Byg og Miljø er en selvbetjeningsløsning som guider dig igennem ansøgningsprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og dokumenter sendt til kommunen. 

For at benytte løsningen skal du også have din NemID klar. Din ansøgning om byggetilladelse eller plangodkendelse vil først blive registreret sidst i processen, når du godkender den. Du kan altid afbryde og gemme dit projekt i forløbet, hvis du for eksempel finder ud af at du mangler nogle dokumenter. Vær opmærksom på, at du skal godkende din indsendelse efter du har trykket på "send" knappen. 

 

Vejledninger til Byg og Miljø

Byg og Miljø viser trin for trin hvordan du skal oprette en byggesag. Derudover har Byg og Miljø på deres hjemmeside eksempler på tegningsmateriale samt vejledninger til konstruktioner mm. 

Har du spørgsmål til brugen af ansøgningsportalen Byg og Miljø, er du velkommen til at kontakte vores Borgerservice på telefon nr.: 4323 6100 eller ved personligt fremmøde på Rådhuset, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup.

 

Materiale der sendes gennem Byg og Miljø

Når du skal indsende materiale ind gennem Byg og Miljø, skal tegningsmaterialet være uploadet som en PDF. Tegningerne skal være målsatte og målfaste. Tegningsmaterialet skal så vidt muligt, være opsat på en A4 eller A3. Ved større byggerier, kan andre papirformater accepteres.

Ved indsendelse af materialet, bør den enkelte fil være angivet med dato og ved navn, så det tydeligt fremgår af filnavnet, hvad dokumentet indeholder fx "Situationsplan" eller "brandplan 2. sal".

Husk, at kommunen først skal have dokumentation i henhold til "Erklæring om de tekniske forhold" ved færdigmelding af byggeriet. Kommunen godkender, behandler og arkiverer ikke denne dokumentation i forbindelse med ansøgningen. 

Bemærk!

Fotos af ansøgningsmateriale og tegninger vil ikke blive accepteret som en målfast tegning. Hvis fotos forekommer i ansøgningsmaterialet, vil disse blive afvist som værende fyldestgørende materiale.

 

Når rådgiver ansøger gennem Byg og Miljø

Hvis en anden person ansøger gennem Byg og Miljø på dine vegne, kan kommunen stærkt anbefale, at du som ejer bliver registret i ansøgningsportalen med rettigheder som "Kan ansøge på dine vegne" til projektet. Dette med den begrundelse, at i tilfælde af der skal tilføjes en ny rådgiver der ligeledes skal indsende materiale til projektet, eller hvis ansøger ikke skal/kan fortsætte med projektet til det er færdigt, er det fortsat muligt at afslutte projektet uden den person der påbegyndte ansøgningen.