Regnvandsberegner

Se hvor meget regnvand du skal tilbageholde på egen grund for ikke at aflede for meget til kloak. Udfyld de fire felter nedenfor og klik på BEREGN.

Matriklens totale areal i m2.

Matriklens nuværende befæstede areal i m2.

Påtænkt ændring af matriklens befæstede areal i m2.

Arealanvendelse

Ingen beregning udført.