Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Din stemme tæller

 

Der er valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019. Du kan stemme fra kl. 9-20.

Kandidater

På Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside valg.oim.dk kan du se fortegnelsen over de opstillede kandidatlister og kandidater. 

Hvem kan stemme

Alle EU-borgere har ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet, uanset hvor i EU de er bosat. Du har stemmeret til europaparlamentsvalget i Danmark, hvis du:

  • har valgret til folketingsvalg (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark), eller
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i et af de øvrige EU-medlemslande, eller
  • er statsborger i et af de andre EU-medlemslande, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Er du dansk statsborger og bor i et andet EU-land, kan du godt stemme til europaparlamentsvalget i Danmark. Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet, f.eks. hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse, kan du brevstemme i udlandet ved danske ambassader eller danske konsulater i det land, hvor du befinder dig. Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentet.

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europaparlamentsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og ikke er under værgemål. For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.

Afstemning med brev

Du kan stemme med brev i Borgerservice til og med 23. maj 2019. 

Husk at have legitimation med.

I Borgerservice er der opstillet et hæve-/sænkebord med diverse hjælpemidler, hvis du ønsker at benytte det. 

Udover normal åbningstid holder Borgerservice åben på følgende tidspunkter:

lørdag 11. maj kl. 10-12

lørdag 18. maj kl. 10-12.

Du kan også brevstemme i Glostrup Shoppingcenter, foran Føtex på følgende tidspunkt:

lørdag 11. maj kl. 9-13 

lørdag 18. maj kl. 9-13.

Valgsteder

Af valgkortet fremgår, hvilket afstemningssted du hører til. 
Kort over valgdistrikterne findes i Borgerservice og på glostrup.dk.

Kommunen har seks valgsteder:

Nordvanghallen
Sognegården
Søndervanghallen
Glostrup Skole, Vestervang
Glostrup Skole, Ejby
Hvissingehallen

Adgangsforhold til Søndervanghallen

Adgangsforholdene til Søndervanghallen er forbedret med etableringen af en rampe fra Florasvej. Det betyder, at der er adgang for handicappede og gangbesværede borgere til Søndervanghallen fra både Florasvej, Gerdasvej og Ingersvej.

Den korteste adgangsvej fra parkeringsmulighed til Søndervanghallen er fra Ingersvej. 

Andet afstemningssted

Er du forhindret i at møde op på valgstedet på grund af sygdom eller fordi du ikke er så godt gående, kan du stemme hjemmefra.

For at kunne stemme hjemmefra skal du bruge et skema, som du får ved at kontakte Borgerservice. Når du har udfyldt og underskrevet skemaet, skal Borgerservice modtage det inden 14. maj 2019 kl. 18.  

Du kan sende skemaet med posten, indlevere det i Borgerservice i åbningstiden, lægge det i rådhusets brevkasse eller sende med mail.

Du vil herefter få besked om, hvornår to tilforordnede vælgere vil besøge dig på din bopæl for at give dig mulighed for at stemme.

Hvis du på grund af sygdom eller fordi du ikke er så godt gående ikke kan møde frem på dit sædvanlige afstemningssted, kan du søge om at ændre afstemningssted. 

Kontakt Borgerservice inden 16. maj kl. 12 på tlf. 4323 6569 eller 4323 6579.

I Søndervanghallen vil der være opstillet et hæve/sænkebord med diverse hjælpemidler.  

Kørsel for ældre og svagelige på valgdagen

Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til afstemningsstedet på valgdagen. 

Hvis du har brug for kørsel, skal du henvende dig til Borgerservice på tlf. 4323 6569 eller tlf. 4323 6579. 

Valgkort

Har du bopæl i kommunen og er tilmeldt folkeregistret, skal du have modtaget valgkortet senest 21. maj.  

Har du ikke modtaget valgkortet eller er der fejl på valgkortet, skal du kontakte Borgerservice på tlf. 4323 6569 eller 4323 6579.

Resultaterne af de seneste valg

Klage over valget

Hvis du ønsker at klage over Europa-Parlamentsvalget, skal du klage senest 2. juni 2019. Klagen stiles til Folketinget og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.