Vores mål er at understøtte daginstitutioner og skole i at udvikle den pædagogiske og specialpædagogiske praksis, så vi sikrer børnene det rette læringsmiljø og dermed de bedste betingelser for, at de trives og udvikler sig.  

Sådan arbejder vi

Vi tilbyder rådgivning og vejledning i forhold til, hvordan dagtilbuddet eller skolen kan håndtere udfordringer med trivsel og/eller udvikling hos et enkelt barn eller en gruppe af børn (for eksempel en stue eller klasse). Indsatserne planlægges, igangsættes og evalueres i samarbejde med personalet. Hvis der er behov for det, involverer vi også forældrene. 

De pædagogiske vejledere i Center for Børn, Unge og Familier arbejder tværprofessionelt og har mulighed for at inddrage andre faggrupper i indsatsen omkring barnet eller børnegruppen (for eksempel psykolog, talehørekonsulent, sundhedsplejerske eller socialrådgiver).