Emballageaffald og affaldssortering

Emballageaffald udgør en stor del af affaldet på de kommunale institutioner, skoler og ejendomme. For at sikre genanvendelse af emballageaffald indsamler vi affaldet i beholdere. Det øger de indsamlede mængder og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne - både dem indenfor og skraldemanden, der henter affaldet. Arbejder du på en skole eller institution, kan du her finde tip til sortering, pædagogisk materiale om affaldssortering samt praktisk information om tømmedage og beholdere.

Sådan sorterer I affald

For at gøre det nemt at sortere jeres affald har kommunens miljøafdeling lavet en sorteringsplakat, som I kan printe og hænge op i jeres køkken og andre steder, hvor I sorterer affald. Plakaten er med foto og giver en oversigt over de relevante affaldstyper. Vil I gerne have en vejledning til hver enkelt affaldstype, kan I bruge Glostrup Forsynings sorteringsvejledninger:

- Sorteringsplakat (alle affaldstyper)
Papir
Pap
Plast
Glas
Metal
Porcelæn og keramik
Restaffald (dagrenovation)
- Storskrald - du kan læse mere på Glostrup Forsynings hjemmeside

Film om sortering

Er I i tvivl om, hvordan I skal sortere smørbakken, rengøringsartikler eller mælkekartoner, kan I se Glostrup Forsynings sorteringsvideoer:

- Foliebakker
- Frostposer
- Sølvpapir
- Smørbakke
- Rengøringsartikler
- Pålægspakke
- Mælkekarton
- Glas med låg

Leg og læring

Det kan være både sjovt og lærerigt at inddrage børnene i affaldssorteringen. Børn er tit de bedste ambassadører for miljøet. Lærer vi vores børn at sortere affald i skolen og i institutionen, tager de ofte de gode vaner med hjem.

Vendespil og børnebøger om affald
For at gøre det sjovere at indarbejde affaldssortering i hverdagen, har kommunens miljøafdeling udviklet et vendespil og 4 bøger om affald. De passer aldersmæssigt til børnehavebørn. Alle institutioner kan få vendespil og bøger - gratis. Hvis I gerne vil have flere, kan I kontakte os på natur.miljo@glostrup.dk eller 43 23 61 60.

Besøg på Vestforbrænding
Vestforbrænding formidlingscenter har en række besøgstilbud for børn fra 0. klasse til 1.g. På Vestforbrænding kan de små besøge minibyen Skraldelev og lære at sortere. Større elever kan besøge det gamle kontrolrum eller prøve kræfter i WasteLab. Alle forløb involverer praktiske øvelser med fokus på ressourcer, råstoffer, affald, genanvendelse, sortering og energi. Book jeres besøg her.

Besøg Glostrup Genbrugsstation
Skoleklasser kan booke et besøg på genbrugsstationen. Her tager pladsformidleren eleverne med på skattejagt i affaldsbunkerne og viser dem eksempler på produkter, som er fremstillet af indsamlede genbrugsmaterialer. Kontakt Martin Jensen for at høre mere: genbrug@glostrupforsyning.dk eller 43 20 80 50. 

Affaldsbeholdere

Det skal være nemt at gøre det rette. Derfor vil Glostrup Kommune i løbet af 2018/2019 opføre nye affaldslukker med plads til de relevante affaldstyper ved kommunens institutioner. Selve affaldsbeholderne bliver leveret af Glostrup Forsyning. Har I problemer med beholderne, kan I kontakte forsyningen på affald@glostrupforsyning.dk eller 43 20 80 20.

I køkkener og lokaler har Glostrup Kommunes miljøafdeling leveret affaldsbeholderne. Har I problemer med jeres affaldsbeholdere, mangler I beholdere, eller mangler I klistermærker til jeres beholdere, kan I kontakte os på natur.miljo@glostrup.dk eller 43 23 61 60.

Tømning af beholdere

Print en tømmekalender, der viser tømmedagene for netop jeres institution og hæng den op i køkkenet, på kontoret eller et andet centralt sted. Se hvordan I henter jeres tømmekalender på Glostrup Forsynings affaldssider.

Mangler I at få tømt jeres beholdere, kan I melde det direkte til vognmanden via Renoweb eller ved at ringe til Glostrup Forsyning på telefon 43 20 80 20.