Glostrup Gobeliner

Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune besluttede i november 2021 at nedsætte et opgaveudvalg, som skal udarbejde et forslag til en strategisk og langsigtet vision for kultur-, idræts- og fritidsområdet.
I udvalget er der repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen samt repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, aftenskoleområdet, Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger, Glostrup Foreningsunion samt Brugerbestyrelsen, som er sammensat af repræsentanter fra foreningslivet, Glostrup Skole, politikere og Glostrup Idrætsanlæg.
Målet for udvalget er at lave en gennemarbejdet vision, som er godt forankret i det lokale kultur-, idræts- og fritidsliv og har en klar retning for fremtiden. 
Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2023.