Vi arbejder primært med børn op til 6 år, men bliver også tilknyttet ældre børn og unge, når det er nødvendigt. Vores mål er at give børn og unge de bedste muligheder for at udvikle deres sproglige og kommunikative kompetencer. Derfor lægger vi stor vægt på at rådgive og vejlede dagtilbud og forældre i forhold til sprogstimulering. Vores erfaring er, at børn udvikler sig langt bedre sprogligt, når de bliver sprogligt stimuleret i hverdagen i stedet for eksempelvis at gå til undervisning hos en tale-hørekonsulent.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder primært konsultativt ved at rådgive og vejlede de voksne - forældre og pædagogisk personale - der har med barnet at gøre. Vi underviser børn, når de har store udfordringer med at forstå sprog eller børn, der har store udfordringer med at udtrykke sig forståeligt for andre. Vi laver også sprogvurderinger af alle børn, når de starter i børnehaveklasse og af udvalgte børn, når de er henholdsvis 3 og 5 år. Vi laver også informationsmaterialer til forældre om sprog, så de får enkle råd til, hvad de kan gøre for at hjælpe barnets sprogudvikling på vej.