24 juni 2019 kl. 11:56
I Glostrup Kommune ønsker vi at styrke dialogen med udsatte borgere og udvikle vores tilbud på udsatteområdet. Det vil vi gøre ved en større inddragelse af brugerne af de kommunale tilbud – i form af et udsatteråd. Kommunalbestyrelsen ønsker at gøre noget ekstra for de unge eller voksne borgere, der lever i en udsat livssituation. De kæmper typisk med store udfordringer som hjemløshed, stof- eller alkoholmisbrug, prostitution, psykisk sygdom eller lever i voldelige relationer. De har ganske enkelt brug for noget ekstra hjælp til at hive sig op af det kviksand af problemer, de er fanget i. Får de ikke hjælp i tide, kan de risikere at synke så langt ned, at der ikke er nogen vej tilbage. Udsatterådet skal gøre kommunens medarbejdere endnu dygtigere til at give den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt.
 
Udsatterådets sammensætning og formål
Rådet kommer til at bestå af syv faste medlemmer og 1-2 tilforordnede fra Glostrup kommune. Fire af de faste medlemmer skal komme fra lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Kommunen ønsker, at mindst to af disse medlemmer er brugere eller brugerrepræsentanter. Kommunen ønsker, at mindst to af disse medlemmer er brugere eller brugerrepræsentanter. De andre tre faste medlemmer af rådet skal være fra kommunalbestyrelsen. De tilforordnede udpeges af administrationen ud fra behovet om en særlig viden og ekspertise på området. Det gælder ikke mindst i forhold til at styrke et helhedssyn på udsatte familier, udsattes sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet.
 

Udsatterådets formål er:

  • at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Glostrup Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer
  • at være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Glostrup Kommune
  • at være rådgivende for Glostrup Kommune om udsatteområdet
Integrationsrådet skal hjælpe kommunalbestyrelsen
Tanken er, at rådet skal understøtte og forstærke integrationsindsatsen i kommunen og sikre, at indsatsen er med til at fremme etnisk ligestilling. Rådet skal fungere som et samlende dialogforum, der kan rådgive kommunen på integrationsområdet. Torben Jensen er formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, og han siger:
 
- Jeg synes, at vi i Glostrup har en velfungerende integrationsindsats. Langt de fleste glostruppere med flygtningebaggrund eller med anden etnisk baggrund er faktisk ret fint integreret i vores lokalsamfund. Vi har fx ingen Vollsmose eller en Mjølnerparken her i Glostrup. Men naturligvis har vi også udfordringer på integrationsområdet hos os. I Vestervangskvarteret giver andelen af tosprogede på skolen og i vores institutioner en ubalance, som vi skal blive dygtigere til at håndtere. Det er blandt andet derfor, vi har besluttet at oprette integrationsrådet. Det skal hjælpe os med at træffe de bedst mulige beslutninger på området, så vi også om fem, ti eller tyve år kan sige, at integrationen i Glostrup fungerer godt.
 
Integrationsrådet kommer til at bestå af syv medlemmer med bopæl i Glostrup. Det er kommunalbestyrelsen, der udpeger rådets medlemmer blandt lokale flygtninge- og indvandrerforeninger og blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i Glostrup Kommune. Som borger er det også helt ok at anbefale sig selv eller en anden som medlem af rådet. Det gør man ved at kontakte administrationen. Se hvordan i faktaboksen.
 
Hvordan bliver jeg medlem af de to nye råd?
Hvis du godt kunne tænke dig at blive medlem af ét af de to nyoprettede råd, så er du velkommen til at skrive en mail til hr.politik@glostrup.dk. I mailen må du gerne skrive et par ord om dig selv, og hvordan du tænker, du kan bidrage til rådet. Du vil derefter blive kontaktet af Glostrup Kommune.