Dagtilbud for børn i alderen 0-6 år

I Glostrup er der 10 kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje. 

De 10 daginstitutioner er alle integrerede og har derfor både vuggestue og børnehave. Når et barn er indmeldt i en daginstitution i Glostrup, er barnet garanteret at kunne gå der indtil SFO-start. Daginstitutionerne kan bestå af én afdeling men kan også have op til tre afdelinger. Nogle daginstitutioner har afdelinger, der ligger på samme matrikel, mens andre består af flere afdelinger, der er afstand i mellem. 

Dagplejen har plads til 27 børn i alderen 0-3 år, fordelt på 9 dagplejere i kommunen.   

Daginstitutioner

Ved at klikke på navnet, kan du læse mere om det enkelte dagtilbud.

Vær opmærksom på at nogle dagtilbud i øjeblikket kun optager børn med dansk som modersmål, da de har over over 25 % børn med andet modersmål end dansk.
 
 
 

 

 

 

 

Dagplejen