Hvordan kan vi blive aflastet?

Aflastningen i hjemmet kan både bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, og af personlig hjælp, hjælp til pleje og omsorg.

Hvor søger jeg om aflastning i hjemmet?

Du skal kontakte Familieafsnittet. Det er dem, der sammen med Visitationen i Glostrup Kommune afgør, hvor meget hjælp jeres familie har behov for. Oftest er det jer som forældre, der finder den person, der skal levere hjælpen.