Glostrup Gobeliner

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune besluttede i november 2021 at nedsætte et opgaveudvalg, som skal udarbejde et forslag til en strategisk og langsigtet vision for kultur-, idræts- og fritidsområdet.
I udvalget er der repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen samt repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, aftenskoleområdet, Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger, Glostrup Foreningsunion samt Brugerbestyrelsen, som er sammensat af repræsentanter fra foreningslivet, Glostrup Skole, politikere og Glostrup Idrætsanlæg.
Målet for udvalget er at lave en gennemarbejdet vision, som er godt forankret i det lokale kultur-, idræts- og fritidsliv og har en klar retning for fremtiden. 
Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2023.  

Opgaveudvalget har inviteret til 2 borgermøder, hvor afgrænsede temaer blev diskuteret.

Første møde 19. januar 2023 handlede om kultur og fritid. Deltagerne drøftede frivillighed og samspillet mellem kommune og den frivillige verden. Mødet indledtes med et inspirationsoplæg af foredragsholder, Nanna Mussmann. Hent Nannas slides fra oplægget her. Efter oplægget var der drøftelser i grupper om aftenens tema.

Andet møde 7. februar 2023 handlede om idrætsområdet og dets faciliteter. Mødet indledtes med et oplæg af chefanalytiker i Idrættens Analyseinstitut, Peter Forsberg.  Hent Peters slides her. Efter oplægget var der drøftelser i grupper om aftenens tema.

Input fra drøftelserne på møderne vil indgå i opgaveudvalgets videre arbejde med visionen. 

Forud for borgermøderne blev medlemmerne af opgaveudvalget inspireret af et oplæg ved chefanalytiker og udviklingsansvarlig, Maja Pilgaard, fra Idrættens Analyseinstitut. Se Majas slides fra oplægget her.

 

Opgaveudvalget er funderet i styrelsesloven §17, stk. 4. Udvalget oprettes midlertidigt til en specifik opgave og har ingen beslutningskompetence. Opgaveudvalgets anbefalinger skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning.