Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Flyfoto - oversigt over Bymidten

Glostrup Kommune er i disse år inde i en meget gunstig udvikling med mange projekter, der vil kunne rumme talrige nye borgere. Kommunens erhvervsliv blomstrer og der er stor aktivitet på alle områder - ikke mindst udbygning af den kollektive transport.

Der sker stor tilflytning til Glostrup og som kommune har vi et stort ønske om at kunne imødekomme efterspørgslen efter gode, velbeliggende boliger. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at undersøge nogle af de centrale udbygningsmuligheder yderligere. Flere af udbygningsområderne i Bymidten i Glostrup er beliggende tæt sammenflettet med den eksisterende by og udvikling af områderne kræver derfor komplekse overvejelser.

For at undersøge de praktiske muligheder for at gennemføre den tænkte byudvikling er vi nu igang med at afsøge markedets forventning til de byggemulighederne som Glostrup Bymidte rummer.

En helhedsplan for Rådhusparken og Banegårdspladsen er under udarbejdelse. Men før denne færdiggøres, er det et stærkt politisk ønske, at der gennemføres en konstruktiv og værdiskabende dialog med investorer, bygherrer og developere for at deres input (ideer, ønsker og krav) kan komme bedst muligt til udtryk i den endelige udbygningsplan for Bymidten. 

I løbet af februar, marts og april måneder afholder vi møder med en lang række investorer, trafikselskaber, grundejere og naboer for at orientere om udviklingen af Glostrup Bymidte - mere specifikt området omkring Banegårdspladsen og Rådhusparken. Vi ønsker at høre hvilke ideer, ønsker og krav der kunne være til udvikling, udbygning og fortætning af Bymidten, så et byggeprojektet også bliver interessant set fra et investorperspektiv.

Som grundlag for drøftelserne for vi udarbejdet disse foldere, der beskriver udbygningsmulighederne i Rådhusparken/Banegårdspladsen og i området omkring Christiansvej/Eriksvej.