Glostrup Kommune afholder hyppigt borgermøder i forbindelse med lokalplaner der er i høring. Vi holder også borgermøder om andre store beslutninger om byens udvikling. Borgermøderne holdes som hovedregel som stormøder med fremvisning af projekter og de forskellige overvejelser med tilhørende drøftelser.

Som noget nyt er vi ved at udvikle et digitalt mødeværktøj. Dette er direkte ansporet af den nedlukning af samfundet, der har været i forbindelse med coronavirus, men vi regner med at digitale møder også fremadrettet skal være et vigtigt supplement til de fysiske borgermøder. Vi bruger Microsoft Teams som digital platform. Når vi holder digitale møder, er der adgang til dem fra denne side. 

Herunder kan du læse om de enkelte borgermøder vi holder. Du kan også finde referater af møderne i de enkelte artikler. Når der har været afholdt et digitalt møde, vil du altid kunne se mødet igen som en samlet film. Disse film finder du også i nedenstående artikler.

Hvis du vil have overblik over alle mødefilm, har vi samlet dem sammen i dette arkiv.

Granskoven - borgermøde onsdag den 6. maj 2020 kl. 19-21 

Kommunalbestyrelsen besluttede onsdag d. 15. april 2020 at afholde et digitalt borgermøde om byudviklingen i Hvissinge. Derved sikres der både fremdrift i planprocessen og en omfattende inddragelse af borgerne, på trods af den specielle situation vores samfund befinder sig i lige nu.

Mødet drejede sig om de tre nedenstående byudviklingsprojekter. Vi har sat denne film sammen med det hurtige overblik.

Det digitale borgermøde blev afholdt onsdag den 6. maj 2020 kl. 19-21. Mødet ligger nu som en lille film, der kan åbnes og ses ved at trykke på dette link.