Hvis dit barn på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælpemidler, når det er i dagtilbud, skole eller hjemme, kan kommunen i mange tilfælde stille hjælpemidlerne rådighed. Her kan du læse, hvordan du søger om hjælpemidler til dit barn. 

Hjælpemiddel i dagtilbuddet eller skolen

Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal have nødvendige hjælpemidler stillet til rådighed i dagtilbuddet eller undervisningen. Hjælpemidlerne skal sikre, at børn og unge med handicap kan deltage aktivt i undervisningen eller pasningsordningen og understøtte udvikling og læring.  
Hvis dit barn har brug for et hjælpemiddel i sit dagtilbud eller skole, skal du kontakte lederen af dagtilbuddet eller skolen. Så søger de om hjælpemidlet på jeres barns vegne.

Hjælpemiddel i hjemmet 

Hvis dit barn har brug for et hjælpemiddel i hjemmet, skal du selv søge om det. Det gør du ved at kontakte Visitationen i Glostrup Kommune.