Indmeldelse 

Alle Glostrup Skoles undervisningssteder har en skolefritidsordning (SFO) med pladsgaranti på samme adresse.

Du melder dit barn i skolefritidsordning via pladsanvisning-online eller i forbindelse med indskrivning til 0. klasse.

 

Udmeldelse 

Udmeldelse af SFO skal ske skriftligt og med én måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse kan ske digitalt via pladsanvisningen-online.

 

Takst

Egenbetalingen for at gå i skolefritidsklub er 1.403 kr. om måneden i 2022. 

Der ydes søskendetilskud, hvis skolefritidsordningsbarnet har søskende i enten dagtilbud, skolefritidsordning eller klub. Søskendetilskuddet gives til de billigste pladser, som har det laveste kommunale tilskud. Søskendetilskuddet udgør 50 procent af forældrebetalingen. 

 

Særligt for skolestart

Alle kommende børnehaveklassebørn skal starte i skolefritidsordning den 1. april det år, de skal begynde i skole. Her møder de deres kommende klassekammerater og vænner sig til omgivelserne, inden de bliver opdelt i klasser.

Du vil i forbindelse med indskrivningen til skole blive spurgt til om du ønsker dit barn indskrevet i skolefritidsordning.

 

Åbningstider 

På skoledage er skolefritidsordningerne åbne kl. 6.30-16.45, fredag kl. 16.00.

 

Lukkedage

SFO'erne har lukket følgende dage i skoleåret 2021/22:

27.decmeber - 31. december 2021
27. maj 2022

Friplads 

Læs om økonomisk friplads 

 

Pædagogisk friplads og behandlingsmæssig friplads

Kommunen kan yde tilskud på baggrund af pædagogiske eller behandlingsmæssige forhold. Kontakt Center for Børn, Unge og Familier for information.

 

Særligt for børn i 3. klasse

Børn i 3. klasse bliver automatisk udmeldt af skolefritidsordning pr. 31. marts og har herefter mulighed for at begynde i fritidsklub. Tilmelding sker via pladsanvisning-online.

 

Adresser

Skolefritidsordningerne (SFO) er beliggende på hvert af Glostrup Skoles undervisningssteder:

Søndervang
Florasvej 2

Nordvang
Sofielundsvej 120

Vestervang
Stadionvej 81

Skovvang
Egeskoven 27

Ejby
Ejby Torvevej 13

 

Senest opdateret 16.01.2017