Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Din stemme tæller

 

Der er valg til Folketinget den 5. juni 2019. Du kan stemme fra kl. 8-20.

Kandidater

På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du se en liste over de partier, du kan stemme på til Folketingsvalget
Tirsdag den 28. maj kan du se navnene på alle de kandidater, der stiller op til Folketinget.  
 

Hvem kan stemme

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalget.

For at have valgret, og dermed kan stemme, skal du opfylde følgende krav:

  • du skal være fyldt 18 år
  • du skal have dansk statsborgerskab
  • du skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • du må ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

Udenlandsdanskere 

For at kunne stemme til danske valg, skal du som udgangspunkt have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne, men der er undtagelser for: 

  • personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening
  • personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af
  • personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation
  • personer, som studerer i udlandet
  • personer, der af helbredsmæssige årsager, opholder sig i udlandet
  • de pågældendes ægtefælle eller samlever.

Udlandsdanskere, der lever op til et af disse krav, kan søge om at komme på valglisten ved at sende en ansøgning til den danske kommune, de sidst har boet i.  

 

Afstemning med brev

Du kan stemme med brev i Borgerservice til og med 1. juni 2019. 

Husk at have legitimation med.

I Borgerservice er der opstillet et hæve-/sænkebord med diverse hjælpemidler, hvis du ønsker at benytte det. 

Udover normal åbningstid holder Borgerservice åben på følgende tidspunkter:

lørdag 18. maj kl. 10-12.

lørdag 25. maj kl. 10-12

lørdag 1. juni kl. 10-16

Du kan også brevstemme i Glostrup Shoppingcenter på følgende tidspunkt:

lørdag 18. maj kl. 9-13 

lørdag 25. maj kl. 9-13.

lørdag 1. juni kl. 9-13

Valgsteder

Af valgkortet fremgår, hvilket afstemningssted du hører til. 
Kort over valgdistrikterne findes i Borgerservice og på glostrup.dk.

Kommunen har seks valgsteder:

Nordvanghallen
Sognegården
Søndervanghallen
Glostrup Skole, Vestervang
Glostrup Skole, Ejby
Hvissingehallen

Adgangsforhold til Søndervanghallen

Adgangsforholdene til Søndervanghallen er forbedret med etableringen af en rampe fra Florasvej. Det betyder, at der er adgang for handicappede og gangbesværede borgere til Søndervanghallen fra både Florasvej, Gerdasvej og Ingersvej.

Den korteste adgangsvej fra parkeringsmulighed til Søndervanghallen er fra Ingersvej. 

Andet afstemningssted

Er du forhindret i at møde op på valgstedet på grund af sygdom eller fordi du ikke er så godt gående, kan du stemme hjemmefra.

For at kunne stemme hjemmefra skal du bruge et skema, som du får ved at kontakte Borgerservice. Når du har udfyldt og underskrevet skemaet, skal Borgerservice modtage det inden 24. maj 2019 kl. 18.  

Du kan sende skemaet med posten, indlevere det i Borgerservice i åbningstiden, lægge det i rådhusets brevkasse eller sende med mail.

Du vil herefter få besked om, hvornår to tilforordnede vælgere vil besøge dig på din bopæl for at give dig mulighed for at stemme.

Hvis du på grund af sygdom eller fordi du ikke er så godt gående ikke kan møde frem på dit sædvanlige afstemningssted, kan du søge om at ændre afstemningssted. 

Kontakt Borgerservice inden 28. maj kl. 12 på tlf. 4323 6569 eller 4323 6579.

I Søndervanghallen vil der være opstillet et hæve/sænkebord med diverse hjælpemidler.  

Kørsel for ældre og svagelige på valgdagen

Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til afstemningsstedet på valgdagen. 

Hvis du har brug for kørsel, skal du henvende dig til Borgerservice senest 29. maj på tlf. 4323 6569 eller tlf. 4323 6579. 

Valgkort

Har du bopæl i kommunen og er tilmeldt folkeregistret, skal du have modtaget valgkortet senest 31. maj.  

Har du ikke modtaget valgkortet eller er der fejl på valgkortet, skal du kontakte Borgerservice på tlf. 4323 6569 eller 4323 6579.

Resultaterne af de seneste valg

Klage over valget

Sidste frist for at klage over valget er 12. juni 2019. Klagen stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.