Bannerfoto af lastvogn og støv

Regler og ansvar

Virksomhedsområdet er reguleret af miljøbeskyttelsesloven. Glostrup Kommune fører tilsyn med at gældende love og regler overholdes. På støjområdet tager vi udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder

Grænser for støj

Miljøstyrelsen har lavet vejledende støjgrænser for virksomheder. Grænserne afhænger af virksomhedens placering og tidspunktet på dagen. De er lavest i bolig- og sommerhusområder og om natten.

Erhvervs- og industriområder
70 dB(A): Alle dage og tidspunkter

Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder
60 dB(A): Alle dage og tidspunkter

Bykerneområder med bolig- og erhverv
55 dB(A): Dagtimer på hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
45 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
40 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Etageboligområder
50 dB(A): Dagtimer på hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
45 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
40 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Boligområder med åben og lav bebyggelse
45 dB(A): Dagtimer på hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
40 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)
35 dB(A): Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Sommerhusområder
40 dB(A): Dagtimer på hverdage (mandag til fredag 7-18, lørdag 7-14)
35 dB(A): Aften, søn- og helligdage (mandag til fredag 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 7-22)35 dB: Nat (alle ugens dage mellem 22-7).

Klag over gener 

Det kan ikke undgås at industrivirksomheder larmer. De kan også give problemer med lugt, støv og vibrationer. Kontakt altid virksomheden, hvis du oplever gener. Hjælper det ikke, kan du klage til kommunen. Send en mail med en beskrivelse af problemet og dets årsag til: natur.miljo@glostrup.dk