Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Død rotte

Rotter lever overalt, hvor der er adgang til vand, føde og gemmesteder. I kloakkerne kan de være med til at finddele affaldsrester og sikre gennemløb. Rotterne kommer normalt kun op til overfladen, hvis der er utætheder eller brud på afløb og kloak. Da rotter kan udrette store materielle skader og sprede sygdomme, er det vigtigt, at de bekæmpes effektivt. Derfor har du pligt til at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte.

Anmeld rotter

Hvis du ser eller hører en rotte, ser rottehuller eller rotteekskrementer skal du hurtigst muligt anmelde det til Glostrup Kommune. Du kan anmelde rotter døgnet rundt. Anmeldelsen går direkte til kommunens rottebekæmper. Indtaster du din e-mailadresse, vil du automatisk modtage en kvittering, når anmeldelsen er registreret.

Har du rotter indenfor
Ser du rotter indendørs, kan du ringe direkte til Glostrup Forsyning på 4320 8020.

Besøg og sagsbehandling
Synlige rotter indendørs behandles 24 timer i døgnet - også i weekenden og på helligdage. Rotter indendørs bliver ofte bekæmpet med rottehund.

Tegn på rotter

Er du i tvivl om du har rotter på din grund, bør du hurtigt undersøge det. Rotter kan udrette alvorlige skader i bygninger, især hvis de ikke opdages i tide. Gnaver de i elledninger kan de forårsage kortslutning og i værste fald brand.

Lugt, lyde og ekskrementer
Indendørs kan rotter gnave sig gennem paneler, vægge og gulve og svine med deres efterladenskaber. De mest almindelige tegn på rotter er:

  • Huller: Huller i jorden, synkende fliser eller asfalt eller runde huller på størrelse med en to-krone i vægge mv.
  • Lugt: en sur lugt af kloak og grisestald.
  • Ekskrementer: sorte, cylinderformede ca. 6 mm tykke og 17 mm lange ekskrementer, der spidser til i den ene ende.
  • Lyde: kradse- og pibelyde bag panelerne, under gulvet eller på loftet.

Få hjælp af rottebekæmperen
Piben og kradsen på loftet og under gulvet kan også skyldes mus. Er du i tvivl, så lad kommunens rottebekæmper vurdere, hvorvidt der er tale om mus eller rotter. Finder bekæmperen rotter på din ejendom, er der ingen grund til panik. Det er ofte et spørgsmål om tid, før de er væk. Få gode råd og læs mere på Miljøstyrelsens sider om rotter og bekæmpelse.

Brug ikke rottegift

Kun autoriserede rottebekæmpere må anvende rottegift. Anvendes giften forkert, kan det fremme resistensudviklingen hos rotterne. Derfor skal du anmelde rotter til kommunens rottebekæmper. Læs hvordan du bekæmper rotter uden gift og se mere på Miljøstyrelsens sider om rotter og rottebekæmpelse.

Rottebekæmpelse - regler og ansvar

Rotter kan sprede smitte til mennesker og forsage store materielle skader.  Da rotter formerer sig hurtigt, er det i alles interesse, at de bekæmpes hurtigt og effektivt. Rottebekæmpelse er i Danmark reguleret af rottebekendtgørelsen.

Ansvarsfordeling
Ansvaret med at bekæmpe rotter er fordelt mellem grundejere, kommunen og forsyningen:

  • Grundejer: Observerer du rotter skal du straks anmelde det til kommunen. Du må ikke selv bekæmpe rotter. Men det er dit ansvar at rottesikre og renholde din ejendom, herunder brønde og stikledninger, så at rotters levemuligheder på din ejendom begrænses. Du skal desuden sikre, at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter.
  • Glostrup Kommune: Kommunen er myndighed og udarbejder handleplaner for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kommunen har udliciteret selve bekæmpelsen, men fører tilsyn med at gældende love og regler på området overholdes.
  • Glostrup Forsyning: Glostrup Kommune har udliciteret rottebekæmpelsen til Glostrup Forsyning. Forsyningen har mange års erfaring med rottebekæmpelse og råder over et alsidigt sortiment af fælder, foderkasser og gift samt en rottehund, der er særlig effektiv mod rotter indendørs. De finder fejl og mangler i kloak- og afløbssystemet med røgprøve.

Rottehandleplan

Glostrup Kommune har udarbejdet en rottehandleplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Målet er, at rotter ikke udgør et problem i Glostrup. Vi skal sørge for, at rotterne bliver i kloakkerne og skabe overblik over, hvor der er problemer, samt hvilke sikringsordninger vi har i kommunen. Desuden har vi fokus på at forebygge frem for at bekæmpe og at mindske anvendelsen af gift. Læs mere om status for bekæmpelsen og indsatsområder i rottehandleplanen.

Rottebekæmpelse i Glostrup

I Glostrup varetages rottebekæmpelsen af Glostrup Forsyning på vegne af kommunen. De har mange års erfaring med rottebekæmpelse og bruger både fælder, foderkasser og gift. Stor tilfredshed med bekæmpelsen Glostrup Kommune har i mange år haft fokus på forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Tilfredshed med bekæmpelsen
Glostrup Kommune har i 2012 fået lavet en undersøgelse af tilfredsheden med rottebekæmpelsen. Generelt er der stor tilfredshed med kommunens bekæmpelse. Rotterne bliver hurtigt bekæmpet og folk oplever rottebekæmperen som venlig og serviceorienteret.

Rotteanmeldelser
Der kommer årligt omkring 400 anmeldelser af rotter i kommunen. De fleste anmelder rotter ved at ringe til kommunen. Kun omkring en fjerdedel anmelder rotter elektronisk via Glostrup Kommunens hjemmeside. Mange er slet ikke klar over, at man kan anmelde rotter via kommunens hjemmeside. Disse anmeldelser går direkte til Kommunens rottebekæmper.

Rottebekæmpelse- betaling og skader

For at undgå spredning og smitte bekæmper Glostrup Kommune rotter i hele kommunen - også på privat grund. Du betaler til bekæmpelsen via din ejendomsskattebillet. Får du problemer med rotter, har du altså allerede betalt for at få hjælp af rottebekæmperen til at blive rottefri. Men de skader eller fejl, som rotter forårsager på din ejendom, skal du selv betale.

Kommunen bekæmper ikke andre skadedyr

Glostrup Kommune bekæmper kun rotter. Er du plaget af andre skadedyr, kan du se mere på vores sider om vilde dyr i byen og finde råd og vejledning i Skadedyrsguiden. Kontakt eventuelt et firma, der bekæmper skadedyr.