sund mad

Vi tilbyder gratis kostvejledning til borgere med BMI over 35, borgere med KOL og BMI under 20,5, samt borgere over 65 år med utilsigtet vægttab eller undervægt. Du kan få op til seks vejledninger, hvor du sammen med vores kliniske diætist arbejder med motivation og ændring af sundhedsadfærd med udgangspunkt i dine behov, kostvaner og dit hverdagsliv. Du skal have en henvisning fra din praktiserende læge. 

 

Borgere med BMI over 35

Gratis tilbud om kostbehandling for dig, der er svært overvægtig med BMI over 35. Med udgangspunkt i dine nuværende kostvaner vil vores kliniske diætist motivere dig til at ændre adfærd med henblik på vægttab ud fra principperne for energireduceret kost. 

Diætisten planlægger vejledningsforløbet sammen med dig med udgangspunkt i dine behov, kostvaner og hverdagsliv. Alt efter diætistens faglige vurdering kan du få op til seks vejledninger.

Tid og sted

Er du interesseret i tilbuddet, skal du kontakte din praktiserende læge, som skal henvise dig. Du bliver indkaldt til kostvejledning, når vi har modtaget en henvisning fra din læge. Tid og sted vil fremgå af indkaldelsen.

Der vil være adgang for kørestolsbrugere og mulighed for parkering. Parkering er afgiftsfri i Glostrup Kommune. Nogen steder er der dog tidsbegrænsning, så husk p-skiven.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Information til henvisende læge

ICPC

T82, T83

Henvisningsfraser

Send henvisning Ref01 elektronisk til Glostrup Kommune att. ”Klinisk diætist” (i overskriften) via

Lokationsnummer: 5790001352011

Henvisninger skal indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Kort sygehistorie
 • Andre relevante diagnoser
 • Højde, vægt og BMI
 • Relevante blodprøver
 • Evt. medicin

Borgere med KOL og BMI under 20,5

Gratis tilbud om kostbehandling for dig, der har KOL og BMI under 20,5.  Med udgangspunkt i dine nuværende kostvaner vil vores kliniske diætist motivere dig til at spise mere hensigtsmæssigt i forhold til optimering af din ernæringstilstand. Målet er, at du som minimum holder din vægt, eller gerne opnår vægtøgning.

Diætisten planlægger vejledningsforløbet sammen med dig med udgangspunkt i dine behov, kostvaner og hverdagsliv. Alt efter diætistens faglige vurdering kan du få op til seks vejledninger.

Tid og sted

Er du interesseret i tilbuddet, skal du kontakte din praktiserende læge, som skal henvise dig. Du bliver indkaldt til kostvejledning, når vi har modtaget en henvisning fra din læge. Tid og sted vil fremgå af indkaldelsen.

Der vil være adgang for kørestolsbrugere og mulighed for parkering. Parkering er afgiftsfri i Glostrup Kommune. Nogen steder er der dog tidsbegrænsning, så husk p-skiven.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Information til henvisende læge

ICPC

R95, T82, T83

Henvisningsfraser

Send henvisning Ref01 elektronisk til Glostrup Kommune att. ”Klinisk diætist” (i overskriften) via

Lokationsnummer: 5790001352011

Henvisninger skal indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Højde, vægt og BMI
 • Kort sygehistorie
 • Andre relevante diagnoser
 • Relevante sociale parametre
 • Spirometri-resultater (max 2-3 år gamle): Måling af lungerumfang ved maksimal eksspiration FEV1 i % af forventet FEV1/FVC
 • MRC-skala: grad af åndenød relateret til aktivitet, bedømt ved MRC-skala
 • Viden om patientens samlede funktionsevne og sociale vilkår
 • Evt. medicin

Borgere over 65 år med utilsigtet vægttab eller undervægt

Gratis tilbud om kostbehandling af utilsigtet vægttab for dig, der er 65 år eller derover, og ønsker at tage på i vægt. Med udgangspunkt i dine nuværende kostvaner vil vores kliniske diætist gennem ernæringsterapi motivere dig til at ændre adfærd med henblik på vægtøgning.

Diætisten planlægger vejledningsforløbet sammen med dig med udgangspunkt i dine behov. Alt efter diætistens faglige vurdering kan du få op til seks vejledninger.

Du kan vælge at have en pårørende med til samtalen.

Tid og sted

Er du interesseret i tilbuddet, skal du kontakte din praktiserende læge, som skal henvise dig. Du bliver indkaldt til kostvejledning, når vi har modtaget en henvisning fra din læge. Tid og sted vil fremgå af indkaldelsen.

Der vil være adgang for kørestolsbrugere og mulighed for parkering. Parkering er afgiftsfri i Glostrup Kommune. Nogen steder er der dog tidsbegrænsning, så husk p-skiven.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

Tolkebistand

I særlige tilfælde omfatter tilbuddet tolkebistand.

Information til henvisende læge

ICPC

T82, T83

Eksklusionskriterier

 • Borgere med spiseforstyrrelser henvises til tilbud i Region Hovedstaden
 • Borgere, der af hensyn til udredning, behandling eller sikkerhed, har behov for tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau, henvises til sygehus.

Henvisningsfraser

Send henvisning Ref01 elektronisk til Glostrup Kommune att. ”Klinisk diætist” (i overskriften) via

Lokationsnummer: 5790001352011

Henvisninger skal indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Formål med henvisningen
 • Kort sygehistorie
 • Andre relevante diagnoser
 • Højde
 • Vægtudvikling
 • Relevante kliniske parametre
 • Medicinstatus
 • Relevante laboratoriedata

Pjece til print

Download og print pjecen "Diætist"

 

 

Senest opdateret 04.02.2022