Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Elbil

Klimavision for hovedstadsområdet

Glostrup Kommune har sammen med de øvrige kommuner i KommuneKontaktRåd (KKR) Hovedstaden samt Region Hovedstaden vedtaget en fælles energivision: Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050. 

Energivisionen er udarbejdet på baggrund af et samlet energiscenarie for Region Hovedstaden, en række temanotater og et samlet energiregnskab for regionen samt for hver af dens 29 kommuner (se energiregnskab for Glostrup Kommune). Visionen vil blive fulgt op af en række konkrete handlinger inden for de fem spor: energisystem, transport, bygninger, forbrug og indkøb, regionen. Se mere på Region Hovedstadens sider om energiomstilling.

Fælles strategisk energiplan for hovedstadsområdet

Omstilling til et fossilfrit energisystem kræver samarbejde på tværs af kommuner, regioner og stat. I hovedstadsområdet investeres årligt milliarder i energisystemet. Det er vigtigt, at de investeres strategisk, så de bidrager til at fremme den fælles vision om grøn omstilling til en fossilfri energisektor i 2035 samt transportsektor i 2050.

For at sikre samarbejde og undgå fejlinvesteringer har Glostrup Kommune sammen med Region Hovedstaden og de øvrige kommuner samt 4 kommuner fra Region Sjælland og 10 forsyningsselskaber lavet en fælles strategisk energiplan samt en implementeringsplan med 34 konkrete tiltag til en fossilfri fremtid. Tiltagene har form af anbefalinger som kommuner, region og forsyningsselskaber, kan anvende i deres egen indsats eller gennemføre som fælles initiativer.

Den strategiske energiplan og FN's verdensmål

Den fælles strategiske energiplan for grøn omstilling af hovedstadsområdet til en fossilfri energi- og transportsektor spiller sammen med flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmål 7 og 13 omhandler eksempelvis bæredygtig energi og klimaindsats. Begge er relevante i forhold til den strategiske energiplans tiltag om energieffektivitet i de kommunale ejendomme, grønne drivmidler, vejbelysning samt energi og opvarmning.

Verdensmål 9 og 11 omhandler industri, innovation og infrastruktur samt bæredygtige byer og lokalsamfund. Begge mål er relevante i forhold til den strategiske energiplans tiltag om infrastruktur, mobilitet og offentlig transport. Det gælder den kommunale planlægning af og arbejde med både den kommende letbane, busser, veje, ladeinfrastruktur, cykelstier og fortove. 

Klimaindsatsen i Glostrup

Glostrup Kommune arbejder vi løbende med klimaaktiviteter for borgere og virksomheder - herunder kommunen som virksomhed. Blandt andet har vi sammen med Energistyrelsen gennemført en LED-kampagne for virksomheder. Ligesom vi til og med 2018 har tilbudt gratis energitjek for borgere, boligforeninger og virksomheder. Derudover udskifter vi løbende ældre benzin- og dieselbiler i den kommunale bilpark til nye og energieffektive elbiler.

Kommunale elbiler

Næsten 1/3 af Glostrup Kommunes biler er eldrevne. Dermed lever vi op til Region Hovedstadens mål om, at mindst 25 % af den kommunale vognpark skal køre på el.

I hjemmeplejen er 10 af 14 biler eldrevne. Derudover bruger hjemmeplejen også elcykler. Det samme gælder rådhuset og Glostrup Ejendommes biler. Her er også 10 ud af 14 biler eldrevne. Der er både personbiler og mindre varebiler, som Glostrup Ejendomme bruger, når de servicerer kommunens bygninger. På rådhuset har vi foruden to eldrevne mødebiler også elcykler og cykler, som medarbejderne kan benytte.

Elbiler passer godt både til hjemmeplejens behov og er oplagte at bruge til møder, arrangementer og varekørsel i og omkring hovedstadsområdet. Elbilerne kører stort set lydløst og udleder omkring 10 gange mindre CO2 end de gamle benzinbiler, de erstatter. Jo mere strøm fra sol og vind, vi får ind i systemet, desto mindre bliver elbilernes udledning. Til de korte ture kan de fleste af kommunens medarbejdere også vælge at springe i sadlen og cykle (med eller uden el).

Klimaregnskab for Glostrup

Du kan se Glostrup Kommunes Energi- og CO2-regnskab for årene 2010-2015 på www.sparenergi.dk/regnskab. Her kan du også sammenligne med andre kommuner og regioner.

Energi- og CO2-regnskabet er for hele Glostrup Kommune som geografisk område og er beregnet for områderne energi, transport, kemiske processer, landbrug, affaldsdeponi og spildevand. De sektorer, der i 2015 udledte mest CO2 i kommunen, er transport (41 %), erhverv (37 %) og husholdninger (19 %). Den offentlige sektor står for omkring 2 % af udledningen.

Din indsats er afgørende

Den offentlige sektor i Glostrup Kommune er kun ansvarlig for omkring 2 % af det en samlede CO 2-udslip i kommunen. Private erhverv og husholdningerne er ansvarlige for henholdsvis 37 %  samt 19 %. Både som borger virksomhed er der masser at gøre for at spare energi og penge.

Find inspiration på vores side om energitjek og energirenovering samt på Energistyrelsens sider om energibesparelser.