Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Pia Hagbarth Dahlin, O
Leif Meyer Olsen, V
Ina-Maria Nielsen, V
Freddie Rose, A
Per Hansen, A
Sophie Dahl Brohus, V


Fraværende:
Afbud:


Robert Sørensen, Ø


 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 24-10-2017

  Dagsordenen godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 24-10-2017

  Intet.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 24-10-2017

  • Orientering om ændret tidsplan for flytning af hjemmeplejen og udvidelse af Aktivitetscentret. Forventet flytning af hjemmeplejen er uge 2 – 2018.  
 4.  4. Referater fra afholdte møder

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

  Bilag

 5.  5. Ansøgning om tilskud til jubilæumsskrift

  Resumé

  Behandling af ansøgning fra GIC om tilskud til udgivelse af jubilæumsskrift.

  Sagsfremstilling

  Den 17. april 2018 kan GIC fejre 100 års jubilæum.

  I den anledning ønsker bestyrelsen i GIC at udgive et jubilæumsskrift ligesom de gjorde i forbindelse med 75 og 90 års jubilæet.

  GIC ansøger Glostrup Kommune om tilskud til udgivelsen.

  Økonomi

  GIC har fået et tilbud på 1.000 stk. jubilæumsskrifter á 35 kr. pr. stk. ekskl. moms.

  Den samlede pris inkl. moms er 43.750 kr.

  I 2017 er der 13.593 kr. tilbage til tilskud til udgivelser og i 2018 er der afsat 51.500 kr.

  Administrationen anbefaler, at GIC bevilges 43.750 kr. til udgivelsen af et jubilæumsskrift i 2018.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At GIC bevilges et tilskud til jubilæumsskrift på 43.750 kr. fra puljen til udgivelser i 2018.

  Beslutning i Kulturudvalget den 24-10-2017

  Indstillingen godkendt.

 6.  6. Projekt om søge- og informationskompetencer blandt udskolingens elever på Glostrup Skole

  Resumé

  Orientering om igangsættelse af projekt. Det blev i forbindelse med budget 2016 besluttet, at der skal igangsættes et samarbejdsprojekt mellem udskolingen på Glostrup Skole og Glostrup Bibliotek. Projektet skal bidrage til udviklingen af elevernes søge- og informationskompetencer.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2016 blev det besluttet at igangsætte et projekt om søgemuligheder i de digitale medier. Projektet skal bidrage til udviklingen af elevernes søge- og informationskompetencer. Der foretages nu en forundersøgelse af udskolingens kildekritiske brugeradfærd i de digitale medier, som afdækker og kortlægger elevernes online søgekompetencer og søgestrategier. Med afsæt i forundersøgelsen tages stilling til behovet for en undervisningsindsats. Projektaftale er vedhæftet som bilag.

  Administrationen arbejder for, at der inden foråret 2018 forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kulturudvalget et oplæg om undersøgelsens resultater samt forslag til fremadrettede handlemuligheder.

  Målene for undersøgelsen er:

  • at afdække den nuværende situation ved at skabe ny viden og indsigt om elevernes søge- og informationskompetencer blandt udskolingen på Glostrup Skole
  • at klarlægge behovet og potentialet for videre indsats.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kulturudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

  Bilag

Mødenr. 2252