale med fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og diætist.
 • Styrke- og konditionstræning på hold med individuel tilpasning.
 • 8 ugers trænings- og undervisningsforløb for brystopererede.
 • Undervisning med oplæg i blandet andet kost, træning, søvn og håndtering af ændrede livsvilkår som følge af kræftsygdommen. Derudover indgår relevante emner som mindfulness og socialrådgivning.
 • Særskilt forløb for borgere med senfølger.
 • Rådgivning via jobcenter.
 • Rådgivning via Kræftens Bekæmpelse.
 • Formidling af kontakt til rygestopvejledning.
 • Formidling til hjælpemiddelafdeling.
 • Sociale aktiviteter for borgere, pårørende og efterladte arrangeret af Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, eksempelvis café.
 • Dannelse af netværk med andre kræftpatienter m.m.

Der er løbende optag på forløbet.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er til dig, der har en kræftdiagnose.
Du skal være over 18 år, bo i Glostrup Kommune og være i et kræft-behandlingsforløb eller have afsluttet behandling inden for de seneste 5 år.

Hvor foregår kræftrehabiliteringen?

Forløbet foregår i Brøndby Kommune på:

Træningscenter Brøndby
Horsedammen 36
2605 Brøndby

Hvordan bliver jeg henvist?

Du kan henvises til et kræftrehabiliteringsforløb gennem den behandlende hospitalsafdeling eller din egen praktiserende læge.

Henvisningen sendes til Glostrup Kommune, der efter modtagelse og visitering videresender den til Brøndby Kommune. Herfra vil du blive kontaktet med tilbud om en opstartssamtale, hvor også pårørende er meget velkomne til at deltage.

Formålet med samtalen er, at der i fællesskab sammensættes et forløb, som er tilpasset din hverdag, ønsker og behov.

Pris

Tilbuddet er gratis. 

Transport

Tilbuddet kan omfatte kørsel. 

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand 

Kontakt

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398 eller kræftforløbskoordinator i Brøndby Kommune på telefon 4328 2173.

Til sundhedspersonale

Henvisningen sendes til Glostrup Kommune på XREF15/kommunehenvisning  på lokationsnummer 5790001352011. 
Emne: Kræftrehabilitering. Flere oplysninger vedrørende visitation inkl. henvisningsfraser findes på

Glostrup Kommunes Sundhed.dk-side om kræft.

Praktisk information om forløbsprogrammerne  

 • Du skal henvises af din læge eller hospitalet for at deltage i et forløbsprogram.
 • Det er gratis at deltage i et forløbsprogram. 
 • Du skal selv sørge for transport frem og tilbage.
 • På flere af tilbuddene arbejder vi sammen med andre kommuner, hvorfor enkelte forløb også kan foregå i Albertslund eller Brøndby Kommune.
 • Du er altid velkommen til at kontakte Glostrup Kommunes forløbskoordinator på telefon 4012 2398, hvis du vil vide mere om de enkelte tilbud.

 

Pjecer til print

Download og print pjecen "Diabetes"

Download og print pjecen "Fysisk træning"

Download og print pjecen "Hverdagen med KOL"

Download og print pjecen "Rygestop"