Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

20 april 2017 kl. 11:10
Glostrup bruger ca. 40.000 kr. om året pr. ældre over 65 år til pleje og omsorg

Glostrup Kommune har været i fokus i medierne, fordi der er lavet en opgørelse, der viser, at vi kun yder i gennemsnit 0,62 timers hjemmehjælp pr. uge til hver borger på 80 år og derover.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Lars Thomsen, var i den forbindelse i TV-Lorry, fordi Glostrup i sammenligningen var den kommune i landet med den laveste tildeling af hjemmehjælp.

Så hvad er fakta?

Fakta er, at vi pr. 1. januar 2017 har 1.165 borgere i Glostrup, som er 80 år eller derover.

Ud af de 1.165 modtager ca. 30 pct. en ydelse fra hjemmeplejen. I henhold til KL’s statistik fik de i gennemsnit 2,1 times hjemmehjælp i 2015.

Når 30 pct. får 2,1 time bliver det til, at der i gennemsnit gives 0,62 times hjemmehjælp om ugen, når man også regner dem med, der ikke får hjælp. Der er altså ikke tale om, at der kun gives ½ times hjemmehjælp. Det er et gennemsnit, hvor dem, der slet ikke modtager noget, tælles med.

Herudover har vi 201 boliger på vores ældrecentre, hvor rigtig mange er 80+, så her har yderligere ca. 15 pct. et tilbud.

Endelig har vi 21 midlertidige pladser, hvor man kan få ophold som alternativ til et meget omfangsrigt plejetilbud i hjemmet.

Ud fra ovenstående tal kan vi groft sagt konstatere, at ca. halvdelen af de 80+ årige klarer sig uden kommunens hjælp i det daglige, mens den anden halvdel har brug for hjælp og får den i form af én af de tre nævnte muligheder. Det er vigtigt at pointere, at de forskellige tilbud supplerer hinanden og ikke kan ses hver for sig, som Jyllands-Posten, Ældre Sagen og TV-Lorry har valgt at gøre det. Det må ses som et samlet tilbud.

Når man kigger på det samlede billede bruger vi i vores tilbud til pleje og omsorg for ældre ca. 40.000 kr. på om året pr. ældre over 65 år. Der er 29 kommuner, som bruger mere end os og 68 kommuner, der bruger mindre pr. 65+ årig, så vi ligger nogenlunde i midten (dette fremgår af KL's nøgletal).

Herudover er det vigtigt at huske på vores træningscenter, vores aktivitetscenter og andre tilbud, som skal være med til at rehabilitere og fastholde evnen til at tage vare på eget liv. Ud fra det rehabiliterende sigte er det jo faktisk en succes, jo færre timers hjemmehjælp, der er brug for. For få timers hjemmehjælp er jo – ved uændret kvalitetsstandard – et udtryk for, hvor godt rehabiliteringen lykkes.