Hvert år udarbejdes en udviklingsplan for kultur- idræts- og fritidsområdet, hvor ønsker til nye anlæg, og renoveringer af eksisterende beskrives. Hensigten med Udviklingsplanen er, at det politiske niveau kan få et samlet overblik over ønskerne på kultur-, fritids- og idrætsområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udviklingsplanen skal give et sagligt fundament for de politiske drøftelser og tjene til inspiration. I Udviklingsplanen samles alle ønsker til faciliteter og tiltag. At et ønske er opført på listen er ikke ensbetydende med, at det på et tidspunkt realiseres. Forslagene prioriteres hhv. af paraplyorganisationerne og Brugerbestyrelsen.

Alle har mulighed for at sende deres ønsker til udviklingsplanen for kultur-, idræt- og fritidsområdet. Du sender ideer til udviklingsplanen ved at udfylde et skema. Der er fire forskellige skemaer, afhængig af hvem du repræsenterer:

  1. Repræsenterer du en forening, som er medlem af BUS, skal du benytte dette skema
  2. Repræsenterer du en forening, som er medlem af Foreningsunionen, skal du benytte dette skema
  3. Repræsenterer du en forening, som er medlem af GSI, skal du benytte dette skema
  4. Repræsenterer du ikke en forening, skal du benytte dette skema

Når du har udfyldt skemaet sender du det til den repræsentant for området, som er anført øverst i skemaet senest den 31. december.