Politikerne i Glostrup Kommune har vedtaget et serviceniveau for, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde børn med særlige behov og deres familier. Serviceniveauet er vejledende, for vi behandler alle sager ud fra et konkret skøn og en individuel vurdering.

Læs kataloget over serviceniveauet i 2020 på det specialiserede børneområde.