Pædagogisk psykologisk rådgivning er et tværfagligt rådgivningstilbud i Glostrup kommune, som består af flere fagligheder (sundhedsplejersker, talehørekonsulenter, pædagogiske vejledere og fysio- og ergoterapeuter), hvis kerneopgave det er at understøtte udsatte børn og unge i alderen 0-18 år. PPR understøtter børn, unge, forældre og de professionelle i Glostrup kommunes dagtilbud og skoler ved både at afdække og vejlede ift. barnets behov ind i en institutions- og skolesammenhæng. PPR tilbyder vejledning ift. hvilke interventioner, der kan være hjælpsomme til at øge barnets trivsel og fremme deres lærings- og udviklingsmuligheder.

Hvis du har brug for at kontakte PPR i Glostrup kan du gøre det igennem dit barns dagpleje, daginstitution eller skole.