Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

 

Børnehaveklasse er obligatorisk

Børn skal begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder seks år. Det er obligatorisk.

Hvis du som forælder er usikker på, om dit barn er klar til at begynde i skole, kan du søge råd og vejledning i dit barns daginstitution. Det er daginstitutionen, der er indgangen videre til de fagfolk på Glostrup Skole og i Centerfor Familie og Forebyggelse, der kan skabe afklaring.

Digital indskrivning

Indskrivning i børnehaveklasse sker hvert år i efteråret på www.indskrivning.dk - i 2020 er der åbent for indskrivning mellem den 6. oktober og 15. november. Inden da modtager alle forældre til skolestartende børn et brev fra Glostrup Skole. Brevet sende i e-boks. 

SFO-tilmelding foregår først efter selve skoleindskrivningen. Det skyldes, at børnene skal tildeles et undervisningssted først.

Du kan kun bruge digital indskrivning, hvis du bor i Glostrup Kommune.

Hvor skal mit barn gå?

Glostrup Skole har fem undervisningssteder i et og samme skoledistrikt.

Ved indskrivningen af børn til børnehaveklasse fordeles mellem Glostrup Skoles fem undervisningssteder med udgangspunkt i forældreønsker, i det omfang det er muligt, og søskendegaranti. Forældrene har mulighed for at indgive ét ønske til undervisningssted. 

Er der flere, der ønsker et undervisningssted, end der er plads til, fordeles pladserne efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskende: Børn med ældre søskende på undervisningsstedet optages først.
  2. Særlige behov: Børn, der har særlige behov optages derefter. De særlige behov, der bedst kan imødekommes af det pågældende undervisningssted, skal vurderes af fagpersoner. Det kan f.eks. være behov, som skyldes sociale, sproglige og indlæringsmæssige udfordringer hos barnet.
  3. Afstand: Nærmest boende børn optages først, dog skal alle børnenes samlede skolevej være kortest muligt. Afstanden måles fra barnets registrerede bopæl.

De fem undervisningssteder er:

Nordvang, Vestervang, Skovvang, Søndervang og Ejby.

Undervisningsstederne er de tidligere skoler, som kommunen havde før dannelsen af den fælles skole - Glostrup Skole. 

Hvis du ikke bor i Glostrup Kommune

Glostrup Skole optager udenbys børn efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Børn med folkeregisteradresse i Glostrup Kommune går forud for udenbys børn.
  2. Udenbys børn optages i klasser, hvor der er under 21 elever. For klasser bestående af fødselsårgang 2011 eller lavere optages udenbys børn, hvor der er under 25 elever.
  3. Udenbys børn med søskende på undervisningsstedet optages først.
  4. Nærmest boende udenbys børn optages først.

Bor du ikke i Glostrup Kommune, men ønsker, at dit barn skal gå i børnehaveklasse på Glostrup Skole, skal du kontakte Glostrup Skole.

Tidlig skolestart

Ifølge folkeskoleloven skal børn, der fylder 5 år inden 1. oktober, kunne indskrives i skole pr. 1. august, hvis barnet forventes at kunne følge undervisningen. Det er Glostrup Skole, der træffer afgørelsen i hvert enkelt tilfælde. Dit barns daginstitution hjælper dig med ansøgning.

Udsat skolestart

Glostrup Skole kan godkende, at et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden. Hvis du som forælder er usikker på, om dit barn er klar til at begynde i skole, kan du søge råd og vejledning i dit barns daginstitution. Det er daginstitutionen, der er indgangen videre til de fagfolk på Glostrup Skole og i Center for Børn, Unge og Familier, der kan skabe afklaring. Det er Glostrup Skole, der træffer afgørelsen.

Skolefritidsordning SFO

Ønsker du SFO til dit skolestartende barn, skal barnet starte i SFO i april samme kalenderår, som barnet starter i børnehaveklasse i august. SFO-tilmelding kan først ske, når barnet er placeret på et undervisningssted. Efter du har fået besked om hvor dit barn skal gå, vil du modtage et tilbud om SFO i tilknytning til undervisningsstedet. Du skal acceptere dette tilbud ved logge ind på pladsanvisning-online. Er dit barn indmeldt i en kommunal daginstitutionen udmeldes det automatisk før SFO-start. Går dit barn i et privat dagtilbud eller i dagtilbud i en anden kommune, skal du selv huske at melde dit barn ud.  

Privatskole og udenbys folkeskole

Hvis dit barn skal i børnehaveklasse i privatskole eller udenbys folkeskole, skal du i forbindelse med indskrivningen i november orientere Glostrup Kommune via www.indskrivning.dk. Det skyldes, at kommunen fører tilsyn med alle børns undervisningspligt.