Book tid til kørekort

Du skal booke tid her til at få lavet kørekort i Glostrup Borgerservice.

I forbindelse med tidsbestilling skal du betale med betalingskort i selvbetjeningsløsningen.

Kørekort-appen kan anvendes som legitimation i Borgerservice til udstedelse af kørekort.

Udenlandsk kørekort i Danmark - ombytning

Hvis du har etableret dig i Danmark, skal du muligvis ombytte dit udenlandske kørekort til dansk.

Reglerne afhænger blandt andet af, om du har bopæl i landet. Du kan læse mere om reglerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Når du henvender dig i Borgerservice, skal du medbringe:

 • En lægeattest, som er udstedt af din egen læge (NB! Kun hvis du har et kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland, i et EU- eller EØS-land)
 • Du skal medbringe en lægeattest, hvis dit udenlandske kørekort udløber inden for nær fremtid. Det danske kørekort vil nemlig få samme udløbsdato. Dog maksimalt i 15 år.
 • Et pasfoto. Husk du også kan få taget det i Borgerservice.
 • Dit kørekort
 • Et gyldigt pas
 • Dokumentation for ophold - i mindst seks måneder - i det land hvor kørekortet er udstedt

Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe en gyldig opholdstilladelse. Hvis du er EU-borger skal du medbringe opholdsbevis.

Borgerservice kan samtidig kræve en oversættelse af dit kørekort. Oversættelsen skal være udstedt af en translatør eller en tolk, som har tolkenummer fra Rigspolitiet og er godkendt af Rigspolitiet. Har du ikke et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

En ombytning til dansk kørekort til dansk kørekort koster 280 kr. (2022).

Du kan læse mere om udenlandsk kørekort i Danmark på www.borger.dk

Ombytning af ukrainske kørekort

Du må bruge dit ukrainske kørekort i et halvt år (180 dage) efter du har fået ophold i Danmark. Herefter skal du have et dansk kørekort, hvis du fortsat skal bo og køre bil i Danmark.

Du skal skifte dit ukrainske kørekort til et dansk kørekort, og det kræver en lægeerklæring fra din læge.

 •  Book en tid hos din læge (medbring sundhedskort)
 • Book en tid i Borgerservice (medbring lægeerklæring, dit ukrainske kørekort, pas, opholdstilladelse og sundhedskort)

 Det koster 280 kr. at ombytte kørekort. Du vil få et midlertidigt kørekort, som du kan bruge mens ombytningen behandles.

  

Заміна українського посвідчення водія

Ви можете використовувати своє українське посвідчення водія протягом шести місяців(180 днів) від дати отримання opholdtilladelse.

Не забудьте обміняти своє українське посвідчення водія на протязі 180 днів, якщо ви будете продовжувати жити та водити автомобіль в Даніі.


Для того, щоб обміняти українське посвідчення водія, вам неохідно мати з собою: довідку про стан здоров*я від лікаря та заповнити заяву для borgerservice (центр обслуговування громадян).


Що треба практично зробили для того, щоб обміняти посвідку водія:

 • Запишіться на прийом до лікаря, щоб отримати медичну довідку

(взяти з собою фотографію (як на паспорт) та жовту картку медичного страхування)

Запишіться на зустріч у Borgerservice для заміни посвідчення водія.Час можна забронювати на сайті https://selvbetjening.kubedata.dk/thisted/portal.  (при собі мати медичну довідку, паспорт, оригінал водійських прав, документ про проживання та медичне страхування).


Зміна водійських прав коштує 280 DKK.

Når du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig personligt i din kommunes borgerservice. Vær opmærksom på at tidsbestilling er nødvendig i flere kommuner.

Sådan fornyer du dit kørekort

Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du først undersøge hos din kommune, om tidsbestilling er nødvendig.

Ved fremmøde skal du medbringe:

 • et vellignende foto
 • dit gamle kørekort
 • identifikation (pas eller sygesikringskort)
 • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest?")

Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Hvis du bruger kørekort-appen, skal du oprette dig i appen igen, når du fornyer dit kørekort. Når du fornyer dit kørekort, er det vigtigt, at du medbringer dit fysiske kørekort.

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig
 • have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige ansigtet skal være jævnt belyst begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Læs mere om krav til billeder og dokumentation hos Færdselsstyrelsen

Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.

Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Dit kørekort kan tidligst fornyes 3 måneder inden du fylder 70 år.

Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.


Gruppe 1:

AM - Stor knallert

A1 - Lille motorcykel

A2 - Mellemstor motorcykel

A - Stor motorcykel

B - Almindelig personbil

BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

TM - Traktor og motorredskab

Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.  

Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

15 år:

 • AM (lille og stor knallert)
 • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
 • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til traktor/motorredskab.

Du skal være opmærksom på, at kørekortet som følge af helbredsmæssige grunde, kan udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

5 år:

 • C1 og C (lille og stor lastbil)
 • D1 og D (lille og stor bus)
 • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
 • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
Gyldighedstid for personer over 70 år

Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

 • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
 • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
 • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
 • fyldt 80 år: Et år  

Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort

Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet.

Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

Hvis du ændrer navn, er det ikke lovpligtigt, at du skal ansøge om nyt kørekort, men du kan godt ansøge om et duplikatkørekort med det nye navn.

Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort du har, blot med dit nye navn. Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

Det koster 140 kr. (2023) at få udstedt et nyt (duplikat) kørekort.

 Priser på duplikat-kørekort

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt. 

Læs mere om klagesager og behandling af klager hos Færdselsstyrelsen.

Skrevet af Færdselsstyrelsen
og Glostrup Kommune
Senest opdateret 14.02.2022