Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Pia Hagbarth Dahlin, O
Leif Meyer Olsen, V
Ina-Maria Nielsen, V
Freddie Rose, A
Per Hansen, A
Robert Sørensen, Ø
Sophie Dahl Brohus, V


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsordenen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Dagsorden og de 2 tillægsdagsordener godkendt.  

 2.  2. Orientering fra formanden

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Intet.

 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  • Orientering om ændringer for Glostrup Sangforenings efterårskoncert, der var planlagt til Østervangkirken 22. oktober. Den afholdes i stedet 8. oktober på grund af efterårsferien og i Nordvangskolens aula. Skoleklasser på Nordvangskolen inddrages i koncerten.
  • Eventuelle kommentarer fra Kulturudvalget til beskrivelsen af helhedsplanen for Glostrup Fritidscenter sendes til Bo Billenstein senest 26. juni, kl. 09.00.
  • Orientering om, at der indkommet underskriftsindsamling om dårlig ventilation i motionscentret i Glostrup Fritidscenter. Underskriftindsamlingen er videregivet til Glostrup Ejendomme.
  • Orientering om at Glostrup Svømmehal – som en forsøgsordning – holder åbent hele sommerferien, dog med reducerede åbningstider. Økonomien vurderes efter forsøget.
  • Hældningen på den nye kunstgræsbane er mindre end 8 mm. Det undersøges nærmere, hvad hældningen præcist er.
  • Center for Kultur og Borgerkontakt har opfordret Glostrup Boligselskab til at fremsende forslag til handleplan for projekt Hvissinge/Paraplyen samt opfordret til, at der indkaldes til bestyrelsesmøde for projektet.    
 4.  4. Valg af Centerråd i Aktivitetscentret på Sydvestvej

  Resumé

  Orientering om nyt Centerråd i Aktivitetscenter Sydvestvej.

  Sagsfremstilling

  Der blev afholdt generalforsamling i Aktivitetscenter Sydvestvej 21. februar, hvor et nyt Centerråd blev valgt:

  Formand

  Bjarne Knudsen

  Næstformand og sekretær

  Flemming Hein Andersen

  Centerrådsmedlem

  John Bach

  Centerrådsmedlem

  Irene Grevy

  Centerrådsmedlem

  Eva Brunhøj

  Centerrådsmedlem

  Elisabeth Kjergaard

  Centerrådsmedlem

  Susan Dahl

  Suppleant

  Birthe Jørgensen

  Suppleant

  Len Winter Bang

  Centerkoordinator

  Lone Grannon

  Indstilling

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Til orientering.

 5.  5. Brugerbestyrelsens udviklingsplan 2017

  Resumé

  Fremlæggelse af Brugerbestyrelsens Udviklingsplan for 2017 med henblik på fremsendelse til budgetbehandlingen for 2018 og overslagsår.

  Sagsfremstilling

  Brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg har godkendt Udviklingsplanen på mødet 30. marts 2017.

  Hensigten med Udviklingsplanen er at give et samlet overblik over ønskerne på idrætsområdet.

  Alle godkendte idrætsforeninger samt idrætsanlægget og administration har haft mulighed for at fremsende ønsker til udvikling af idrætsfaciliteter. Samtidig har foreningerne og Glostrup Idrætsanlæg gennemgået deres ønsker fra Udviklingsplanen 2016 med henblik på, om de stadig er aktuelle.

  Der er følgende ønsker i Brugerbestyrelsens Udviklingsplan 2017. Ønskerne er nærmere beskrevet i selve Udviklingsplanen, som kan ses i bilaget.

  Ønske

  Fremsat af

  Anlægsudgift

  Driftsudgift/-indtægt årligt (indtægt angives med -)

  Ønsker om renovering

  Renovering af lysanlæg på stadion

  Glostrup Fodbold Klub

  1.300.000 kr.

  (skønnet)

  15.000 kr.

  (skønnet)

  Renovering af foyer – etape 2

  Glostrup Idrætsanlæg

  270.000 kr.

  (skønnet)

  7.000 kr.

  (skønnet)

  Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane og opretning af underlag

  Glostrup Idrætsanlæg

  1.600.000 kr.

  (skønnet)

  Der er afsat

  driftsøkonomi i budgettet

  Renovering af opvisningshallen i Glostrup Idrætspark og nyt sportsgulv

  Glostrup Idrætsanlæg

  3.025.000 kr.

  (skønnet)

  Der er afsat driftsøkonomi i budgettet

  Renovering og optimering af Foreningslokalerne og området ved hal 2 og 3

  Glostrup Idrætsanlæg

  1.350.000 kr.

  15.000 kr.

  Renovering af 5.000 kvm. atletikbelægning i Glostrup Idrætspark og udskiftning af kastebur

  Glostrup Idrætsanlæg

  1.405.000 kr.

  (skønnet)

  Der er afsat

  driftsøkonomi i budgettet

  Ønsker om nye anlæg

  Bevægelseshus/springcenter

  IF32 Glostrup Gymnastik

  (Erik Rybtke, formand og Tommy Karlsson, næstformand)

  11.200.000 kr. ved placering i Glostrup Idrætspark

  (skønnet i 2014)

  350.000 kr.

  (skønnet af Glostrup Idrætsanlæg)

  Kampkunstens Hus –

  The House of Martial Arts

  Glostrup Karateklub

  (Walther Kjøng, chefinstruktør)

  10.000.000 – 12.000.000 kr.

  (skønnet)

  Ikke oplyst

  En “omvej”

  Forhindringsbane på en naturlig løberute

  Center for Kultur og Borgerkontakt og

  Glostrup Idrætsanlæg

  450.000 kr.

  (afhængig af størrelse, placering og materiale)

  Ikke oplyst

  Den aktive pause

  Center for Kultur og Borgerkontakt og

  Glostrup Idrætsanlæg

  Ikke oplyst

  Ikke oplyst

  Bemærk at ønsket om renovering af atletikbelægning også indeholder ønske om et tidtagertårn på 175.000 kr. og et kastebur på 130.000 kr. Ønsket kan deles op.

  Ønskerne i Udviklingsplanen prioriteres på Brugerbestyrelsens møde 8. juni 2017 og eftersendes herefter.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1. At Kulturudvalget sender Udviklingsplanen videre til budgetbehandlingerne
  2. At Kulturudvalget beslutter, om der er nogle af ønskerne, der skal have en særlig prioritering i budgetforhandlingerne.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Videresendt uden prioritering.

  Bilag

 6.  6. Øget vandtid til Glostrup Triathlon Klub

  Resumé

  Kulturudvalget skal godkende at Glostrup Triathlon Klub tildeles svømmetider i den offentlige åbningstid onsdag og fredag morgen i tidsrummet kl. 6.30 – 8.00.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Triathlon Klub har henvendt sig med et ønske om flere banetider i Glostrup Svømmehal. Da der ikke er ledige tider blandt de banetider, som er afsat til foreningsaktiviteter, skal tiderne findes i den offentlige åbningstid.

  Sagen forelægges derfor ikke for Folkeoplysningsudvalget, som har kompetencen til at fordele foreningstider men for Kulturudvalget, da inddragelse af banetid i den offentlige åbningstid kræver en godkendelse af Kulturudvalget.

  Glostrup Idrætsanlæg oplyser, at det er muligt at tildele klubben 2 baner onsdag og fredag morgen i tidsrummet kl. 6.30 – 8.00. Glostrup Svømmeklub har allerede tider i den offentlige åbningstid mandag, tirsdag og fredag morgen, og det fungerer fint. 

  Der er tale om en permanent ændring i fordelingen mellem foreningstider og offentlig åbning.

  Økonomi

  Det er administrationens vurdering, at det ikke vil påvirke indtjeningen i svømmehallen at tildele Glostrup Triathlon Klub de to baner i den offentlige åbningstid.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Glostrup Triathlon Klub tildeles 2 baner onsdag og fredag morgen fra kl. 6.30 – 8.00.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Robert Sørensen (Ø) stemte for indstillingen. 

  Pia Hagbarth Dahlin (O), Sophie Dahl Brohus (V), Ina-Maria Nielsen (V), Leif Meyer Olsen (V), Freddie Rose (A) og Per Hansen (A) stemte imod.

  Indstillingen blev ikke vedtaget.

  Kulturudvalget stemte om følgende forslag:

  Kulturudvalget kan imødekomme, at Glostrup Triathlon får tider onsdag og fredag 6.00 – 7.30 under forudsætning af, at der indgås aftale om brug udenfor åbningstiden i lighed med aftalen med Glostrup Svømmeklub.  

  Pia Hagbarth Dahlin (O), Sophie Dahl Brohus (V), Ina-Maria Nielsen (V), Leif Meyer Olsen (V), Freddie Rose (A) og Per Hansen (A) stemte for forslaget.

  Robert Sørensen (Ø) stemte imod forslaget.

  Forslaget blev vedtaget.

 7.  7. Øget vandtid til Glostrup Svømmeklub

  Resumé

  Kulturudvalget skal beslutte om Glostrup Svømmeklub kan få banetider i den offentlige åbningstid, samt om Glostrup Kommune skal give tilskud til leje af baner i Høje Taastrup Svømmehal.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Svømmeklub (GSK) har ophørt samarbejdet med de øvrige fire svømmeklubber i VAT Copenhagen. De ønsker i stedet at indgå samarbejde med svømmeklubben VEST Brøndby om at tilsvarende samarbejde, dvs. en overbygning for de bedste svømmere i alderen 12 år og op. Overbygningen skal indeholde en struktur med to hold med ca. 24 svømmere på hver, der hver skal træne op til otte gange ugentligt.

  For at kunne indgå i et træningsfællesskab med VEST skal GSK også kunne lægge bassintid til samarbejdet – minimum fire ugentlige træningspas á to timer på fire baner. VEST vil så kunne levere de resterende tre fjerdedele af træningstiden. Der er i første omgang tale om en periode på et år, nemlig sæsonen fra medio 2017 til medio 2018. Fra sommeren 2018 vil Vestbadet være ombygget færdigt, og det fælles behov vil muligvis kunne dækkes der.

  GSK har ikke på nuværende tidspunkt fire baner i to timer fire gange ugentligt. Klubben har et ønske om tider i tidsrummet kl. 16-20. Dette kan ikke anbefales i Glostrup Svømmehal, da der er offentligt åbent i dette tidsrum og svømmeklubben allerede har 2 baner. At give svømmeklubben flere baner i dette tidsrum vil give mindre plads til betalende kunder og dermed påvirke indtjeningen. 

  GSK har tidligere fået tildelt ekstra svømmetider i den offentlige badetid mandag, tirsdag og torsdag morgen. Glostrup Idrætsanlæg har i forbindelse med denne henvendelse tilbudt svømmeklubben yderligere tider onsdag og fredag fra kl. 5.30 – 7.30 , men det er GSK ikke interesseret i.

  En mulighed er bane 5-6 hver lørdag og søndag kl. 7.30 – 9.00. Den offentlige svømmetid er fra kl. 8.00 i weekenden, og Kulturudvalget skal derfor dispensere fra den nuværende fordeling af tider til offentlig svømning og foreningsbrug. Sagen forelægges derfor ikke for Folkeoplysningsudvalget, som har kompetencen til at fordele foreningstider, men for Kulturudvalget, da inddragelse af banetid i den offentlige åbningstid kræver en godkendelse af Kulturudvalget.

  Glostrup Idrætsanlæg vurderer, at der stadig vil være tilstrækkelig plads til morgensvømmerne men anbefaler, at svømmeklubben i første omgang tilbydes disse tider i en prøveperiode på et år.

  GSK er i første omgang interesseret i mere tid i Glostrup Svømmehal, men er også interesseret i bassintider i nabokommunerne, såfremt de ikke kan få tilstrækkelig bassintid i Glostrup Svømmehal.

  Administrationen har undersøgt muligheden for at leje svømmebaner i nabokommunerne. Høje Taastrup Kommune kan tilbyde 2-3 baner i 50 meter bassin i to timer på hverdage om eftermiddagen/aftenen og 2-3 langbaner i to timer lørdag eller søndag.

  Økonomi

  Hvis der lejes baner i Høje Taastrup svømmehal koster de 350 kr. pr. time pr. bane. Der gives en rabat på 20 % ved sæsonbooking. Der bookes baner svarende til 40 uger pr. år.

  Det vil betyde en sæsonpris ved 3 baner på 134.400 kr. eller en sæsonpris ved 2 baner på 89.600 kr.​ Dertil kommer 50 kr. pr. svømmer/træner til nøglekort.

  Glostrup Svømmeklub vurderer, at de selv har mulighed for at betale for 1 træningspas, og det er usikkert, om de får råderum til at leje yderligere. De ønsker derfor tilskud til lejeudgiften.

  En sådan løsning falder udenfor lokaletilskudsreglerne, da der her kun gives tilskud til egne lokaler og lejede private lokaler. Der er ingen lovmæssig forpligtelse for Glostrup Kommune til at give tilskud til et sådant lejemål og derfor heller ingen bestemmelser om tilskuddets størrelse.

  Ønsker Kulturudvalget at give et tilskud til GSK kan det f.eks. gøres efter de samme regler som lokaletilskud. KL har fastsat tilskudstaksten til makismalt 262,52 kr. pr. time.  Retningslinjerne for Glostrup Kommunes lokaletilskud angiver, at der kan bevilges 75 % af KL´s takst på 262,52 pr. time. Tilskuddet kan derfor maksimalt være 196,86 kr. pr. time i 4 timer pr. dag i 40 uger svarende til i alt 31.500 kr. Der kan gives et årligt tilskud på 31.500 kr. uanset om der lejes 2 eller 3 baner. Da dette tilskud falder uden for Folkeoplysningsloven, kan det også besluttes at give et højere eller lavere tilskud – eller slet ikke give tilskud.

  Såfremt Kulturudvalget beslutter at give tilskud til leje af baner i Høje Taastrup kan det betyde, at der kommer ansøgninger fra andre foreninger, som har ønske om at leje kapacitet i andre kommuner. Det kan fx være adgang til andre kommuneres springcentre, kampsportcentre eller andre faciliteter, som Glostrup Kommune ikke har.

  Administrationen foreslår, at Kulturudvalget beslutter, om Glostrup Svømmeklub skal have tilskud til at leje baner i Høje Taastrup Svømmehal og i så fald hvor meget.

  Såfremt Kulturudvalget beslutter at bevilge et tilskud anbefaler administrationen, at tilskuddet i første omgang bevilges for et år.

  Administrationen foreslår desuden, at Kulturudvalget beslutter om Glostrup Svømmeklub for en prøveperiode på 1 år skal tildeles banetider i den offentlige åbningstid fra kl. 7.30– 9.00 lørdag og søndag.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1. At Glostrup Svømmeklub får tildelt bane 5 og 6 lørdag og søndag fra kl. 7.30– 9.00 i en prøveperiode på 1 år,
  2. At Kulturudvalget beslutter, om svømmeklubben skal have tilskud til leje af baner i et år,
  3. At Kulturudvalget i så fald beslutter, hvor stort tilskuddet skal være og hvorfra det skal finansieres.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  1.Kan ikke imødekommes.

  2 og 3: Kulturudvalget kan imødekomme udvidelse af tider udenfor Glostrup Svømmehals offentlige åbningstider, men tilskud til leje af faciliteter i andre kommuner kan ikke imødekommes.

 8.  8. Henvendelse om permanent udstilling med Just Andersen samling

  Resumé

  Henvendelse fra Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012 om permanent udstilling af Just Andersens arbejde i Glostrup.

  Sagsfremstilling

  Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012 har fremsendt henvendelse til borgmesteren om mulighederne for en permanent udstilling med Just Andersens arbejde i Glostrup.

  Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012 er stiftet med det formål at udbrede kendskabet til Just Andersens arbejde via udstillinger, hjemmeside, foredrag samt artikler i relevante medier. Endvidere at fremskaffe kapital til køb af Just Andersen-modeller til samling/museum, skabe fundamentet til etablering af et Just Andersen Museum og at bevare dansk kulturarv. Selskabet har hjemsted i Roskilde.

  Selskabet oplyser, at de på nuværende tidspunkt har fået doneret mere end 750 genstande.

  Administrationen kan oplyse, at Ib Just Andersen var en meget interessant borger i Glostrup (1936 – 1943), og hans aftryk i det tidligere kunstnerhjem på Poppelvej er blevet affotograferet og dokumenteret af Glostrup Lokalhistoriske Arkiv. I forbindelse med åbningen af Glostrup Byhistorisk Hus til efteråret vil et af emnerne derfor også være Just Andersen og hans virke. Lokalhistorisk Arkiv har selv enkelte genstande og låner endvidere af en samler.

  Just Andersen samlingen vil være interessant at have i Glostrup, men en permanent udstilling/museum vil kræve plads og pasning, som der pt. ikke er mulighed for hverken pladsmæssigt, driftsmæssigt eller med personale/frivillige til pasning.

  Selskabet er tidligere tilbudt, at Lokalhistorisk Arkiv kan gå ind i en eventuel modtagelse af samlingen til opbevaring og formidling i Byhistorisk Hus. Dette kan dog kun blive i form af særudstilling og skiftende udstillinger. Antallet af genstande vil være afhængigt af pladsmuligheder.

  Just Andersen Selskabets ønske og mål er, et Just Andersen Museum med permanent udstilling og Selskabet oplyser, at de ikke overdrage samlingen til Lokalhistorisk Arkiv, da genstandene er doneret.

  Administrationen foreslår, at Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012 meddeles, at ønsket om et Just Andersen Museum i Glostrup ikke kan imødekommes. Endvidere at Selskabet henvises til, at Glostrup Kommune gerne, via det nye Byhistoriske Hus, vil samarbejde om en særudstilling og eventuel overdragelse af udvalgte dele af samlingen afhængigt af pladsbehovet, såfremt dette på et tidspunkt bliver muligt for selskabet.

  Der er flere oplysninger om Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012 på www.just-andersen.dk 

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1. At Just Andersen Selskabet af 13. juli 2012 meddeles, at ønsket om et Just Andersen Museum i Glostrup ikke kan imødekommes,
  2. At Selskabet henvises til, at Glostrup Kommune gerne, via det nye Byhistoriske Hus, vil samarbejde om en særudstilling og eventuel overdragelse af udvalgte dele af samlingen, såfremt dette på et tidspunkt bliver muligt for selskabet.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 9.  9. Ansøgning om tilskud til 100 års jubilæum, GIC Hovedafdeling

  Resumé

  Ansøgning fra GIC Hovedafdeling om tilskud til 100 års jubilæum i 2018. Kulturudvalget skal beslutte tilskud til afholdelse af jubilæumsarrangement.

  Sagsfremstilling

  GIC Hovedafdeling planlægger 100 års jubilæumsarrangement for Glostrup Idræts Club – GIC i 2018.

  Glostrup Idræts Club - GIC - blev stiftet 17. april 1918 startende med fodboldaktiviteter i april 1918 og efter sommerferien 1918 med gymnastikaktiviteter. Efterfølgende kom der flere idrætsgrene til: håndbold, atletik, boksning, motionsidræt, bordtennis, basketball, volleyball og handicapidræt.

  I dag er de enkelte idrætsgrene selvstændige foreninger, som er knyttet sammen med repræsentation fra hver forening i GIC Hovedbestyrelse.

  Følgende foreninger er med i GIC Hovedbestyrelse:   

  • GIC Atletik og Motion
  • GIC Basketball
  • GIC Bordtennis
  • GFK Fodbold – IF 32 (GFK er oprindeligt af GIC Fodbold og IF32 Fodbold, som sammenlægges i 2003)
  • Glostrup Special
  • GIC Volleyball.

  I alt er der 1.010 medlemmer (opgjort pr. 1. januar 2017).

  Boksning, gymnastik og håndbold er ikke længere en del af GIC.

  GIC Hovedafdeling har i forbindelse med jubilæet nedsat et udvalg, som planlægger følgende arrangement i Glostrup Hallens restaurant og Hal 1 lørdag 14. april 2018.

  Foreløbige program og budget:

  10.00-12.00  Reception for medlemmer, ”Gamle GIC’ere” og venner, samarbejdspartnere i og udenfor Glostrup Kommune samt sponsorer.

                      Her vil der bl.a. blive hædret æresmedlemmer fra klubberne.

  Anslået budget:               25.000 kr. (Brunch)

  13.00-17.00  Åben Hal for alle borgere med aktiviteter fra klubberne Atletik, Basket, Bordtennis, Fodbold, Special og Volley i Hal 1.

                      Kantinen forventes åben.

  Anslået budget:               10.000 kr. (Annoncer, skilte mm.)

  18.00-22.00  Middag for GIC’s bestyrelser og få indbudte (egenbetaling)

  I alt søges om 35.000 kr.

  Økonomi

  Foreninger kan søge tilskud til fejring af ”runde” jubilæer fra Kulturpuljen.

  Der er overført midler fra 2016, og der er derfor 102.927 kr. i Kulturpuljen. Der resterer 67.927 kr. til fordeling, såfremt Kulturudvalget godkender ansøgningen fra GIC Hovedafdeling.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At ansøgningen om tilskud på 35.000 kr. til jubilæumsarrangement i mødekommes og finansieres af Kulturpuljen.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 10.  10. Årsberetning og regnskab 2016, Biografforeningen Sofarækken

  Resumé

  Biografforeningens årsberetning og regnskab 2016 til orientering.

  Sagsfremstilling

  Glostrup Kommune og Biografforeningen Sofarækken har driftsaftale omkring Glostrup Bio.

  Driftsaftalen ydes under forudsætning af:

  • at biografen som minimum drives med en omsætning, der placerer biografen som en B-biograf
  • at der årligt aflægges beretning til Glostrup Kommunalbestyrelse om drift.

  Det er administrationens vurdering, at både beretning og årsregnskab lever op til intentionerne i driftsaftalen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Til orientering.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Til orientering.

  Bilag

 11.  11. Ansøgning om tillægsbevilling fra Glostrup Fægteklub

  Resumé

  Glostrup Fægteklub søger om en tillægsbevilling til fægtepiste af metal eller gummi. Administrationen foreslår, at Kulturudvalget drøfter ansøgningen.  

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelsen af Nordvanghallen har der i februar 2016 været dialog med kampsportsforeningerne, GIC Atletik og Motion, Hvissinge Danseforening og Glostrup Fægteklub om ønsker til hallens indretning. Det blev herefter besluttet, at Nordvanghallen ud over standard for skoleindretningen også indrettes med et særligt pulastik gulv til brug af indendørspigsko, optegnede fægtepiste, foreningslokale, ekstra depotplads og spejle.

  Efterfølgende blev der i marts 2017 afholdt informationsmøde, hvor foreningerne i GSI samt brugerbestyrelsen var indbudt. I forbindelse med dette møde havde brugerne mulighed for at indsende ønsker til den nye hal og kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 10. maj 2017 en tillægsbevilling på 168.325 kr. til anskaffelse af størsteparten af ønskerne. 

  Glostrup Fægteklub sender 28. maj 2017 yderligere ønsker om en tillægsbevilling. Foreningen ønsker at kunne løfte deres muligheder med 2 fægtepiste i enten metal eller gummi.

  Principielt kan administration kun med helt særlige undtagelser søge tillægsbevillinger til nye ønsker. Derfor anbefaler administrationen, at Glostrup Fægteklubs yderligere ønske om piste i stedet indgår i den samlede udviklingsplan for ønsker på idrætsområdet. Udviklingsplanen udarbejdes igen i 2018, og ønsket indgår her på lige fod med andre foreningers ønsker. Alternativt, såfremt Kulturudvalget ønsker det, kan ønsket indgå i Udviklingsplanen for det kommende budget 2018. En anden mulighed for Glostrup Fægteklub er at søge puljen til materiel, som GSI administrerer på vegne af Folkeoplysningsudvalget. Puljen er forbrugt for 2017, men der vil være nye midler og ansøgningsrunde primo 2018.   

  Det er administrationens vurdering, at metalpiste ikke vil være hensigtsmæssige, da de vil hindre den daglige brug af hallen til andre formål. Piste af gummi vil være et bedre alternativ.

  Økonomi

  Glostrup Fægteklub har indhentet priser på fægtepiste.

  Prisen for 2 metalpiste er 70.310 kr. og 2 gummipiste er 64.640 kr.

  Det bemærkes i øvrigt, at GSI-puljens tilskud til materiel er ca. 90.000 kr. årligt.

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  • At Kulturudvalget drøfter ansøgningen og videre proces.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Ansøgning om gummipister videresendes til budgetbehandlingen.

  Det skal undersøges nærmere, hvordan gummipisterne flyttes og opbevares.  

  Bilag

 12.  12. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Kulturudvalgets driftsområde

  Resumé

  Som led i den løbende økonomistyring er der udarbejdet budgetopfølgning på Kulturudvalgets driftsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2017. Kulturudvalget orienteres om budgetopfølgningen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har gennemgået forbruget på Kulturudvalgets område med udgangspunkt i forbruget pr. 30. april 2017.

  I vedhæftede bilag redegøres der for større afvigelser.

  Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til bevillingsændringer.

  Indstilling

  Center for Økonomi og Styring indstiller:

  • at Kulturudvalget tager budgetopfølgningen til orientering.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Til orientering.

  Bilag

 13.  13. Uddeling af Frivillighedspris 2017 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Kulturudvalget anbefaler indstilling nr. 6.  

 14.  14. Uddeling af Kulturpris 2017 (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Forslaget i den supplerende sagsfremstilling godkendt.

  Kulturprisen overrækkes ved Glostrup Festivalen.

 15.  15. Ændringsforslag og høring (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  1. Til orientering.
  2. Til orientering.
  3. KU 82-11 og KU 81-04 afvises og bliver ikke videresendt. Alle øvrige forslag blev godkendt til at blive videresendt til budgetforhandlingerne. 
 16.  16. Tillægsdagsorden - Lokaletilskud FDF Glostrup

  Resumé

  Lokaletilskud til FDF Glostrup. Beslutning om tilskuddets størrelse.  

  Sagsfremstilling

  FDF Glostrup søger om lokaletilskud til deres hus på Nyvej. Ansøgningen er i henhold til regler fastsat efter folkeoplysningsloven. Den er på i alt 85.116 kr., hvor FDF Glostrup normalt er berettiget til et tilskud på 75 % af udgifterne, dvs. 63.837 kr. Ansøgningen er jævnfør reglerne for udgifter afholdt i 2016, og ansøgningen er modtaget rettidigt dvs. inden 1. marts 2017.

  Det oplyses i ansøgningen, at der er 23 medlemmer, hvoraf kun de 10 er under 25 år.

  Aktivitetsniveauet i FDF Glostrup har de senere år været nedadgående. I 2016 blev der ikke bevilget lokaletilskud for deres udgifter i 2015, idet ansøgningen først kom i september måned 2016.

  Hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalernes anvendelse i øvrigt kan dette nedsættes. Kulturudvalget har kompetencen til at beslutte dette efter høring i Folkeoplysningsudvalget.

  Det er administrationens vurdering, at det lave deltagerantal er under smertegrænsen for rimeligheden af et fuldt tilskud til et helt hus. Det er vanskeligt at vurdere, hvad et rimeligt udgiftsniveau er. En rettesnor kan dog være KL’s takst pr. almindeligt lokale. Denne er for 2016 på 128,65 kr. pr. time.

  Ifølge FDF Glostrup’s aktivitetsopgørelse vurderes der at være ca. 120 timers aktivitet i huset. Dvs. 120 timer x 128,65 kr. = 15.438 kr. 

  75 % af dette er 11.578,50 kr.  

  Administrationen foreslår, at denne beregning danner baggrund for en beslutning om nedsættelse af tilskuddet.

  FDF Glostrup har den 30. maj 2017 fremsendt en opfølgning på handlingsplan for foreningen. 

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur- og Borgerkontakt indstiller:

  • At Folkeoplysningsudvalget anbefaler en nedsættelse af lokaletilskuddet til 11.578,50 kr.  

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 17.  17. Tillægsdagsorden - Revision af tilskudsregnskab, Dansk Tyrkisk Sports- og Kulturforening

  Resumé

  Dansk Tyrkisk Sports- og Kulturforenings tilskudsregnskab for 2016 er udtrukket til revision. Revisionen viser, at tilskudsreglerne ikke er overholdt og at der dermed skal rettes krav om tilbagebetaling og tilbageholdelse af tilskud. 

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget udtrækker hvert år tilskudsregnskaber til revision.

  Revisionen omfatter bl.a.:

  • Dokumentation for at tilskud fra Glostrup Kommune er korrekt indgået i foreningens regnskab, herunder bogført på foreningens bankkonto.
  • Dokumentation for at deltagerbetalingen for medlemmer under 25 år, er korrekt angivet. Der skal ske tilbagebetaling, hvis deltagerbetalingen er lavere end aktivitetstilskuddet. 
  • Vurdering af, om medlemstallet er korrekt angivet ved at gennemgå kontingentbetalinger og sammenligne med oplysninger på foreningens årsopgørelse over aktiviteter i forbindelse med tilskudsansøgning.  
  • Gennemgang af dokumentation for alle poster i tilskudsregnskab, bilagstjek.
  • Vurdering af om tilskuddet er anvendt i henhold til tilskudsreglerne. 

  Dansk Tyrkisk Sports- og Kulturforenings tilskudsregnskab for 2016 er udtrukket til revision.

  Bemærkninger til revision af Dansk-Tyrkisk Kultur og Sportsforenings tilskudsregnskab 2016:

  Den første gennemgang af tilskudsregnskabet viser: 

  • At det ikke er muligt at afstemme posterne i regnskabet. Der mangler bilag, og ud fra foreningens kontoudtog er det ikke muligt at adskille udgiftsposter og kontingenter i over og under 25 år. Det er derfor ikke muligt, at beregne hvordan foreningen er kommet frem til den samlede kontingentbetaling for medlemmer under 25 år samt de oplyste samlede udgiftsposter i tilskudsregnskabet.

  Foreningen oplyser følgende:

  ”Grundet uopmærksomhed har vi desværre ikke alle fakturaer/kvitteringer med for køb af varer. Dette skyldes, at nogle af købene er sket af medlemmerne bl.a. målmandshandsker m.m., hvorefter medlemmerne har fået kontant tilbagebetaling i form af modtagne kontingenter”.

  Herefter anmoder administrationen om yderligere oplysninger, herunder bankkontoudtog, redegørelse for hvilke bilag, der mangler samt foreningens årsregnskab fra generalforsamlingen.

  Foreningen fremsender dette samt redegørelse for regnskabet.

  Konklusionen herefter er følgende:

  • Det er ikke muligt for foreningen at dokumentere den oplyste deltagerbetaling, idet en del af kontingenterne er indgået i kontanter, som ikke er bogført. Foreningen oplyser, at kontanterne er anvendt til betaling af diverse udgifter, som er udokumenterede.
  • Der er bilag for dommer- og turneringsudgifter samt indkøb af materiel og spillertøj.  
  • Der er udbetalt trænerløn og betaling for tøjvask uden dokumentation.
  • Der er ikke tydelighed om hvilke udgifter, der relaterer til foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år og hvilke udgifter, der realiteter til foreningens øvrige aktiviteter.  
  • Foreningen afholder ikke generalforsamling, som følger deres vedtægter (vedtægterne er hvert år inden udgangen af april). Generalforsamlingen er afholdt i december 2016, hvor der er fremlagt en ikke revideret resultatopgørelse for 2016) Afstemning til foreningens aktiver og passiver (bankbeholdning, kontantbeholdning, eventuelle restancer mv.) fremgår ikke af det fremlagte til generalforsamlingen.   

  Foreningen er gjort bekendt med konsekvenserne ved den manglende dokumentation. Bestyrelsen erkender, at manglende bilag er et gennemgående problem for foreningen. De har ikke tænkt nærmere over disse mangler, men er nu blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er at have styr på dette.

  Resultatet for revisionsgennemgang forelægges for Folkeoplysningsudvalget. Hvis der skal ske tilbagebetaling og/eller tilbageholdelse af tilskud, skal sagen videre til Kulturudvalget, som afgør denne.  

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur og Borgerkontakt indstiller:

  1. At der rettes tilbagebetalingskrav for tilskud på 17.532 kr. udbetalt i 2016.
  2. At tilskuddet bevilget for 2017 på 14.358 kr. tilbageholdes og kun kommer til udbetaling, hvis foreningen kan fremlægge et revideret tilskudsregnskab, der følger retningslinjerne samt god regnskabskik pr. 31.12.2017. Regnskab være kommunen i hænde senest 7. januar 2018
  3. At foreningen gøres opmærksom på, at lønudbetalinger skal ske efter SKAT’s retningslinjer. 

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt
  3. Indstillingen anbefales godkendt

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.
  3. Indstillingen godkendt.
 18.  18. Tillægsdagsorden - Lovændringer i Folkeoplysningsloven, tilsyn med foreninger

  Resumé

  -

  Sagsfremstilling

  Folketinget har vedtaget ændringer i Folkeoplysningsloven med virkning fra 1. januar 2017.

  Formålet med ændringerne er at sikre, at kommunen ikke yder tilskud og/eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Endvidere, at det sikres, at kommunen ikke yder tilskud til foreningsaktiviteter, der har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

  Lovændringerne forpligter kommunerne til at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller anvender kommunale lokaler. Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på andet grundlag end folkeoplysningsloven.

  Det er endvidere et krav, at kommunen offentliggør tilskudsregnskaber for folkeoplysende foreninger, samt at kommunen offentliggør en fortegnelse over alle foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter folkeoplysningsloven.

  En fortegnelse over foreninger, hvor der er truffet beslutning om tilbagebetaling og/eller afslag på godkendelse, tilskud og lån af lokaler på baggrund af foreningens virke og kommunens tilsyn, skal offentliggøres.  

  For udmøntning af lovgivningen skal Glostrup Kommune beslutte retningslinjer for, hvorledes tilsyn med foreninger udføres.

  Administrationen har på baggrund af lovændringer, input fra andre kommuner, drøftelser i Folkeoplysningsudvalget og Kulturministeriets sammenskrivning af lovbemærkninger mv. udarbejdet et forslag til, hvorledes tilsyn kan udføres i Glostrup Kommune.

  Forslaget tager udgangspunkt i, at der allerede er et vist tilsyn, lokale forhold samt skærpelsen i forhold til ændringerne i lovgivningen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.  

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 19.  19. Tillægsdagsorden - Folkeoplysningspolitik, revideret udgave

  Resumé

  Den nuværende folkeoplysningspolitik er gældende for 2012 – 2016. Der skal vedtages en revideret politik for området.

  Sagsfremstilling

  I henhold til folkeoplysningsloven vedtager og offentliggør kommunalbestyrelsen en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen.

  Glostrup Kommunes Folkeoplysningspolitik er vedtaget af kommunalbestyrelsen i september 2012 og er gældende for 2012 – 2016. Den skal derfor revideres.

  Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til revideret folkeoplysningspolitik. Forslaget er revideret i forhold til ændringer og tiltag, der har været i perioden.

  Forslaget til revideret politik på området er uden konkret udløbsår, som den eksisterende har. Politikken tages op til revidering igen, når og hvis der sker væsentlige ændringer i folkeoplysningsloven eller andre væsentlige ændringer på området.

  Folkeoplysningsloven stiller krav til politikkens indhold. Disse krav danner baggrund for politikkens vision og temaer.

  Visionen i politikken er, at alle Glostrups borgere skal have mulighed for at deltage i et aktivt og alsidigt fritidsliv, der er kendetegnet af kvalitet, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

  Politikken beskriver de overordnede rammer for området samt hvordan Glostrup Kommune sikrer støtte og udvikling i følgende temaer:

  ·Rum for udfoldelse

  ·Aktiviteter for børn og unge

  ·Aktiviteter for handicappede

  ·Den folkeoplysende voksenundervisning

  ·Brugerinddragelse og netværk

  ·Samspil med øvrige fritidstilbud og partnerskaber

  ·Selvorganiserede aktiviteter og nye foreninger

  ·Afgrænsning

  ·Samspil med kulturpolitik og øvrige politikker.

  Derudover er der som følge af ændring i folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 indsat et afsnit om tilsyn med foreninger samt tidligere lovkrav om indhentning af børneattester.  

  Administrationens forslag til revideret folkeoplysningspolitik er bilag til dagsordenen.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Kultur- og Borgerkontakt indstiller:

  • At Folkeoplysningsudvalget anbefaler forslaget til revideret folkeoplysningspolitik. 

  Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 20.  20. Tillægsdagsorden - Tiltag for at højne badehygiejnen blandt gæsterne i Glostrup Svømmehal

  Resumé

  For at højne hygiejnen blandt badegæsterne i svømmehallen søges en ekstrabevilling på 70.000 kr. til at igangsætte en 3 måneders forsøgsordning med ekstra opsyn i svømmehallen.

  Sagsfremstilling

  Der er i løbet af de seneste år sket en stigning af besøgende i svømmehallen, der ikke vasker sig i henhold til de regler, der lokalt er fastsat. Det vil sige grundig afvaskning og uden badetøj. Formålet med at vaske sig, inden man benytter de fælles bassiner, er at mindske bakterieforekomsten i badevandet; én uvasket badegæst forurener bassinvandet 25 gange mere end 1 renvasket badegæst. En lav bakterieforekomst mindsker forbruget af klor i badevandet både til gavn for miljøet generelt og i svømmehallen. Desto mindre klor der benyttes, desto færre lugt- og øjengener vil de besøgende og personalet opleve.

  Problemet med manglende afvaskning er ikke lokalt betinget, ej heller religiøst eller kønsbetinget. Det vurderes, at alder er en faktor, idet unge mennesker tilsyneladende er mere blufærdige end andre generationer i forhold til at vaske sig uden badetøj. Dette er et generelt problem i hele svømmehalsbranchen.

  Følgende tiltag er gennemført for at højne hygiejnen blandt de besøgende:

  • Glostrup Idrætsanlæg har ført kampagne i gennem længere tid med informationsmateriale, skiltning med forklaringer, budskaber på livreddernes arbejdstøj, bannere mv.
  • Opsætning af skillevægge i baderum for at mindske eksponeringen af de badende.
  • Løbende drøftelser med personalet med budskab om vigtigheden i at holde fast i håndhævelsen af reglerne.

  De tiltag der er gennemført, vurderes ikke at have haft en tilstrækkelig effekt.

  Tiltag på vej:

  • Zoneopdeling i badeomklædning med tydelig skiltning om, at badetøj ikke må befinde sig i selve bruseområdet. Tiltaget afventer, at Glostrup Idrætsanlæg får leveret tidssvarende reoler, som badegæster kan lægge badetøjet på, mens afvaskning pågår. Løsning forventes udført i starten af august.
  • Konflikthåndteringskursus for personalet, indeholdende udarbejdelse af standardsætninger, der sikrer en ensartet håndtering af badegæster, der har brug for ekstra forklaring for at forstå reglerne. Kurset afholdes i løbet af 2017.
  • Der opsættes bruseforhæng i enkelte brusekabiner, for at afprøve om det mindsker ”blufærdighedsfaktoren”.
  • Møder med skole, svømmeklub og institutioner i forhold til deres ansvar for at sikre korrekt afvaskning. Der er ikke indkaldt til møderne, men de forventes gennemført i august 2017.

  De kommende tiltag kan forhåbentlig yderligere mindske antallet af badegæster, der uset kommer i gennem badezonen uden at vaske sig. Det er uvist, hvor stor effekt det vil have.

  Forslag til supplerende tiltag, som kræver yderligere finansiering:

  • Øget kontrol. Med øget bemanding i badeområderne og en badetøjsfri zoneopdeling, vil det i højere grad være muligt for personalet at kontrollere, hvis der er nogen, der ikke overholder badereglerne, og skride ind over for dette.

  Samlet pris pr. år til øget bemanding vil være 280.200 kr.

  Der kan skrues op og ned i timetallet og frekvensen af kontrollen, dog skal vikarer have mindst 4 timers arbejde/løn, når de indkaldes.

  Det foreslås, at der igangsættes en 3 måneders prøveperiode. 

  Økonomi

  Det foreslås at øge bemandingen i badeområderne i perioder med spidsbelastning, som er i weekender, vinterferie (uge 7 og 8), påske, uge 26 og 31 samt efterårsferie (uge 42).

  Det skal bemærkes, at børn i Glostrup Kommune har gratis adgang til svømmehallen i perioderne, hvilket betyder et øget besøgstal.

  Lønnen pr. time er 200 kr. i weekenden og 165 kr. i hverdage. Der regnes med 6 timer pr. dag i både dame- og herreomklædningen.  Der regnes med 46 weekender, da der er weekendlukket i sommerperioden i uge 26-31. Der regnes med 6 spidsbelastningsuger om året.

  Weekender:

  Pris pr. weekend: 24 timer á 200 kr. = 4.800 kr.

  Pris pr. år: 46 uger x 4.800 kr. pr. weekend = 220.800 kr.

  Ferieuger:

  Pris pr. spidsbelastningsuge: 60 timer á 165 kr. = 9.900 kr.

  Pris pr. år: 6 uger x 9.900 kr. pr. uge = 59.400 kr.

  Samlet pris pr. år = 280.200 kr.

  Der foreslås en forsøgsordning på 3 måneder, som vil koste en ¼-del af prisen pr. år svarende til 70.000 kr.

  Bevillingsmæssige konsekvenser for 2017:

  Tekst/Projektnr.

  Driftsbevilling

  Rådighedsbeløb

  Anlægsbevilling

  Glostrup Idrætsanlæg konto – 031 90 003 05

  70.000

  I alt

  70.000

  Netto 70.000 kr. til forbrug af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller:

  • At der igangsættes en 3 måneders forsøgsordning med øget opsyn i badeområderne, svarende til 70.000 kr. i 2017, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning i Kulturudvalget den 13-06-2017

  Indstillingen anbefales godkendt.

  Kulturudvalget anbefaler, at borgmesteren iværksætter.

Mødenr. 2207