Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Referat

Deltagere:


Lars Thomsen, V
Ina-Maria Nielsen, V
Kurt Kjær, O
Susanne Nordbjerg Bach, A
Lisa Ward, A


Fraværende:
Afbud:
 1.  1. Godkendelse af dagsorden

  Økonomi

  -

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  Godkendt.

 2.  2. Orientering fra formanden

  Økonomi

  -

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  • Der kommer nyt medlem af seniorrådet.
  • Seniorrådet havde introduktionsdag 7. august til ældreområdet.
 3.  3. Orientering fra administrationen

  Økonomi

  -

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  • Orientering om konkurs hos privat leverandør i slutningen af juni.
  • Implementering af nyt omsorgssystem og fælles sprog 3.
  • Ny forstander på Parkvænget Lena Haaning.
 4.  4. Kvalitetsstandard voksne med særlig behov 2018

  Resumé

  Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende diverse indsatser for voksne med særlige behov.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  Der er enkelte ændringer:

  ·Side 2: henvisning til serviceniveauet vedr. paragrafer Serviceloven som bevilges af Center for Sundhed og Velfærd som også kan være relevant for voksne med særlige behov.

  ·Side 4: henvisning til socialstyrelsens hjemmesiden vedr. udredningsmetoden.

  ·Side 4: tilføjelse af adressen hvor en klage skal sendes til.

  ·Side 6: tilføjelse af startpakken (godkendt SSU april 2017).

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

   1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden.
   2. at Kvalitetsstandarden for voksne med særlige behov sendes i høring i Handicaprådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2017.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 5.  5. Kvalitetsstandard 2018-2019 - Visitation til ældreboliger og plejeboliger

  Resumé

  Kvalitetsstandard for visitation til ældreboliger og plejeboliger – 2018-2019 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ingen ændringer.

  Sagsfremstilling

  Udover redaktionelle korrektioner har Administrationen ikke foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende visitation til ældreboliger og plejeboliger.

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 6.  6. Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84 - Dagcenter og demensdagcenter

  Resumé

  Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning efter Servicelovens §§ 83 og 84 – Dagcenter og demensdagcenter – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 og afløsning og aflastning efter Servicelovens § 84 Dagcenter og demensdagcenter.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83 og afløsning og aflastning efter Servicelovens § 84 Dagcenter og demensdagcenter - 2018 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  I hovedtræk er der ændringer på følgende områder:

  • Begrebet ”ydelser” ændres til ”indsatser”
  • Begrebet ”hjælp” ændres til ”støtte”
  • Interval for revisitation af borgerne ændres fra hvert 3. år til løbende
  • Leverandørerne er forpligtet til at sikre opdateret dokumentation i borgers journal. Særlig fokus på dokumentation i forbindelse med rehabilitering
  • Skærpet krav til leverandør/hjælper om altid opdateret og relevant dokumentation
  • Ny indsats til at tømme robotstøvsuger
  • Ny indsats om vejning af borger – led i sygeplejefaglig indsats omkring borgers ernæring
  • Mulighed for aflastning i form af støtte til praktiske opgaver.

  Begrundelserne for ændringerne fremgår af ændringsskemaet.

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1.Drøftet.

  2.Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 7.  7. Kvalitetsstandard 2018 - Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens § 83 - 2018 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  Der er enkelte ændringer:

  • Tidligere fremgik alt lovstof i den generelle tekst. Lovstoffet er nu samlet bagerst i dokumentet
  • Begrebet ”ydelser” er ændret til ”indsatser”.

  Begrundelserne fremgår af ændringsskemaet.

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomisk konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Bruger- Pårørenderådene inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 8.  8. Kvalitetsstandard 2018 - Madservice og Spisetilbud

  Resumé

  Kvalitetsstandard Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens § 83 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der enkelte ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende Madservice og Spisetilbud.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Madservice og Spisetilbud - 2018 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  Der er ændringer på følgende områder:

  • Begrebet ”Ydelser” ændres til ”indsatser”
  • Intervallet for revisitation ændres fra hvert 3. år til løbende.

  Begrundelserne fremgår af ændringsskemaet.

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 9.  9. Kvalitetsstandard 2018 - Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86

  Resumé

  Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til gældende kvalitetsstandard på området er der en enkelt ændring, som fremgår af sagsfremstillingen.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 - 2018 er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige.

  Ud over redaktionelle ændringer, så som ændring af tekst til du-form – og samling af lovtekst, har der været én ændring:

  • Ny indsats for spise-, drikke- og synkeproblematikker.

  Begrundelserne fremgår af ændringsskemaet.

  Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1.Drøftet.

  2.Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 10.  10. Kvalitetsstandard 2018 - Genoptræning efter Sundhedslovens § 140

  Resumé

  Social- og Sundhedsudvalget skal 1. behandle kvalitetsstandard for § 140 i Sundhedsloven – 2018 vedrørende genoptræning efter behandling på hospitalet. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget ændringer af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende genoptræning efter Sundhedslovens § 140 – genoptræning efter behandling på hospitalet.

  Glostrup Kommune samarbejder med Albertslund og Brøndby kommuner om dele af genoptræningsopgaverne. Samarbejdet omfatter udvalgte diagnosegrupper, hvor det er vurderet, at et samarbejde vil kunne forbedre kvaliteten i genoptræningen. En stor del af ydelserne bliver således udført i Albertslund og Brøndby kommuner. Hvilke ydelser fremgår af de enkelte ydelsesbeskrivelser.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende genoptræning efter Sundhedslovens § 140 - 2018 er foregået med udgangspunkt i de gældende kvalitetsstandarder samt de justeringer og ændringer på området som i øvrigt har været nødvendige for at sikre den faglige og driftsmæssige kvalitet.

  I hovedtræk er der ændringer på følgende områder:

  • Ny ydelse for børn uden specifik diagnose
  • Mulighed for geriatri-genoptræning på hold
  • Nye ydelser for anden knærelateret skade på hold og individuelt
  • Ydelsen Ryg for ikke-opererede (hold) udgår
  • Mulighed for undervisning i sygdomsmestring på en række rygydelser

  De konkrete ændringer fremgår af vedlagte bilag: kvalitetsstandarden og ændringsskemaet, hvor begrundelserne er beskrevet.

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden,
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet, ønsker at få belyst målemetode for fremgang i borgernes træning.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 11.  11. Kvalitetsstandard 2018 - Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a

  Resumé

  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  I forhold til kvalitetsstandarden på området for 2017 er der én enkelt ændring.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har foretaget justering af den eksisterende kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79a. Vedlagt som bilag.

  Udarbejdelsen af det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter Serviceloven § 79a er foregået med udgangspunkt i den gældende kvalitetsstandard.

  Der er én ændring i kvalitetsstandarden omkring telefonisk kontakt:

  ”Hvis ikke du reagerer på vores tilbud, vil vi kontakte dig telefonisk.”

  Erstattes med:

  ”Hvis ikke du reagerer på vores tilbud, vil vi i nogle tilfælde kontakte dig telefonisk – f.eks. hvis du har mistet din ægtefælle/samlever, eller hvis vi har fået en bekymringshenvendelse fra en pårørende eller lignende.”

  Begrundelsen for ændringen er beskrevet i vedlagte ændringsskema.

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicap. Og Seniorråd.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden,
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 12.  12. Kvalitetsstandard 2018 - Flextrafik - Handicapkørselsordning

  Resumé

  Kvalitetsstandard for Flextrafik – Handicapkørselsordningen efter Lov om trafikselskaber § 5, stk. 1 – 2018 fremlægges til 1. behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget skal efterfølgende sende kvalitetsstandarden i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med henblik på 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget i november 2017.

  Det er 1. gang, at kvalitetsstandarden fremlægges til godkendelse.

  Sagsfremstilling

  Administrationen har udarbejdet denne kvalitetsstandard for Flextrafik – handicapkørselsordningen efter Lov om trafikselskaber § 5, stk. 1 – 2018 med henblik på fastsættelse af det kommunale serviceniveau på området. Vedlagt som bilag.

  Det fremlagte forslag til kvalitetsstandard vedrørende Flextrafik – handicapkørselsordningen er udarbejdet ud fra gældende lovgivning.

  Standarden indeholder en gennemgang af indsatsbeskrivelserne på området.

  Som det tidligere er politisk besluttet, følges denne godkendelsesprocedure for kvalitetsstandarder:

  1. August: Kvalitetsstandarden 1. behandles i fagudvalgene.
  2. September-oktober: Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.
  3. November: 2. behandling i fagudvalgene, hvor høringssvarene indgår i sagsbehandlingen.
  4. December: Godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
  5. Den 1/1 2018: Kvalitetsstandarden træder i kraft.

  Økonomi

  Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den fremlagte kvalitetsstandard.

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1. at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden,
  2. at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet inden 2. behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Drøftet.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 13.  13. Samlet orientering om puljer på ældreområdet

  Resumé

  Ældreområdet har i løbet af foråret søgt flere puljemidler fra både Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen udbudt på baggrund af den nye nationale demenshandlingsplan 2025. Social- og Sundhedsudvalget skal orienteres om status på puljeansøgninger samt godkende plan for afrapportering.

  Sagsfremstilling

  I løbet af foråret har Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen udbudt puljemidler på baggrund af hhv. Aftalen om finanslov for 2017 og initiativer i regeringens nye demenshandlingsplan 2025. Social- og Sundhedsudvalget er løbede blevet orienteret om puljerne, men administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over de kommende og igangværende puljer, som ældreområdet har søgt midler til i 2017.

  Klippekort til beboere på plejecentre. (Sundheds- og Ældreministeriet)

  Klippekortet er beboerens tid, og skal anvendes til aktiviteter, hjælp og pleje udover den eksisterende plejeindsats. Midlerne er fordelt som lønudgifter ud fra en fordeling på 2/3 Social- og Sundhedshjælpere og 1/3 Social- og Sundhedsassistenter til udførelse af opgaven, og giver hver beboer 30 min. pr. uge.

  Ordningen gik i gang d. 1/5, hvor beboere og personale fik infobrev, oversigt over mulige aktiviteter og en fysisk klippekortskalender til registrering af klip (der registreres ligeledes i omsorgssystemet), og plejepersonalet på ældrecentrene har spurgt hver beboer individuelt ift. ønsker.

  Læs mere om puljen her: http://www.sum.dk/Puljer/Klippekort-til-beboere-paa-plejecentre.aspx

  Pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. (Sundheds- og Ældreministeriet)

  Målet med puljen er at bringe mad og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen. Der er afsat 425 mio. kr. Midlerne skal bruges i 2017.

  Ældrecentrene har indhentet tilbud på bl.a. nye kombiovne til fælleskøkkenerne på Ældrecenter Hvissinge og nyt service til både Sydvestvej og Dalvangen. Ministeriet har bevilget midlerne, og ældrecentrene afventer nu Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling, før de kan anvendes.

  Læs mere om puljen her:http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Aeldre/2017/Februar/Bedre-koekkener-skal-give-plejehjemsbeboere-madglaeden-tilbage.aspx

  Sagen er behandlet på kommunalbestyrelsens møde 16. august 2017.

  Optimering af kostindtag hos småtspisende ældre i eget hjem gennem justering af madservicetilbud. (Puljenavn: Pulje for bedre mad til ældre i eget hjem) (Sundheds- og Ældreministeriet)

  Puljen er målrettet forsøg med bl.a. innovative tilgange til levering og anretning af mad og skal bidrage til en bedre måltidsoplevelse og ernæringstilstand hos ældre, der modtager madservice i eget hjem. Der er afsat 25 mio. kr.

  Der er ansøgt om midler til et projekt med fokus på småtspisende. Hovedret, biret og mellemmåltid tilbydes samlet til hovedrets pris. En vejledende kostpjece til småtspisende skal udarbejdes, og nye labels skal gøre maden mere indbydende. Gennem hele projektperioden vil borgerne rådgives, vejledes og få mulighed for at deltage i udvikling af nye opskrifter.
  Sundheds- og Ældreministeriet har den 5. juli 2017 udvalgt seks projekter, de har vurderet kunne bidrage med ny viden om, hvordan man kan forbedre måltidsoplevelsen for de ældre, der modtager madservice i eget hjem. Glostrup Kommunes var ikke et af dem.

  Læs mere om puljen her: http://www.sum.dk/Puljer/Pulje-bedre-mad-i-eget-hjem.aspx

  Praksisnært kompetenceløft på demensområdet. (Puljenavn: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner) (Sundhedsstyrelsen)

  Puljen understøtter demenshandlingsplanens initiativer om kompetenceløft hos relevante medarbejdere, ledere m.fl. indenfor behandling, pleje og omsorg af mennesker med demens. Der er samlet set afsat 139 mio. kr.

  Ældreområdet har søgt om midler til kompetenceløft af medarbejdere i både hjemmeplejen, dagcentrene og ældrecentrene. Bl.a. til kurser om faglig fordybelse i demens, diplom- og akademiuddannelse i demens og instruktøruddannelse i Nænsom nødværge.

  Læs mere om puljen her: https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2017/demenshandlingsplan-kompetenceloeft-i-kommuner-og-regioner.

  1. Etablering af demenscafé i Glostrup. 2. Plantegning til en demensvenlig have på Ældrecenter Hvissinge. (Puljenavn: Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund) (Sundhedsstyrelsen)

  Puljen er en del af initiativ 14 i den nationale demenshandlingsplan 2025. Formålet er at støtte lokale og landsdækkende aktiviteter, som bidrager til et demensvenligt samfund. Der er samlet set afsat 25 mio. kr.

  Glostrup Kommune har ansøgt om midler til to forskellige projekter indenfor denne pulje. Det ene til etablering af en månedlig demenscafé i samarbejde med frivillige, hvor borgere med demens og deres pårørende kan mødes i en social kontekst med ligesindede. Hvis pengene bevilges, skal der søges en projektleder. Den lokale Alzheimersforening er interesserede i at indgå et samarbejde omkring cafeen.

  Det andet til en plantegning over en demensvenlig have på Ældrecenter Hvissinge. Der er indgået samarbejde med arkitektfirmaet ArchiMed, der vil forestå en proces med workshops og herigennem inddragelse af beboere, pårørende, medarbejdere og nærmiljøet ift. udarbejdelse af en masterplan for haven – både ift. indretning og implementering.

  Læs mere om puljen her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/genopslag-pulje-skal-hjaelpe-til-at-skabe-et-mere-demensvenligt-samfund

  Se vedlagte bilag med oversigt over ansøgte beløb og tidsfrister for alle puljerne.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Sundhed og Velfærd indstiller:

  1.At Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om puljer på ældreområdet til efterretning.

  2.At Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der i forbindelse med årlig afrapportering af puljerne til hhv. Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen efterfølgende sker en orientering af Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Indstillingen godkendt.
  2. Indstillingen godkendt.

  Bilag

 14.  14. Tilsynsrapport Bakkehuset 2017

  Resumé

  Social Tilsyn har i 2017 gennemført tilsyn vedrørende botilbud Bakkehuset.

  Sagsfremstilling

  Social Tilsyn mener, at Bakkehuset har haft relevant fokus på sidste tilsyns udviklingspunkter.

  Tilbuddet har fokus på udvikling af en fælles pædagogisk tilgang til borgerne, hvor der er fokus på beboerens selvstændighed og selv- og medbestemmelse, ved at skabe struktur og forudsigelighed for borgerne og samtidig bevare den nødvendige omsorg for den enkelte borger. Tilbuddet har fokus på flere vigtige områder af borgenes liv, såsom selvstændighed sociale kompetencer, motion og kost.


  Social Tilsynet konkluderer, at borgerne generelt trives, og at de faglige tilgange og metoder skaber en positiv udvikling for borgerne.

  Videre konkluderes, at ledelsen og medarbejderne er bevidste om at tilbuddets dokumentationsarbejde kan kvalificeres yderligere, hvilket der er lagt planer for implementering af.

  Det vurderes, at tilbuddet (fortsat) kan være undersøgende på en optimering af driften i forhold til, at der er ansat 4 ledere og 3 nattevagter til 18 beboere.

  Administrationen bemærker hertil, at ledelsen også indgår i det almindelig pædagogiske arbejde. Det kortlægges, om det kan udvides.

  Endvidere bemærker administrationen, at når der er 3 nattevagter, er det fordi der udføres praktiske opgaver, når der ikke er behov for direkte beboeromsorg. Derudover er det et ønske fra kommunerne, at der er en vågen nattevagt.

  Social Tilsynet mener også fortsat, at de fysiske rammer ikke er værdige og tidssvarende for voksne borgere og at tilbuddet med fordel kan arbejde hen mod en løsning på dette.

  I den forbindelse kan det nævnes, at der efter tilsynsbesøget er gennemført en stor ændring af udearealerne som har en stor betydning. Der gives rum til at sanse naturen, som er et vigtigt element for mange af beboerne og mulighed for aktiviteter tilpasset beboernes behov. Endvidere arbejdes der på at etablere 2 ekstra toilet/baderum.

  Administrationen er ikke enig med Social Tilsyn om, at de fysiske rammer ikke er værdige. Det opleves ikke, at beboerne savner mere plads. Tværtimod kan deres handicap give problemer, hvis der er for meget plads. Fordelen ved de nuværende forhold er, at beboerne ikke forsvinder ind på deres værelser og bliver glemt. Personalet kan hele tiden observere om de har det godt eller om de har brug for hjælp. Når man udstikker et antal m2 som et minimum for voksne mennesker, glemmer man at netop denne diagnose også medfører mangel på abstrakt tænkning, sammenhængsforståelse og evne til at lave strategier for sig selv. Langt de fleste beboere trives bedst med et overskueligt rum.

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  Til efterretning.

  Bilag

 15.  15. Redegørelse magtanvendelse socialområdet 2016

  Resumé

  Det redegøres om magtanvendelser i 2016 over for voksne med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Redegørelsen omhandler borgere, der har Glostrup Kommune som handlekommune, ligesom den oplyser om brug af magtanvendelse på kommunens botilbud til borgere fra andre kommuner.

  Sagsfremstilling

  Der er modtaget 2 indberetninger om brug af ikke tilladt magtanvendelse. Det vil sige brug af magt, der ikke er godkendt forud for magtanvendelsen. De 2 indberetninger er fordelt på 2 borgere, 1 fra Bakkehuset og 1 fra Parkvænget.

  Der var 1 tilfælde med fastholdelse for at føre personen til et andet lokale. Denne er blevet vurderet som at være nødvendigt.  
  Det andet tilfælde drejede sig om frigørelse fra hænder og fysisk skærmning. Det blev vurderet, at det kunne have været undgået med en anden pædagogisk tilgang i opstarten af episoden. Der er taget læring af episoden, som handler om bedre kommunikation mellem den pågældende beboer og personalet.

  Indstilling

  Til efterretning.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  Til efterretning.

 16.  16. Den sociale rammeaftale 2018

  Resumé

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for at udarbejde en årlig Rammeaftale. Udkastet til Rammeaftale 2018 er behandlet i KKR Hovedstaden medio juni 2017, hvor KKR besluttede at anbefale Rammeaftalen godkendes. KKR behandlede samtidig Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, som KKR ligeledes anbefaler godkendt. Materialet forelægges derfor Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende politisk behandling i kommunalbestyrelsen.

  Sagsfremstilling

  KKR Hovedstaden har på sit møde 14. juni 2017 drøftet hovedstadsregionens sociale rammeaftale 2018 og hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. KKR anbefaler kommunerne at godkende rammeaftalen og de fælles mål – og derfor forelægges materialet nu til politisk behandling i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen. Kommunernes frist for behandling af materialet er 2. oktober 2017.

  Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale og er således et redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  Rammeaftalen er vedhæftet som bilag. Til Rammeaftale 2018 hører desuden 11 bilag, som primært er af mere teknisk karakter, herunder beskrivelser af bevægelserne på området, procedure for samarbejde med videre. Bilagene er derfor ikke vedhæftet sagen, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside: http://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2018/.

  Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

  Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

  Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Vurderingen er derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

  Særlige temaer og fokusområder i Udviklingsstrategien

  Udviklingsstrategien omfatter aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

  • Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst mv. Kommunerne oplever derfor et øget behovet for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.
  • Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser. I takt med at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug mv. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

  Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

  Styringsaftale i Rammeaftale 2018

  Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:

  • Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden 24. april 2017.
  • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (fremgår af bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018).

  Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

  • Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.
  • Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.
  • Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

  Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

  I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.

  De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk godkendt vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

  De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

  Formålet med de fælles mål er, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden sætter en fælles dagsorden på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

  De fælles mål og handleplanen for de indsatser, der skal iværksættes med henblik på implementering af målene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

  Økonomi

  -

  Indstilling

  Center for Social Service indstiller:

  1. at Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet anbefales godkendt.
  2. at Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde anbefales godkendt.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.

  Bilag

 17.  17. Afgivelse af tilbud på udbud af misbrugsbehandling (FOR LUKKEDE DØRE)

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  1. Indstillingen anbefales godkendt.
  2. Indstillingen anbefales godkendt.
 18.  18. Tillægsdagsorden - Status og forslag til udmøntning af budgetmidler "Støtteforanstaltninger lavere kriminalitet"

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. årligt i budget 2015-2018 til at iværksætte tiltag, der kan skabe større tryghed. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i november 2016 at afsætte 80.000 kr. til fjernelse af graffiti. Administrationen foreslår, at udvalget beslutter at afsætte yderligere midler til at fjerne graffiti.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kr. årligt i budget 2015-18 til at iværksætte tiltag, der kan skabe større tryghed blandt borgerne gennem en sænkelse af kriminaliteten i Glostrup Kommune. Social- og Sundhedsudvalget beslutter løbende, hvad midlerne skal anvendes til.

  Hvad har puljen været anvendt til hidtil?

  Hidtil har midlerne fra puljen været brugt til at gennemføre kvartersvandringer med borgere, afholde en temaaften for borgere om indbrudssikring samt etablere lys i Solvangsparken langs med grusstien.

  Hvilke aktiviteter er der i gang?

  Glostrup Kommune arrangerer fortsat kvartersvandringer med det formål at give borgerne et bedre kendskab til byområderne og dermed skabe større lokal forståelse og øget tryghed. Den kriminalitetsforebyggende koordinator og politiet deltager i kvartersvandringerne og fortæller ud fra deres viden og konkrete statistikker om de reelle risici. Interessen for kvartersvandringerne er stigende fra boligselskaberne. Det er dog fortsat svært at få tilstrækkelig tilslutning fra borgere til de planlagte kvartersvandringer. Således er to planlagte kvartersvandringer i foråret blevet aflyst på grund af manglende tilslutning.

  Administrationen arbejder fortsat på at udvikle et koncept, der aktivt inddrager elever fra udskolingen og produktionshøjskolen i at holde orden i byrummet. Det har taget længere tid end først antaget at sætte et projekt i gang, og derfor forventer administrationen, at indsatsen først iværksættes i efteråret 2017.  

  Forslag om fjernelse af graffiti

  På sit møde i november 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at afsætte 80.000 kr. til fjernelse af graffiti i Glostrup Kommune. Administrationen foreslår, at udvalget afsætter yderligere midler til fjernelse af graffiti. Forslaget skyldes, at både forskning og tilbagemeldingerne på kvartersvandringerne viser, at graffiti øger borgernes følelse af utryghed.

  Der er ikke afsat driftsmidler til fjernelse af graffiti i Glostrup Kommune - dog med en enkelt undtagelse. Det gælder området ved Platanhaven, der er meget generet af graffiti. Kommunen har derfor en aftale med et firma om løbende fjernelse af graffiti i Platanhaven.

  Erfaringen i Glostrup Kommune – og blandt samarbejdspartnere i andre kommuner – er, at graffiti, der fjernes hurtigt, har en præventiv effekt på graffiti generelt. Omvendt tiltrækker graffiti mere graffiti. Erfaringen er desuden, at store ensartede facader indbyder til graffiti, mens et bymiljø med relativt meget grønt har en præventiv virkning.

  Administrationen forventer således, at fjernelse af graffiti i bymidten vil have en præventiv effekt på yderligere graffiti – og dermed en positiv effekt på borgernes tryghedsfølelse. Forventningen er, at de 80.000 kr., der aktuelt er afsat til formålet ikke er tilstrækkeligt til både at fjerne den eksisterende graffiti og sikre en løbende fjernelse efterfølgende.

  Økonomi

  Der er dags dato 280.196 kr. i puljen til kriminalitetsforebyggende indsatser. Heraf har Social- og Sundhedsudvalget på deres møde i november 2016 afsat 25.000 kr. til iværksættelse af indsatser for at reducere uorden samt 80.000 kr. til fjernelse af grafitti. 

  Indstilling

  Center for Familie og Forebyggelse indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at administrationen indhenter tilbud på fjernelse af graffiti i bymidten, hvorefter sagen forelægges udvalget igen.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2017

  Sagen genoptages med supplerende sagsfremstilling.

  Supplerende Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017, at sagen skal genoptages med et forslag om belysning langs stierne i Byparken.

  Administrationen har udarbejdet forslag om opsætning af ca. 22 lamper langs stierne i Byparken (jfr. bilag), idet bemærkes, at der allerede er belysning langs den sydlige sti i parken.

  Opsætning af 22 lamper skønnes at koste 325.000 kr. Finansieringen hertil kunne være 265.000 kr. fra driftspuljen ”Støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet”, som er placeret under Økonomiudvalget. Administrationen foreslår, at det resterende beløb på 60.000 kr. finansieres af anlægsprojekt 223.038 Pulje til bløde trafikanter (gående og cyklende i parken), som hører under Miljø- og Teknikudvalget. Denne del af finansieringen skal anbefales godkendt af Miljø- og Teknikudvalget, og da pengene overflyttes fra én udvalgsramme til en anden, skal sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

  For en god ordens skyld skal det bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget i november 2016 satte henholdsvis 80.000 kroner af til fjernelse af graffiti og 25.000 kroner af til iværksættelse af indsatser for at reducere uorden. Der er aktuelt 280.196 kroner i puljen, men administrationen har allerede disponeret 15.000 kroner af de 25.000 kroner til indsatser for at reducere uorden. Det betyder, at hvis Social- og Sundhedsudvalget vælger at afsætte 265.000 kroner til opsætning af lys i Byparken, er der ikke midler til yderligere indsatser for at reducere uorden eller til fjernelse af graffiti.

  De 15.000 kroner til indsatser for at reducere uorden er disponeret til projektet ”Ren og tryg by i Vestervangsområdet”, som løber af stablen i sensommer og efterår 2017. Der bliver afholdt møde i to sjetteklasser, hvor både forældre, elever og deres søskende er inviteret. Familierne deltager i oprydningsdage Vestervangsområdet tre tirsdage i henholdsvis august, september og oktober. Der er afsat 5.000 kroner til hver af sjetteklasserne til klasseaktiviteter og 5.000 kroner til grej og oprydning.

  Indstilling

  Center for Familie og Forebyggelse indstiller:

  • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler godkendt, at puljen Støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet i 2017 anvendes til etablering af belysning langs stierne i Byparken ved opsætning af ca. 22 lamper under forudsætning af, at restfinansiering på 60.000 kr. anbefales godkendt af Miljø- og Teknikudvalget fra anlægsprojekt 223.038 Pulje til bløde trafikanter.

  Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-08-2017

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

Mødenr. 2215