termometer

Få tilskud og fradrag

Danske energiselskaber er pålagt energispareforpligtelser. Derfor hjælper de private husstande og virksomheder med at spare på energien. På Energisparesiden kan du se, om dit energiselskab giver tilskud til udskiftning af varmekilde, energirenovering og isolering. Derudover kan du bruge dit håndværkerfradrag og trække arbejdsløn til energirenovering fra i skat. Se mere på SparEnergis sider om tilskud og fradrag.

Få overblik med en BedreBolig-plan

Får du lavet en BedreBolig-plan, vil den indeholde information om dine muligheder for tilskud. Med en BedreBolig-plan i hånden har du som husejer et godt grundlag for at gå i banken og tage en dialog om, hvordan du finansierer renoveringen. Glostrup Kommune har informeret de lokale virksomheder og pengeinstitutter om ordningen.

Få en BedreBolig-plan for dit hus

Vil du have en lavere energiregning, eller ønsker du at komme kulde og træk til livs? Det er der forskellige løsninger til, og det kan ofte være vanskeligt at få overblik over, hvor det bedst betaler sig at sætte ind. En BedreBolig-rådgiver kan hjælpe dig fra tanke til handling.

Brug en BedreBolig-rådgiver

En BedreBolig-rådgiver er en håndværker, ingeniør, arkitekt eller anden bygningskyndig, der har taget Energistyrelsens BedreBolig-uddannelse. Den sætter fokus på rådgivning af private boligejere, der har behov for hjælp i forbindelse med energirigtig renovering af deres huse. Rådgiveren gennemgår din bolig og udarbejder en BedreBolig-plan.

Få en BedreBolig-plan

En BedreBolig-plan beskriver alle de ønskede forbedringer af boligen – også forbedringer, der ikke drejer sig om energi. Den anslår prisen på forbedringerne samt hvor meget du kommer til at spare på energiregningen. Planen indeholder også information om tilskudsmuligheder. Se mere om BedreBolig og find en lokal rådgiver.

Find inspiration til energirenovering

Den energimængde, du bruger på opvarmning, afhænger først og fremmest af, hvor godt din bolig er isoleret. Jo ældre dit hus er, jo dårligere er det som regel isoleret. Mulighederne for efterisolering varierer dog med hustype og husets alder.

Halver dit varmeforbrug

Ældre huse kan være svære at isolere tilstrækkeligt. I typiske boliger fra 60’erme og 70’erne kan varmeforbruget nedsættes med ca. 35 % ved efterisolering af tag/loft og udskiftning af vinduer. I boliger fra 80’erne kan varmeforbruget omkring 15 %. Ventilation med varmegenvinding (genveks) kan reducere varmeforbruget i allerede gennemisolerede bygninger med ca. 50 %.

Se inspirationsfilm om energirenovering

Energistyrelsen og Videncenter for energibesparelser i bygninger har lavet en række små film om energirenovering, der giver inspiration til efterisolering af rør, skunk og skråvægge, udskiftning af vinduer, varmekilde, temperaturstyring mv. Du kan også få gode og gratis råd om isolering og energibesparelser hos Energitjenesten.

Skift varmekilde og isoler

Måske kan det betale sig at sætte solpaneler på taget og skifte det gamle oliefyr ud med en varmepumpe. Brug Energistyrelsen Ny Varme til at se, hvad du kan spare ved at skifte til en ny type varme.

Vælg gode vinduer og byggematerialer

Tænk energi når du renoverer. Byggematerialer som energiruder er umiddelbart dyrere end termoruder. Men regnes udgifter til drift over en årrække med i de samlede omkostninger, kan det oftest svare sig at vælge energirigtigt.

Isoler før du skifter varmekilde

Sørg for at dit hus er godt isoleret, før du investerer i et ny stor varmekilde. Det vil altid være billigere at reducere varmeforbruget end at etablere eksempelvis en ny vedvarende energiforsyning i et hus, der ikke er gennemisoleret. 

Find håndværker og energiværktøjer

På Energistyrelsens SparEnergi.dk får du opdateret information om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet og på arbejdspladsen. Her kan du finde værktøjer, tjeklister, beregnere og produktlister til både el og varme.

Find en autoriseret håndværker

Brug Energistyrelsens Håndværkerliste til at finde en autoriseret håndværker, der kan udføre lige præcis de energiløsninger, du skal have udført i din bolig. Håndværkerne på listen bruger energiløsninger, der er udarbejdet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Spar på standby og indkøb

Har du tænkt på at din brødrister, mikrobølgeovn og tv har et stand-by forbrug? Står din router tændt hele natten og har I halogenspots på badeværelset? Tilslut dit tv, tv-boks og router til en elspareskinne og skift til LED-belysning eller energisparepærer.

Brug elspareskinne

En elspareskinne koster omkring 50 kr. og er hurtig tjent hjem, hvis du tilslutter dit tv, tv-boks, router og andet udstyr. Du kan også købe en elspareskinne til din computer, printer, skærm og højtalere.

Sluk dine elektriske apparater

Sluk for alle dine apparater på stikkontakten eller træk stikket helt ud, når du tager på ferie. Så sparer du både standby-strøm og undgår brandfare. Når du sparer på energien sparer du også dig selv for en række udgifter. Det er med andre ord godt for både miljø og din økonomi. Se Energistyrelsens sparetip.

Tænk energi i indkøb

Et LED-spot eller en computer, støvsuger eller fryser med lavt strømforbrug koster måske mere i butikken. Til gengæld bruger de mindre strøm i løbet af deres levetid og er i længden billigere. Gå efter apparater med det bedste energimærke. Se Energistyrelsens råd til køb af køleskabe og frysere.  

Byg om, så det kan mærkes 

Drømmer du om nyt køkken, eller overvejer du at bygge om? Så gør det, så det for alvor kan mærkes. Både på din økonomi, dit energiforbrug og vores fælles klima.

SparEnergis side om ombygning kan du finde gode råd råd og inspiration til energirenovering af dit hus. Du kan også finde energimærket på dit hus. 

Se termofoto af dit hus

Natten mellem 7. og 8. november 2010 blev hele Glostrup Kommune fotograferet fra luften med et termografisk kamera. Find billedet af dit hus på kortet nedenfor og se, hvor det afgiver mest varme. Måske kan du spare både energi og penge ved at isolere!

Find utætheder og isoler

Termografiske billeder, der er taget fra luften, giver primært oplysninger om tagets tilstand. Se efter farveforskelle. De kan være tegn på, at taget afgiver meget varme. Pletter på taget kan være utætheder omkring uisolerede loftslemme, vinduer, skorstene eller andet. I nogle tilfælde kan billederne give oplysninger om isoleringsniveauet for andre dele af bygningen

end taget. Er jorden rundt om huset tydeligt varmere end omgivelserne, kan det være fordi, soklen på bygningen ikke er tilstrækkeligt isoleret. I de fleste byggemarkeder kan du købe et håndholdt termokamera til at finde utætheder og kuldebroer på vægge, omkring vinduer mv.

Undgå forhastede konklusioner

Et tag der ser koldt ud på billedet, er dog ingen garanti for, at det er velisoleret. Billederne bør altid vurderes ud fra dit kendskab til bygningen, dens konstruktion og drift. Metaltage og uudnyttede tagetager kan få taget til at se koldt ud, selvom det er dårligt isoleret. Har du natsænkning eller var du på ferie og havde skruet ned for varmen, da billedet blev taget, vil taget også fremstå koldt.

Termografiske luftfoto