Glostrup kommunes våben Glostrup kommunes navnetræk

Om Dalvangen

Ældrecenter Dalvangen

Dalvangen er et Ældrecenter med 92 ældreboliger og 16 midlertidige boliger. I nogle af boligerne har vi mulighed for at der kan bo par.

Dalvangen har et produktionskøkken, som laver mad til Ældrecenterets beboere samt til de af kommunens pensionister, der kommer og spiser i vores cafe. Caféen har ca. 50 gæster dagligt.

Vi ønsker at være:

Et ældrecenter i sund bevægelse

Et ældrecenter hvor der ydes omsorg og træning - for et aktivt og værdigt liv

 

På Ældrecenteret Dalvangen er vi ca. 130 ansatte, der dagligt bestræber sig på at :

·          Dalvangen er et distrikt, som er kendt for til stadighed at sætte en ære i at de ældre har et godt og sundt hverdagsliv

·          vi sammen skaber rammerne for, at ledere og medarbejderne kan udvikle sig, så Dalvangen kendetegnes ved dynamik, nytænkning og kompetence.

·          Dalvangen er et attraktiv sted at bo og arbejde

at økonomien bliver anvendt til at opnå de 3 ovenstående mål

Opdateret 20. maj 2014
Top

Kontakt

Ældrecenter Dalvangen
Digevangsvej 1
Tlf.: 4323 6900