Sproget er et vigtigt fundament for dit barn. Sproget giver barnet mulighed for at udtrykke sine ønsker og behov, men sproget er også et fundamentalt grundlag for at gå i skole og få en uddannelse. Derfor er det vigtigt at stimulere barnets sproglige udvikling. Nedenfor kan du læse nogle enkle råd til, hvad du som forælder kan gøre for at hjælpe dit barns sprogudvikling på vej. 

Sproglig udvikling - et fælles ansvar (folder til forældre med børn mellem 0 og 3 år)

Inspiration til kommunikative kompetencer

Inspiration til lydlig opmærksomhed

Inspiration til ord og sætninger

Inspiration til samtalelæsning

Inspiration til sprogforståelse