Har du eller dit barn et handicap er der foreninger i og uden for kommunen der tilbyder handicapidræt.

Hvis du gerne vil dyrke idræt i en lokal forening, kan du kigge under Handicapidræt i vores Foreningsoversigt og se hvilke muligheder der er.  

Du kan få et overblik over øvrige muligheder her:

Idrætsforeningen Specielsport, som bygger bro mellem idrætsforeninger og børn med særlige behov. 
Dansk Handicapidrætsforbund hvor du bl.a. finder en oversigt over Idrætsaktiviteter for handicappede. 
Den fælleskommunale Idrætspulje som støtter idrætstiltag for handicappede børn og unge.