Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

For at få dansk statsborgerskab skal alle ansøgere deltage i en grundlovsceremoni i deres hjemkommune. Du skal selv tilmelde dig for at få godkendt din ansøgning om dansk statsborgerskab.

Du skal være borger i Glostrup Kommune, for at deltage i Grundlovsceremonien. På grund af Covid-19, er vi desværre nødt til at afvise borgere fra andre kommuner.

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en Grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.
Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en Grundlovsceremoni.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne.
Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper - herunder det danske demokrati.

Hvornår afholdes næste Grundlovsceremoni?

Glostrup Kommune afholder grundlovsceremonier to gange om året.
Næste grundlovsceremoni afholdes den 23. september 2021, og starter kl.16:00.

Hvornår skal jeg tilmelde mig?

Du skal tilmelde dig, når du har fået besked fra ministeriet om, at du er berettiget til dansk statsborgerskab.
Tilmeldingsfrist er tirsdag 7.september 2021 kl.12.00
Du tilmelder dig grundlovsceremonien her.

Hvad skal jeg medbringe til Grundlovsceremonien?

Du skal medbringe den blanket som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark’.
Erklæringen skal først underskrives under ceremonien og må ikke være underskrevet på forhånd.

Til ceremonien skal du også medbringe gyldig billedlegitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Du må have en gæst med ved denne ceremoni.

 

Hvornår modtager jeg mit statsborgerbevis?

Efter du har deltaget i en grundlovsceremoni, sender Glostrup Kommune ceremonierklæringerne til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som registrerer, at du har deltaget i en ceremoni og skrevet under på at ville overholde grundloven mv. – og dermed er blevet dansk statsborger.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efterfølgende udstede et statsborgerretsbevis, som sendes til dig. 

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Borgerservice på mail borgerservice@glostrup.dk eller ringe til Kontaktcenter på tlf.nr. 4323 6100.
Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.
 
Senest opdateret 24.06.2021