Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Din stemme tæller

 

Der er valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet den 21. november 2017. Du kan stemme fra kl. 8 - 20.

 

Kandidater

Her kan du se, hvilke partier og lister der stiller op og hvilke kandidater du kan stemme på til kommunalbestyrelsen.

Med tal = kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste)

Uden tal = kandidaterne er opstillet sideordnet

A. Socialdemokratiet

 1. Lisa Ward
 2. Søren Enemark
 3. Kasper Damsgaard
 4. Hanne Nielsen
 5. Torben Jensen
 6. Gitte Wallin Limkilde
 7. Lars Høimark
 8. Camilla Christensen
 9. Ole Hammer
 10. Annette Normind Thomsen
 11. Jesper Weidick
 12. Ulf Taube
 13. Jørn-Chr. Christiansen
 14. Bjarne Kusk
 15. Özkan Kocak 

B. Radikale Venstre

 1. Martin Peter Stolarczyk Jensen
 2. Birgit Oest Boelskov
 3. Jørgen Boelskov
 4. Erik Schmidt Andersen  

C. Det Konservative Folkeparti

 1. Dan Kornbek Christiansen
 2. Christian Ebbesen
 3. Mogens Steen Johansen
 4. Torben Wagner
 5. Steffen Schlægelberger 

D. Nye Borgerlige

 1. Jenny Stockfleth Simelev
 2. Michael Köhl
 3. Alexander Hansen 

F. SF - Socialistisk Folkeparti

 1. Palle Laustrup
 2. Henrik Lund
 3. Jonas Madsen
 4. Mogens Mathiesen
 5. Mette Vennerstrøm
 6. Anya Jensen
 7. Jens Erik Larsen 

I. Liberal Alliance

Tim Liljendahl 

O. Dansk Folkeparti

 1. Flemming Ørhem
 2. Pia Hagbarth Dahlin
 3. Peder Kähler
 4. Sandra Larsen
 5. Henning Christensen
 6. Jane Jacobsen
 7. Kenneth Schwartzmann
 8. Ib Clasen
 9. Annette Thorsen 

P. Stram Kurs

Ronnie Haakansson 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

 1. John Engelhardt
 2. Lars Thomsen
 3. Leif Meyer Olsen
 4. Piet Papageorge
 5. Marlene Frandsen
 6. Ina-Maria Nielsen
 7. Allan Larsen
 8. Torben Martinsen
 9. Eva Nørgaard Wojtala
 10. Preben Thorvig
 11. Camilla Bistrup Hestbæk
 12. Imad Daher
 13. Jens Hoff
 14. Ole Møller Andreasen
 15. Hans Sørensen
 16. Bent Henriksen
 17. Anker Jarl Jacobsen
 18. Jens Meyer Olsen
 19. Sophie Brohus 

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

 1. Robert Sørensen
 2. Steen Rosenquist
 3. Kirstina Tranberg
 4. Marcus Rigenstrup 

Å. Alternativet

 1. Morten Bybjerg Nygaard
 2. Maria Schmidt Petersen
 3. Eddy Madsen 

Der er indgået følgende valgforbund:

B, C

F, Ø, Å

I, O, V

 

Regionsrådet

På Region Hovedstadens hjemmeside kan du se de partier og kandidater, du kan stemme på til regionsrådsvalget.

Hvem kan stemme

Valgret til kommunalbestyrelsen har personer, som på valgdagen:

 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i kommunen, og
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Pr. 1. juli 2017 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens paragraf 6, fået valgret til kommunale og regionale valg.    

Hvis du opfylder disse betingelser, kommer du på valglisten.

For at kunne udøve valgret, dvs. afgive stemme til valget, skal du dog være flyttet til kommunen senest 6. november 2017 og skal senest denne dag have anmeldt flytningen til Borgerservice. Det gælder for alle vælgere, uanset om de er danske eller udenlandske statsborgere.

Som kandidat til valget kan opstilles enhver, der har valgret, uanset om vedkommende er dansk eller udenlandsk statsborger. Det er dog en betingelse herfor, at du er flyttet til kommunen senest 6. november 2017 kl. 12.00.

Afstemning med brev

Du har mulighed for at brevstemme i perioden 10. oktober - 17. november.

Du skal blot henvende dig med legitimation til et hvilket som helst borgerservicecenter, du ønsker.

I Borgerservice er der opstillet et hæve-/sænkebord med diverse hjælpemidler, hvis du ønsker at benytte det. 

Udover normal åbningstid holder Borgerservice åben på følgende tidspunkter:

lørdag 4. november kl. 10-12

lørdag 11. november kl. 10-12.

Der vil også være mulighed for at brevstemme i Glostrup Shoppingcenter:

lørdag 4. november kl. 10-14

lørdag 11. november kl. 10-14

fredag 17. november kl. 9-16.

Valgsteder

Af valgkortet fremgår, hvilket afstemningssted du hører til. 
Kort over valgdistrikterne findes i Borgerservice og på glostrup.dk.

Kommunen har seks valgsteder:

Nordvanghallen
Sognegården
Søndervanghallen
Glostrup Skole, Vestervang
Glostrup Skole, Ejby
Hvissingehallen

Adgangsforhold til Søndervanghallen

Adgangsforholdene til Søndervanghallen er forbedret med etableringen af en rampe fra Florasvej. Det betyder, at der er adgang for handicappede og gangbesværede borgere til Søndervanghallen fra både Florasvej, Gerdasvej og Ingersvej.

Den korteste adgangsvej fra parkeringsmulighed til Søndervanghallen er fra Ingersvej. 

Andet afstemningssted

Er du forhindret i at møde op på valgstedet på grund af sygdom eller fordi du ikke er så godt gående, kan du stemme hjemmefra.

For at kunne stemme hjemmefra skal du bruge et skema, som du får ved at kontakte Borgerservice fra 24. oktober 2017. Når du har udfyldt og underskrevet skemaet, skal Borgerservice modtage det inden 9. november 2017 kl. 18.  

Du kan sende skemaet med posten, indlevere det i Borgerservice i åbningstiden, lægge det i rådhusets brevkasse eller sende med mail.

Du vil herefter få besked om, hvornår to tilforordnede vælgere vil besøge dig på din bopæl for at give dig mulighed for at stemme.

 

Hvis du på grund af sygdom eller fordi du ikke er så godt gående ikke kan møde frem på dit sædvanlige afstemningssted, kan du søge om at ændre afstemningssted. 

Kontakt Borgerservice inden 13. november kl. 12 på tlf. 4323 6569 eller 4323 6579.

I Søndervanghallen vil der være opstillet et hæve/sænkebord med diverse hjælpemidler.  

Kørsel for ældre og svagelige på valgdagen

Ældre og svagelige vælgere kan blive kørt til afstemningsstedet på valgdagen. 

Hvis du har brug for kørsel, skal du henvende dig til Borgerservice på tlf. 4323 6579 eller tlf. 4323 6569. 

Valgkort

Har du bopæl i kommunen og er tilmeldt folkeregistret senest 6. november, skal du have modtaget valgkortet senest 16. november.  

Har du ikke modtaget valgkortet eller er der fejl på valgkortet, skal du kontakte Borgerservice på tlf. 4323 6569 eller 4323 6579.

Resultaterne af de seneste valg

Klage over valget

Hvis du ønsker at klage over et kommunalvalg, skal vi have din klage senest 28. november 2017. Klagen stiles til den siddende kommunalbestyrelse.