Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

ATPs nye projekt i Granskoven
ATP Ejendomme ejer det gamle ottetals-formede kontorhus på adressen Granskoven 2-8. De har sendt en ansøgning om en fuld omdannelse af ejendommens areal samt den tilhørende del af parkeringspladsen. Disse to arealer sammentænkes i et helt nyt projekt som er modtaget i Center for Miljø og Teknik med ønsket om en ny lokalplan, der kan muliggøre projektet. Projektmappen kan ses her. Du kan ligeledes se denne præsentationsfilm, der viser udviklerens overvejelser.

Det eksisterende byggeri på ejendommen består af sammenbyggede kontorlænger i 3,5 etager. De østlige længer ligger omkring to gårdrum (Ottetallet) og i det nordvestlige hjørne ligger en nyere længe langs Bystien, som delvist er placeret oven på tunnellen mellem Granskoven og Egeskoven (Brobygningen). Bygningerne rummer i alt 13.500 etagem² kontorerhverv, som lige nu står tomt.

I det fremsendte projekt er Brobygningen langs Bystien bevaret med fortsat anvendelse til erhverv. Ottetallet rives ned, da disse bygningers tilstand og indretning ikke egner sig til ombygning til boliger.

Det nye byggeri opføres som fire boligstænger i to ”sprængte” karréer langs det østlige skel. Bygningerne har forskydninger i facaderne og varierende højder på 3-5 etager. De nye bygninger indeholder et etageareal på 16.745 m² bolig fordelt på 196 boliger. Den bevarede Brobygning har et etageareal på 1.400 m² erhverv. Det samlede bebyggede areal ønskes således forøget med ca. 35 %

I projektet udføres terrænparkering i den vestlige del af området samt i en parkeringskælder under bygningernes gårdrum. Der er skitseret 133 p-pladser på terræn og 176 p-pladser i kælder, i alt 309 p-pladser, hvilket overholder den gældende parkeringsnorm.

Projektet har stiforbindelser mellem bebyggelserne fra alle verdenshjørner og langs de udvendige facader. Kørsel ind og ud af området sker dels ved Brotorvet og Granskoven i nord og dels via en ny overkørsel på Fraligsvej mod syd.