Børnekulturfestival
Glostrup Børnekulturfestivaler en festlig og dejlig dag fyldt med, musik, glade børn, leg og udfoldelse
Hvert år i september er der Glostrup Børnekulturfestival i Egeparken. Festivalen er for børn i alle daginstitutioner og dagplejere i Glostrup, som har lyst til at skabe en fantastisk dag i fællesskab. Alle deltagende institutioner bidrager med aktiviteter sammen med foreninger og kulturinstitutioner. 
 
Derudover er der hvert år en række workshops med professionelle kunstnere, som laver sjove og kreative aktiviteter for børnene, hvor de fx spiller på tromme, bygger huse af mælkekartoner, maler store malerier eller laver skulpturer af skrald. Der er optræden på scenen fra både professionelle og børn.  Glostrup Børnekulturfestivaler en festlig og dejlig dag fyldt med, musik, glade børn, leg og udfoldelse. 

Er du interesseret i at være med i Styregruppen, være frivillig på festivalen, eller har du idéer til den kommende festival? Kontakt Glostrup Bibliotek, som er tovholder på festivalen.