Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Placering af ny butik ved Fraligsvej

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. marts 2020 et forslag til nyt lokalplan for en butik på hjørnet af Fraligvej og Granskoven. Lokalplanen er i høring fra 25. marts til 25. maj 2020. Lokalplanforslaget kan ses her.

Baggrunden for lokalplanen er, at der er behov for en lokal dagligvareforsyning i Hvissinge. Selvom det eksisterende plangrundlag giver mulighed for at indrette butikker i de eksisterende bygninger i Hvissinge lokalcenter (Carl Bro-husene), har det ikke været aktuelt for lodsejere eller dagligvarekæder. Det skyldes formentlig, at de eksisterende forhold og planmæssige rammer i området ikke lever op til de nutidige krav til synlighed, størrelse, indretning og varelevering, som moderne dagligvarekæder har behov for, når de skal etablere en rentabel forretning. Den udfordring søger forslag til Lokalplan HL13.2 at imødekomme.

I denne præsentationsfilm kan du se og høre mere præcist, hvad lokalplanen drejer sig om. I grove træk er lokalplanens indhold følgende:

Lokalplanens område er ca. 3.800 m² og udgør en del af det store, offentlige parkeringsareal. Mod øst støder lokalplanområdet op til den nyoprettede Grundejerforening Granskoven. Mod vest er grænsen for lokalplanområdet placeret, så Granskoven får en vejprofil på 14,5 m. Derved sikres der fremtidig mulighed for, at der kan etableres cykelstier på Granskoven mellem Fraligsvej og Bystien, hvis eller når det skønnes nødvendigt.

Det er lokalplanens formål:

  • at fastlægge rammer for et areal til dagligvarebutik på max. 1.200 m² med tilhørende parkeringspladser
  • at sikre der skabes sikker adgang til butikken for fodgængere og cykelliste
  • at fastlægge bestemmelser for skiltning, så skiltningen tilpasses området og ikke fremstår skæmmende
  • at sikre et grønt udtryk i området
  • at sikre sammenhæng med de tilstødende arealer i forhold til veje og stier, beplantning og håndtering af støj.

Det offentliggjorte høringsbrev kan ses her.