Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Ombygning af den gamle hesteskobygning

Projektselskabet Granskoven ApS har købt den gamle hesteskobebyggelse af Sweco (Carl Bro). Det eksisterende byggeri (hesteskoen) består af tre længer med 3,5 etager og et samlet etageareal på 4.937 m². Bygningerne har tidligere været bygget sammen og anvendt til kontorerhverv samt enkelte boligenheder. Nu er hele 1. og 2. etage ved at blive ombygget til boliger i overensstemmelse med den eksisterende Lokalplan HL13. Sammenbygningerne bliver i den proces fjernet, så de tre længer herefter kun er forbundet med udvendige svalegange. 

Ejer ønsker at omdanne hele bygningen til nye boliger. Der ønskes også boliger i stueetagen i de eksisterende bygninger, fordi det vurderes, at nyindrettede små butikker eller erhverv ikke vil kunne eksistere på kommercielle vilkår. Dette giver lokalplan HL13 imidlertid ikke mulighed for og derfor er der fremsendt et projektforslag og et ønske om en ny lokalplan. Der er udarbejdet et samlet projekt for hesteskobebyggelsen og den tilhørende del af parkeringspladsen. Projektforslaget kan ses her. Du kan ligeledes se denne præsentationsfilm, der viser udviklerens overvejelser.


I projektet omdannes stueetagen til i alt 22 boliger på samme måde som 1. og 2. etage i bygningen. Den eksisterende, åbne port i den sydlige bygning inddrages til bolig. Det samlede etageareal bliver i projektet derved øget en anelse fra 4.937 m² til 5.047 m². Den gennemsnitlige størrelse på de nye boliger bliver 76,5 m², hvilket er i overensstemmelse med retningslinjerne i Glostrup Kommuneplan 2013-2025. 

Det nuværende parkeringsbehov til bygningen med 44 boliger på 1. og 2. sal og 1.660 m² erhverv i stueetagen er beregnet til 44 p-pladser, jf. bestemmelser om parkering i den gældende lokalplan HL13. I en ny lokalplan vil Glostrup Kommunes Parkeringsnorm 2019 skulle anvendes, og en omdannelse af stueetagen til 22 nye boliger vil derfor medføre et øget parkeringsbehov på 33 pladser (1,5 pr. etagebolig udenfor det stationsnære område). Det vil sige, at bygningen vil opnå et samlet planlægningsmæssigt p-behov på 77 p-pladser. 

I ansøgningen er vedhæftet en optegning af 77 p-pladser på Grundejerforeningen Granskovens del 1 og et manøvreareal på 35 m² på vejarealet 7000æ mod øst. På denne parkeringsskitse måler alle p-pladserne 2,4 x 5 m og er rettet op til 90 graders parkering fordelt på 4 blinde stikveje. Der er ikke indtegnet vendepladser og handicapparkering. 

Det er oplyst, at ansøger ønsker at sikre åbenhed og fortsat tilgængelighed i gårdrummet mellem de tre bygninger. Der er udarbejdet et forslag til gårdrummet efter disse retningslinjer.