Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Foto af får i Ejby Mose
Alle kan lære at passe får. Det er dejligt at arbejde med dyr og være ude i naturen.

I Ejby Mose græsser en flok på 25-30 får. Deres græsning er med til at vedligeholde de grønne områder og bekæmpe bjørneklo. Fårene passes af en række frivillige, der blandt andet holder øje med får, vand og hegn og hjælper med fodring. 

Den frivillige indsats sker i samarbejde med Vej og Park i Glostrup Kommune. Vi har som kommune det overordnede ansvar for økonomi, foder, slagtning mv. af fårene. Se mere om fåreholdet og fårene i Ejby Mose nedenfor og på Ejby Fårelaugs facebookside. Kontakt os, hvis du er interesseret i at blive frivillig.

Får er gode til naturpleje

Fåregræsning giver et helt specielt landskab og er med til at bevare de lysåbne naturområder i mosen. De græsser mere skånsomt end eksempelvis geder og heste. Men de er samtidig meget systematiske. Derfor er fåregræsning også med til at bekæmpe invasive arter som kæmpebjørneklo. Dens saft kan give mennesker alvorlige allergiske reaktioner.

Alle kan lære at passe får

Det er ikke nogen videnskab at passe får. Alle kan lære det. Man skal bare have tålmodighed, være rolig og have respekt for dyr. Vil du gerne i kontakt med et får, skal du sætte dig ned og lade fåret komme til dig.

Hjælp med fødsler, fodring og vand

Det meste af året er der græs nok til fårene. De kan passe sig selv, bare de har adgang til mineralsten og vand. Når fårene er på græs, hjælper du som frivillig med at holde øje med hegn og vand samt at fårene har det godt. 

Om vinteren er fårene på fold og skal fodres to gange daglig. De frivillige i fårelavet skiftes til at have ansvar for fodring. I januar og februar bliver lammene typisk født. Som frivillig kan du hjælpe med at registrere fødsler.

Bliv frivillig fårepasser

Vil du være en del af Ejby Fårelaug? Så kontakt Torbjørn Nicolajsen fra Vej og Park på: Torbjorn.Nicolajsen@glostrup.dk eller 2022 9407.

Formål og bestyrelse

Ejby Fårelaug har til formål at medvirke til naturpleje i Ejby Mose til fremme for områdets biodiversitet samt dets seværdighed og rekreative værdi. Derudover er det et formål, at inddrage frivillige, inkludere borgere, for hvem arbejdet med dyr kan være støttende og kompetencegivende, samt at bidrage til formidling af viden om natur og dyr. 

Bestyrelsen for Ejby Fårelaug består af Ronnie Nielsen, Nick Papageorge og Henrik Jørgensen. De blev alle valgt til bestyrelsen på generalforsamlingen den 23. juli 2020.