09 september 2019 kl. 16:02

Sagen om omkonstitueringen i august 2018 er nu afsluttet, da Ankestyrelsen den 6. september 2019 har meddelt kommunen, at de ikke rejser en tilsynssag.

Se forløbet af sagen her