Workshop om fundraising 24. maj 2023 kl. 17-20

Kom med på denne gratis workshop og lær fra en erfaren fundraiser-haj, hvordan du får flere penge til jeres forening. På opfordring fra foreninger og frivillige afholder vi igen en workshop om fundraising. Deltag gerne med to fra jeres forening. Så er det nemmere for jer at komme i mål bagefter. 

Om kurset

Indhold

 • Oplæg ved Henrik Olsen
 • Inspiration til at komme i gang med at søge fonde.
 • Viden om den gode ansøgning - set med fondens øjne.
 • Mulighed for sparring på konkrete ideer og fonde generelt.
  Erfaringsudveksling med de andre deltagere.

Kurset afholdes i Glostrup Medborgerhus den 24. maj kl. 17–20. Som bonus er der også en opfølgningsworkshop 8. juni kl. 17–18.

Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere. 

Tilmelding

Senest 16. maj
Skriv til kultur@glostrup.dk
Oplys navn, forening og vedlæg evt. projektidé eller ansøgning.

Program

Kl. 17.00 Velkomst v/ kulturkonsulent, Jette Inno
Kl. 17.15 Oplæg om fundraising v/ Henrik Olsen
Kl. 18.00 Sandwich og bøj-og-stræk pause
Kl. 18.30 Sparring ved bordene med oplægsholder og hinanden
Kl. 19.30 Opsamling i plenum
Kl. 20.00 Farvel og tak
 
Inden workshoppen afholdes, har du mulighed for at sende en idé eller ansøgning ind, som du ønsker oplægsholderens feedback på. Send det til kultur@glostrup.dk 

Oplægsholder

Vi har inviteret Henrik Olsen til at facilitere workshoppen, og han vil dele ud af sin store erfaring med fonde. Han kender til fundraising til både små og store projekter og har et stort kendskab til frivillighed. Henrik har en baggrund i NGO-verdenen og er i dag ansat som administrations- og økonomichef i Fødevarebanken og er frivillig i Frivilligcenter SR-Bistand, Foreningen til Støtte for Mødre og Børn og SPIR Danmark. 

 

Hvor afholdes kurset

Medborgerhuset, Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup.

 

Opfølgningsworkshop 8. juni kl. 17–18

Efter workshoppen afholdes et opfølgningsworkshop i Glostrup Medborgerhus + teams, hvor du både kan få svar på dét, du ikke fik spurgt oplægsholderen om eller sparring på videreudviklede / nye ideer, ansøgninger eller fonde. 

Du kan deltage fysisk eller på teams (link modtages efter tilmeldingsfrist). 
Opfølgningsworkshoppen afholdes i Glostrup Medborgerhus den 8. juni kl. 17-18 + teams.

Tilmelding på kultur@glostrup.dk

 

Har du spørgsmål

Kontakt Jette på 29 17 35 40 eller jette.inno@glostrup.dk

 

Workshop om rekruttering 4. september 2023 kl.17-20

Om kurset

Bag organisationen ledfrivillige.dk står Rie Skårhøj. Hun vil på denne workshop, give konkrete redskaber og værktøjer til inddragelse og rekruttering af frivillige til jeres organisation.

 

Indhold

Du skal vælge at deltage i denne workshop, hvis du ønsker:

 • at få konkrete redskaber til at inddrage flere frivillige i dit arbejde
 • at gennemtænke din organisation så du kan arbejde med målrettet hvervning
 • at få inspiration til at 'prikke folk på skulderne' på den rigtige måde
 • at udarbejde en hvervestrategi, som fungerer i din sammenhæng
 • at styrke introduktion til organisationen og den frivilliges oplevelse af opstartsfasen for de nye frivillige

Hvervning handler ikke kun om at frivillige ind i organisationen; det handler i lige så høj grad om, at de har lyst til at fortsætte engagementet i en længere periode, og dette kræver 'god ledelse'. Denne workshop fungerer derfor bedst, hvis det kombineres med ledelse af frivillige.

Kurset afholdes i Glostrup Medborgerhus den 4. september kl. 17–20. Som bonus er der også en opfølgningsworkshop, hvor det er muligt at deltage efterfølgende. Dato for opfølgningsworkshop kommer senere. 

Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere. 

 

Tilmelding

Via følgende link

Senest den 28. august 2023.

 

Hvor afholdes kursus

Medborgerhuset, Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup.

 

Har du spørgsmål

Kontakt Team Kultur og Idræt på kultur@glostrup.dk

 

Workshop om pigers deltagelse i foreningslivet 3. oktober 2023 kl.17-20

Om kurset

I et samarbejde mellem DGI Midt- og Vestsjælland og Glostrup Kommune, afvikler DGI konsulent Christian Sloth en workshop omkring pigers deltagelse i foreningslivet. 

 

Indhold

Hvorfor er der så mange unge piger som vælger idrætten og foreningslivet fra, og hvad kan vi gøre for at vende udviklingen? Pigernes deltagelse falder støt i takt med, at pigerne bliver ældre. Særligt i de traditionelle foreningsorganiserede aktiviteter ses teenagefrafaldet blandt piger tydeligt.

På denne workshop vil vi tale om de faktorer, som har betydning for pigernes frafald, drøfte hvad der kan styrke pigernes deltagelse, høre om gode eksempler på tiltag der virker, samt drøfte hvordan vi kan skabe en foreningskultur, hvor pigerne føler sig hjemme. 

Kurset afholdes i Glostrup Medborgerhus den 3. oktober kl. 17–20. Som bonus er der også en opfølgningsworkshop, hvor det er muligt at deltage efterfølgende. Dato for opfølgningsworkshop kommer senere. 

Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere. 

 

Tilmelding

Via følgende link. 

Senest den 26. september 2023. 

 

Hvor afholdes kursus

Medborgerhuset, Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup.

 

Har du spørgsmål

Kontakt Team Kultur og Idræt på kultur@glostrup.dk

 

Workshop om kommunikation i foreningerne 2.november 2023 kl.17-20

Om kurset

I et samarbejde mellem DGI Midt- og Vestsjælland og Glostrup Kommune, afvikler DGI's kommunikations konsulent Camilla Bræstrup en workshop omkring kommunikation i foreningerne. 

 

Indhold

Hvordan løfter man kommunikationen i foreninger, der er drevet af frivillige? Og som brænder mere for deres aktivitet - og mindre for formidlingsopgaverne?

To ud af tre foreninger drømmer om at øge synligheden af deres arrangementer, hold og tilbud. De drømmer om en bedre hjemmeside, en stærkere tilstedeværelse på de sociale medier og en styrket kommunikation til medlemmerne.

På denne workshop sætter vi fokus på foreningens kommunikation – både indadtil ift. medlemmerne og udadtil ift. omverdenen. Mød en forening, der målrettet har arbejdet med kommunikation og mærket en forskel.

Kurset afholdes i Glostrup Medborgerhus den 2. november fra kl. 17–20. Som bonus er der også en opfølgningsworkshop, hvor det er muligt at deltage efterfølgende. Dato for opfølgningsworkshop kommer senere. 

Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere. 

Tilmelding

Via følgende link. 

Senest den 26. oktober 2023. 

 

Hvor afholdes kursus

Medborgerhuset, Ved Brandstationen 1, 2600 Glostrup.

 

Har du spørgsmål

Kontakt Team Kultur og Idræt på kultur@glostrup.dk