Aktive Kvinder, Glostrup
Formand:Inge-Lise Johansen, telefon: 30 25 78 73  
 
IF32 Livslang Idræt
Formand: Per Sørensen, telefon: 30 30 30 94

FOF’s-Hyggeklub
Kontaktperson: Karina Waage-Jensen, telefon: 43 99 90 11,  mandag - torsdag kl. 11 - 16.

Glostrup Pensionistforening 
Formand: Ingelise Brusen, telefon: 26 29 13 06

Guldalderklubben 
Formand: Sanne Albrectsen

IF32  Motion og Trivsel
Formand: Rita Mortensen, telefon: 29 21 52 86

Motion og Trivsel i Hvissinge
Formand: Linda Henriksen, telefon: 43 96 30 09

Pensionistklubben "Kontakt" 
Formand: Hanne Enevoldsen, telefon: 43 96 34 02 / 30 27 44 88
 
Ældre Sagen i Glostrup 
Formand: Søren Brandis, lokalkomiteen, telefon: 20 63 40 30
 

Seniorforeningernes hæfte 2019/2020
Foreningerne har en bred vifte af tilbud. Alt fra motion, spændende foredrag, udflugter, ferier, kortspil, banko og andre sociale sammenkomster.
Se de forskellige foreningers program i 'Seniorforeningernes hæfte', klik her. Hæftet kan også hentes på rådhuset, biblioteket og aktivitetscentret på Sydvestvej 10-12.

Se også seniorklubber i boligområderne