10 oktober 2019 kl. 08:31
Budgetforlig for 2020 og 2021
Et vanskeligt budget i en vanskelig tid
Som i stort set alle kommuner er Glostrups økonomi presset af stærkt stigende udgifter, der vedrører dels den demografiske udvikling - flere børn og flere plejekrævende ældre - dels en eksplosion i udgifterne til børn og voksne med særlige udfordringer.

Selv om vi overordnet i Glostrup bruger alle de penge, som vi må iht. aftalen mellem KL og regeringen, er der derfor behov for en kraftig opbremsning af udgifterne på mange andre områder for at få enderne til at mødes.

Forligspartierne har taget den udfordring op med fokus på, at det er de store velfærdsopgaver, der skal prioriteres i de kommende år. Vi skal bl.a. bygge nye daginstitutioner, renovere og tilbygge til skolerne og udvide antallet af plejehjems- og rehabiliteringspladser for vores ældre. Dertil kommer, at vi stadig skal udvikle vores by og sikre, at vi også om mange år er et bæredygtigt lokalsamfund.

Opgaven har således ikke været over en bred kam at finde nye, spændende tiltag men primært at sikre gode og tidssvarende dagtilbud, en skole med mere tid til den enkelte elev, tage hånd om de svageste borgere og pleje og omsorg for vores ældre, der måtte have behov.

Vi præsenterer et budget i økonomisk balance og opfylder de opstillede krav i vores økonomiske politik. Skatterne holdes i ro, og vi er fortsat 7. lavest på kommunalskat i Danmark. Vi har til gengæld været nødt til at hæve en række takster, så de nu - eller om en årrække - svarer til det niveau, der findes i vores nabokommuner.

På dagtilbudsområdet havde vi valget mellem at hæve takster eller sænke serviceniveauet, og vi har foretaget et bevidst valg ved at justere taksterne. Såfremt finansloven tildeler kommunen ekstra midler, vil disse ubeskåret gå til området.

Budgetudkastet skal nu i høring internt i kommunen samt blandt de normale eksterne høringsberettigede. Materialet i sin helhed udsendes og bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside torsdag 10. oktober kl. 10. Økonomiudvalget behandler budgettet på et ekstraordinært møde 31. oktober og på et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen 5. november.