Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Bunke af vinpropper
Har du eller en du kender et alkoholproblem, er der hjælp at hente i Glostrup. Der er forskellige muligheder for rådgivning og behandling, og dine pårørende kan blive inkluderet i forløbet. 

Du kan frit vælge om den ambulante alkoholbehandling skal foregå i det tilbud som Glostrup Kommune stiller til rådighed eller om behandlingen skal foregå i et andet ambulant tilbud. Du har også mulighed for at vælge et tillbud om en forebyggende samtale.

Al rådgivning og behandling er gratis og kan ske anonymt.

Du er altid velkommen til, eventuelt anonymt, at kontakte kommunens sagsbehandlere for at få personlig rådgivning om dine muligheder. Kontakt Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug og spørg efter en sagsbehandler.

alkolinjen
Du kan få anonym og gratis rådgivning hos Alkolinjen.

Forebyggende samtaler 

Se mere om forebyggende samtaler om alkohol

Behandlingssteder

Du kommer i kontakt med KABS på tlf  4511 7500 - mail KABS@glostrup.dk eller Novavi på tlf  3945 5500 - novavi@novavi.dk

Du kan også vælge et af Novavis andre ambulatorier i regionen eller benytte dig af en anden kommunes ambulante tilbud:

Du kan også få hjælp gennem din egen læge – både i forhold til at få afklaret dit problem og til at komme i behandling, som eventuelt kan være hos lægen selv.

Hvordan foregår behandlingen?

Du kan henvende dig direkte til ambulatoriet, der sammen med dig afgør om du skal starte i behandling. Man kan møde frem uden aftale, men det er bedst at reservere tid, så undgår du ventetid.

Kommunen bliver kun involveret med dit samtykke, for eksempel hvis der er behov for en samordnet indsats. Ambulatoriet inddrager dog altid kommunen, hvis du er under 18 år og har brug for behandling.

Behandlingsforløbet bliver tilrettelagt i samspil med dig. Behandlingen starter som regel første dag du møder frem, eventuelt få dage efter. Behandlingen består i udgangspunktet af terapeutiske samtaler, undervisning og medicinsk behandling. Behandlingen kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Hvis du ønsker det, kan behandlingen ske anonymt. Det betyder dog, at ambulatoriet ikke kan yde dig alle de tilbud, der ellers er til rådighed, for eksempel i den medicinske behandling.

Behandlingen er typisk mest intensiv i starten og varer ved, så længe du har behov for det – typisk mellem 6 og 18 måneder.

 

Familiebehandling

Ambulatoriet har et særligt tilbud til børnefamilier, hvor de pårørende bliver inddraget i særlig grad. 

Du kan læse mere om behandlingen på KABS eller  Novavi hjemmeside.

Ambulant, dag- eller døgnbehandling?

Næsten alle alkoholproblemer kan behandles ambulant, og næsten al alkoholbehandling slutter ambulant. Hvis du har behov for det, er perioder med mere intensiv behandling i form af indlæggelse dog mulig.

 

Døgnbehandling på Psykiatrisk Center

Du kan for eksempel have behov for, at behandlingen starter på Psykiatrisk Center i forbindelse med en afrusning fra høje promiller eller andre risici for komplikationer – og du kan have behov for at blive indlagt eller have et døgnforløb som følge af andre lidelser med sammenhæng til din alkoholafhængig.

Det er Akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center som afgør, om det er nødvendigt for dig at blive indlagt i starten af dit behandlingsforløb. Der er en god tradition og erfaring for samarbejde mellem Novavi Glostrup og Akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Glostrup.

 

Visitationsudvalget skal godkende øvrig døgnbehandling og støtteforanstaltninger

Hvis du i øvrigt har behov for døgnbehandling eller andre støtteforanstaltninger i forbindelse med din behandling, udarbejder Novavi Glostrup i samspil med en sagsbehandler fra Center for Social Service en indstilling til Glostrup Kommunes Visitationsudvalg. Visitationsudvalget træffer beslutningen om eventuel dag- og døgnbehandlingen eller anden støtteforanstaltning. Hvis indstillingen omhandler et tilbud under regionens behandlingspsykiatri sender lægen på ambulatoriet indstillingen direkte Glostrup Kommune. 

Hvis visitationsudvalget godkender behandlingen, kan du komme i behandling på alle døgnbehandlingssteder, så længe stedet har de nødvendige faglige forudsætninger, og er optaget på tilbudsportalen. Kommunen har tradition for samarbejde med Ringgården samt dag- og døgnbehandlingen på Blå Kors BehandlingsCenter.

Flere steder at få hjælp

Der er også mulighed for at få hjælp - både som hovedperson og som pårørende - gennem private foreninger, selvhjælps- eller netværksgrupper, telefonlinjer og lignende.  Hjælpen ydes både af frivillige og professionelle. Sundhedsstyrelsens hjemmeside er et godt sted at starte, hvis du alene ønsker at få mere viden om alkoholområdet, fx anbefalingerne om behandling og familiebehandling.

 

Hope UngHope

Hope drives af foreningen Alkohol og Samfund. Hope yder anonym rådgivning til både drikkende, pårørende og unge – og har et særlig rådgivningstilbud for grønlændere. Desuden er der en vejviser til behandling.  Læs mere på Hopes hjemmeside  eller ring på det gratis telefonnummer 8033 0610 mandag - torsdag kl. 18 til 22. Særligt for børn og teenagere, der vokser op i familier med alkoholproblemer til unge – er der en interaktiv portal Hope Ung.

 

Landsforeningen Lænken

Lænken er en forening af frivillige – der tilbyder sociale samvær og støtte og rådgivning. Lænken er organiseret i 26 foreninger rundt om i landet, knap halvdelen her til huse i tilknytning til et Lænke-ambulatorium, de resterende i selvstændige rådgivningsafdelinger. I Lænken mødes mennesker som alle har det tilfælles at have eller have haft alkoholproblemer tæt inde på livet enten som misbrugere eller pårørende – ægtefælle eller børn.

 

Find behandlingstilbud på tilbudsportalen

For oplysning om alkoholbehandlingssteder i Danmark - se tilbudsportalen.dk. Vær opmærksom på, at behandling på private tilbud – det gælder næsten alle døgntilbud og alle ambulante tilbud der ikke ydes efter aftale med en eller flere kommuner – skal betales af borgeren selv. Med mindre behandlingen er iværksat af kommunen, typisk som led i et forudgående ambulant behandlingstilbud.

 

Anonyme alkoholikere

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.