09 januar 2020 kl. 14:56

Der skal rammes spuns i jorden på den østlige side af Søndre Ringvejsbroen for at berede en bro over jernbanen til den kommende letbane. Arbejdet finder sted på grunden Sydvestvej 49 samt på den modsatte side af jernbanen ved Banemarksvej.

Hovedstadens Letbane forventer, natarbejdet finder sted tre nætter fra natten til mandag den 13. januar og frem til natten til den 15. januar 2020 i tidsrummet kl. 00:00-04:30. Arbejdet er støjende og kan medføre vibrationer. Arbejdet fortsætter derefter i dagtimerne fra den 15. til den 31. januar 2020. 

Læs HL's informationsbrev her: Vi forbereder byggeriet af tre broer til letbanen nær Glostrup Station

Du kan også følge med i byggeriet af letbanen gennem Glostrup på Hovedstadens Letbanes hjemmeside