Plejebolig, Ældrebolig eller hjælp i eget hjem

Hvis du føler, at du efterhånden har svært ved at klare dig i dit hjem, så har du mulighed for at søge en pleje- eller ældrebolig. 

Det er et stort skridt at opgive sin selvstændige bolig og flytte ind i en pleje- eller ældrebolig, og mange ældre ønsker at blive længst muligt i eget hjem. Oplevelsen af at bo i eget hjem har stor betydning for livskvaliteten. 

Overvej derfor først, om det er muligt at få den nødvendige hjælp i hjemmet eller få gjort din nuværende bolig mere ældrevenlig. Ofte kan en hjælpende hånd i husholdningen eller forbedringer i hjemmet gøre det muligt for dig at blive i dit hjem. 

Vi vil gerne hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Hjælp i eget hjem

Du kan søge om hjælp til forskellige ting, som måske kan betyde, at du kan blive boende i dit hjem. Det kunne være:  

 • Hjemmehjælp til for eksempel rengøring og personlig pleje 
 • Udbragt mad
 • Bedre adgangsforhold
 • Hjælpemidler for at undgå at du falder
 • Nødkald
 • Andre hjælpemidler eller ændringer i dit hjem

Kan du få en pleje- eller ældrebolig ?

Hvis du ønsker at søge en pleje- eller ældrebolig, skal du kontakte visitationen. En visitator/visiterende ergoterapeut vil komme og besøge dig, og sammen med dig skrive ansøgningen om anden bolig. En visitator/visiterende ergoterapeut i Glostrup Kommune tager derefter stilling til om du kan godkendes.

Det er en god idé, hvis du har pårørende med til mødet med visitator/visiterende ergoterapeut.

Når visitator/visiterende ergoterapeut skal vurdere om du kan få en ældrebolig eller plejebolig, har de nogle kriterier at gå ud fra.

Kriterier for at få en ældrebolig

Visitator/visiterende ergoterapeut vurderer om du kan få en ældrebolig ud fra disse kriterier:

 • at du har en funktionsnedsættelse, der gør at du for eksempel ikke kan gå på trapper eller benytte dit badeværelse.
 • at din funktionsnedsættelse gør din bolig uegnet.
 • din bolig betragtes ikke som uegnet fordi den er for stor eller dyr, eller du ikke magter at vedligeholde hus og have.

Kriterier for at få en plejebolig

Visitator/visiterende ergoterapeut vurderer om du kan få en plejebolig ud fra disse kriterier:

 • at du har en funktionsnedsættelse, der bevirker at du har et omfattende behov for hjælp, som vi ikke kan levere i den bolig du har nu.
 • at du ikke selv kan tilkalde hjælp, eller oplever massiv angst og utryghed.
 • din bolig betragtes ikke som uegnet fordi den er for stor eller dyr, eller du ikke magter at vedligeholde hus og have.

Hvordan søger du om en pleje- eller ældrebolig ?

Du kan ansøge om pleje- eller ældrebolig ved at udfylde et af ansøgningsskemaerne og sende det til:

Glostrup Kommune
Visitationen
Dommervangen 4
2600  Glostrup  

Eller som mail via din e-boks.

Venteliste

Når din ansøgning er blevet godkendt til en ældre- eller plejebolig, sættes du på venteliste. Boligerne bliver tildelt efter princippet om størst behov.

Vi vil forsøge at opfylde dit ønske, hvis du har ønsket bolig et bestemt sted. Men det kan desværre ikke altid lade sig gøre, og derfor tilbyder vi nogle gange andet end det du har ønsket.

Du har også mulighed for at ønske en bolig i en anden kommune. Så skal både Glostrup Kommune og din ønskede kommune vurdere dit behov for en ældre- eller plejebolig.

Når der er en egnet bolig ledig, sender vi et skriftligt tilbud til dig. Du skal svare indenfor 5 hverdage.

Hvis du to gange har afvist et tilbud, vil vi vurdere om du fortsat skal stå på ventelisten.

Du og din ægtefælle kan flytte sammen

Din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan flytte med dig, når du flytter i ældre- eller plejebolig. Hvis I ønsker det, vil I blive tilbudt en bolig, der er egnet til to personer.

Den længstlevende vil kunne blive boende i boligen så længe han/hun ønsker det.

Ældreboliger i Glostrup

En ældrebolig er en lejebolig, som er handicapvenligt indrettet. Der er ikke plejepersonale på stedet, men der kan tildeles hjemmehjælp ligesom i helt almindelige hjem. Du skal vurderes og godkendes af visitator/visiterende ergoterapeut fra Glostrup Kommune for at få en ældrebolig.

Der er 132 ældreboliger rundt om i Glostrup

Kildegården på Asylvej

 • 42 to-rums boliger på 71-77 m².2 etager med elevator.
  Der er fællesrum og vaskeri

Liliendalsvej 17

 • 24 to-rums boliger på ca 62 m²
  3 etager med elevator. Der er fællesrum i kælderen.

Nordre Ringvej 22B, 24, 28A, 28B, 30

 • 24 to-rums boliger på  ca 70-75 m² 
 • 3 to-rums boliger på 66 m²
  Der er elevator

Stenager 6

 • 30 to-rums boliger på 73-80 m²
  Der er elevator og vaskeri.

Plejeboliger i Glostrup 

En plejebolig er en lejebolig, som er handicapvenligt indrettet. Der er plejepersonale på stedet døgnet rundt.

Du skal vurderes og godkendes af visitator/visiterende ergoterapeut fra Glostrup Kommune for at få en plejebolig.

I Glostrup er der 201 plejeboliger fordelt på 3 ældrecentre. De fleste af boligerne bliver administreret af Glostrup Boligselskab (efter loven om almene boliger). På Ældrecenter Hvissinge bliver 44 af boligerne administreret af kommunen (efter servicelovens §192). Der er forskel på hvordan huslejen beregnes, men boligerne bliver brugt på samme måde. 

Ældrecenter Hvissinge

 • 25 to-rums boliger på ca 65 m² 
 • 44 et-rums boliger på ca 24 m²

Ældrecenter Hvissinges hjemmeside

Ældrecenter Dalvangen

 • 92 et- og to-rums boliger på 53-66 m² 

Ældrecenter Dalvangens hjemmeside

Ældrecenter Sydvestvej

 • 40 to-rums boliger på 67 m² 

Ældrecenter Sydvestvejs hjemmeside

 

Der er bad og toilet på alle boliger, og mange har et lille køkken. På alle ældrecentrene er der fællesrum, hvor beboerne kan spise sammen eller lave forskellige aktiviteter.  Din plejebolig på et ældrecenter er din private bolig. Du bestemmer selv, hvornår du vil stå op om morgenen, og du kan have gæster så tit du vil.

Du kan læse mere om Ældrecentrene på deres egne hjemmesider.

Personalet

Hvis du bor på plejehjem, og skal have hjælp til personlig pleje, vil det være uddannet personale der hjælper dig med det. Det kan være hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker.

Når du får praktisk hjælp, kan det godt være fra personale, som ikke har en faglig uddannelse, men som er ansat hos os fordi de har mange andre gode kvalifikationer.

Vi arbejder ud fra en tankegang om, at du skal have en god hverdag, og bruge dig selv, så godt du kan. Vi vil i samarbejde med dig tilrettelægge hjælpen sådan, at du selv kan udføre så mange af dagligdagens gøremål som muligt og derved bevare eller bedre dit funktionsniveau.

Hvad koster det ?

De fleste af ældre- og plejeboligerne i Glostrup Kommune administreres af Glostrup Boligselskab. Det vil sige, at når Glostrup Kommune har godkendt dig til en bolig, får du tilsendt lejekontrakt fra Glostrup Boligselskab. Sammen med lejekontrakten får du også opkrævning på indskud og husleje.
På Ældrecenter Hvissinge er der 44 1-værelses lejligheder, som administreres af Glostrup Kommune. Til disse boliger opkræves der ikke indskud.
 
Huslejen og indskuddet beregnes ud fra boligens størrelse. Noget af fællesarealerne medregnes i boligernes størrelse.
 
Her kan du se nogle cirka-tal for huslejer og indskud. Det mindste talt er for den mindste bolig i området og det højeste for den største.

 

Adresse

Husleje 2017
i kroner
(excl. varme)

Indskud 2017
i kroner

Kildegården på Asylvej

 6.500 - 7.300

 13.500 – 16.000

Liliendalsvej

6.063

 16.800

Nordre Ringvej

6.800 - 9.200

 18.000-24.000

Stenager 6 

 7.100 - 8.400

 30.500 – 35.700

Ældrecenter Hvissinge *)

 5.350 – 6.050

 11.900 – 13.000

Ældrecenter Dalvangen

6.000 - 6.150

  17.000 – 17.300 

Ældrecenter Sydvestvej

 8.400

 33.500

*) Huslejen på de 44 boliger, der administreres af Glostrup Kommune er indtægtsbestemt, og der betales ikke indskud.
Du har mulighed for at søge om lån til indskud og om boligstøtte til huslejen.