Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

05 maj 2017 kl. 10:46

Glostrup Kommune vil i den kommende periode ombygge midterhellen på Hovedvejen mellem Nørre Allé og Byparkvej. Arbejdet forventes at forløbe frem til og med oktober 2017, og i samme periode vil Glostrup Hule blive hovedrenoveret.

 

Ved ombygningen gøres midterhellen på Hovedvejen bredere og bliver belagt med granitchaussésten i mørke og lyse nuancer. Desuden sættes der træer på hele strækningen. Efter ombygningen vil midterhellen fremstå mage til den allerede ombyggede helle på Hovedvejen mellem Skolevej og Nørre Allé.

 

I anlægsperioden vil trafikken på Hovedvejen blive opretholdt i begge retninger, dog vil kørebanerne blive indsnævret med deraf følgende sænkning af hastighedsgrænsen. Udenfor myldretiderne kan kørebanerne tættest ved midterhellen blive spærret i forbindelse med byggeriet, men i morgen- og eftermiddagsmyldretiden vil trafikken blive opretholdt i 2 kørebaner i hver retning.

 

Ved Norasvej vil venstresvingsbanen på Hovedvejen blive afspærret mens midterhellen bliver ombygget på dette sted. Det betyder at venstresving ad Norasvej i en periode ikke er muligt.

 

På Glostrup Hule vil trafikken i perioder blive ensrettet, for at gøre det muligt at arbejde i kørebanearealet. Det bliver således kun muligt at køre ind fra Hovedvejen.

 

Langt hovedparten af arbejdet på Hovedvejen vil ske omkring midterhellen, men enkelte steder vil der også ske mindre ændringer langs sidearealerne. Det er aftalt med entreprenøren (Hoffmann A/S), at i de tilfælde hvor en grundejer bliver direkte berørt af anlægsarbejdet (med hensyn til indkørselsforhold, parkering mv.), vil entreprenøren underrette grundejeren i forvejen.

 

Eventuelle spørgsmål til anlægsarbejdet kan rettes til:

Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik, tlf. 43 23 61 74 eller e-mail: miljo.teknik@glostrup.dk