Skybrud, rist

Luk dit kælderafløb

Stigende grundvand og kraftige regnskyl kan få vandet i kloaksystemet til at trænge op gennem afløb i kældre og andre lavtliggende steder. Du har ansvar for kloakken på din grund. Ligger dit hus lavt og har du kælder med afløb bør du sikre dig mod oversvømmelse.

Luk afløbet
Den billigste og mest effektive måde at hindre kloakvand i at trænge op i din kælder, er at lukke afløbet. Så er du garanteret mod utætheder og oversvømmelse med kloakvand. Ligesom du får fjernet en indgang for rotter. Afløbsstrengen skal lukkes, hvor den slutter, hvilket typisk er ved din hovedbrønd. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og vil normalt koste omkring 10.000 kr.

Højvandslukke og tilbageløbstop

Kraftige regnskyl kan få vandet i kloaksystemet til at trænge op gennem afløb i kældre og andre lavtliggende steder. Du har ansvar for kloakken på din grund. Er du glad for dit kælderafløb  og ligger dit hus lavt, bør du overveje at få højvandslukke eller tilbageløbstop.

Højvandslukke
Et højvandslukke er en slags sluse med to klapper, der placeres i afløbet ved et toilet, en vask eller gulvrist. Klapperne åbner, når spildevand løber fra huset ud i kloakken, og lukker, når vandet løber tilbage mod huset. Derved beskyttes afløbet mod at flyde over. Et højvandslukke skal monteres af en autoriseret kloakmester og tilses årligt. Montering koster normalt omkring 10-15.000 kr. for et kælderafløb og 20-30.000 kr. at få det monteret på et toilet. Dertil kommer opbrækning og genetablering af kældergulv mv.

Tilbageløbstop
Et tilbageløbstop monteres i den brønd, der samler kloakvandet uden for huset. Tilbageløbstoppet lukker, når vandet i kloakken står højt. Modsat et højvandslukke beskyttes hele huset og ikke kun det enkelte afløb. Montering af et tilbageløbsstop skal foretages af en autoriseret kloakmester og koster omkring 40.000 kr. al udføres af en autoriseret kloakmester og vil normalt koste omkring 10.000 kr.

Få et gratis skybrudstjek

Fire ud af fem danskere har endnu ikke investeret i tiltag til at sikre deres bolig mod ekstremt vejr. Men ofte er det langt dyrere at udbedre skader og rydde op end at forebygge. Få et gratis skybruds tjek af din bolig og godt i gang med at sikre dig.

Gratis tjek for boligejere
Miljøministeriet og en række faglige organisationer er gået sammen om at tilbyde et gratis tjek til boligejere, der ønsker at klimasikre deres bolig og forebygge skader. Tilbuddet gælder både parcelhuse og udlejningsejendomme.

Få besøg af en fagmand
Skybrudstjekket består af et uforpligtende besøg af en fagmand, der gennemgår din bolig og have og identificer forhold, der kan give problemer under ekstremt vejr – for eksempel risikoen for oversvømmelse under et skybrud. Med et skybrudstjek bliver du godt rustet til at klimasikre din bolig. Se hvilke entreprenører, kloakmestre og anlægsgartnere, der er med i aftalen på klimatilpasning.dk.

Sådan klimasikrer du din bolig

Ekstremt vejr kan have store konsekvenser for din bolig. Ofte er det dyrere at udbedre skader og rydde op end at forebygge. Simple tiltag som regelmæssig vedligeholdelse af riste og tagrender eller et lille fald i græsplænen kan gøre en stor forskel.

Bliv klar til næste skybrud
klimatilpasning.dk kan du finde gode råd til både, hvad du kan gøre for at sikre dit hus før næste skybrud, samt hvad du kan gøre i sidste øjeblik og når skaden er sket. Her kan du også se eksempler på, hvad andre gør for at tilpasse sig mere ekstremt vejr. Brug værktøjet Klimaklar Bolig til at se, hvor din bolig kan være sårbar og få inspiration til at forebygge problemer.

Forebyg nu og undgå dyre skader
Ofte kan simple tiltag kan minimere risikoen for skader. Et lille fald i græsplænen væk fra huset og regelmæssig vedligeholdelse af tagrender kan være nok til, at din kælder forbliver tør. Tænk også over, hvad du stiller i kælderen. Opbevar sårbare ting som fotografier, tøj m.v. i plastbokse over gulvniveau. Find gode råd og tag et kældertjek på Kælderguiden.

Forsikring og vejrtjenester

Bliv varslet på om kraftig regn, skybrud og ekstremt vejr via Mobilvarsling. Så får du direkte besked, når myndighederne advarer om større ulykker, katastrofer og ekstremt vejr i dit område. Beredskabsstyrelsen, DMI, Politiet og Vejdirektoratet står bag Mobilvarsling.

Få nedsat din forsikring
Har du klimasikret dit hus, kan du få rabat på din forsikring. Flere forsikringsselskaber giver rabat på forsikringspræmien til borgere, der har fået udført skybruds/klimatjek og efterfølgende har sikret efter fagfolkenes instrukser. Se mere om ekstremt vejr og forsikring på Forsikringsvejret.

Giv besked om oversvømmelse

Giv os besked, hvis hvis din kælder været oversvømmet eller har den været tæt på. Vi kan bruge dine og naboers oplysninger til at få et bedre overblik over, hvor der er udfordringer samt hvad vi bør prioritere, når kloakken skal opgraderes og renoveres.

Brug dit regnvand

Ved at bruge dit regnvand i stedet for at lede det til kloak, kan du mindske presset på spildevandssystemet, beskytte grundvandsressourcen og skabe liv i din have. Se mere på vores sider om brug af regnvand